De Burger Beweging, samen zijn WIJ de verandering!

Civis Mundi Digitaal #44

De Burger Beweging is een landelijk netwerk van burgers en praktijkdeskundigen en geeft ruimte aan vernieuwende initiatieven die concrete oplossingen bieden voor de vele uitdagingen in onze samenleving. Deze initiatieven beslaan alle sectoren zoals zorg, onderwijs, economie, duurzaamheid, leefomgeving, mensenrechten en vrede en veiligheid.

Het is belangrijk dat deze oplossingen een breed draagvlak krijgen en voor heel Nederland zichtbaar worden want de huidige tijd vraagt om verandering en om pioniers die van onze wereld een betere en mooiere plek maken. Een gelijkwaardige en menswaardige samenleving met respect voor al het leven en bescherming van de leefomgeving.  Een samenleving waarin de welvaart eerlijker verdeeld wordt en waar mensen kunnen rekenen op ondersteuning wanneer ze dit nodig hebben en waarin de mens belangrijker is dan het systeem.

De Burger Beweging gelooft dat wij samen de verandering zijn!

https://www.youtube.com/watch?v=2am0FNr1ZLw&feature=youtu.be

Daarom zouden wij graag ook jullie  initiatief vermelden op onze website om een zo groot mogelijk platform te creëren en de oplossingen die er al zijn aan Nederland zichtbaar te maken; omdat we geloven in de kracht van samenwerking en verbinding! Tevens is deskundige input op velerlei onderwerpen en expertises meer dan welkom, via rene@deburgerbeweging.nl

Vind je het ook belangrijk dat duurzame initiatieven zichtbaar worden in Nederland en wil je betrokken zijn bij de besluitvorming? En geloof je in een nieuwe wereld die wij zelf kunnen co-creëren? Dan willen wij je vragen om op 15 maart as. te kiezen voor positieve vernieuwing en je stem te geven aan één van de initiatieven die vertegenwoordigd worden door de mensen op de kandidatenlijst tijdens de 2e Kamer verkiezingen.

http://www.deburgerbeweging.nl/kandidaten/