Gedichten tussen waan en werkelijkheid

Civis Mundi Digitaal #45

door Piet Ransijn

Ga je naar de diepte?

 

De werkelijkheid voorbij de waan    2016 12 19 Na een onverwachte emotionele reactie

 

Soms lijkt het duidelijk:

Hier heerst een schaduwrijk

Het lijkt onwerkelijk

Wat blijft is werkelijk*

Wat komt en gaat is tijdelijk

 

Dat geldt voor stemmingen

verdringingen en remmingen

Dit alles is maar tijdelijk

en eigenlijk niet werkelijk

 

De staat waar we naar toegaan

als wij slapen gaan

voorbij de diepe slaap*

dat is de werkelijkheid

die niet voorbij gaat

aan gene zijde van de tijd

 

De werkelijkheid voorbij de waan

waar wij niet meer als ik bestaan

Waar stemmingen weer overgaan

maar liefde blijft bestaan

 

Het slaapbewustzijn

lijkt een donker hol

waar waakbewustzijn

uit naar voren komt

 

 

Een donkere werkelijkheid

waar wij naar binnen gaan

naar een ander bestaan

aan gene zijde van de waan

 

Waar wij van kunnen dromen

en slechts binnenkomen

als wij het ego achterlaten

en uit het ik ontwaken

in een ontwaakte staat

die aan het ik voorbijgaat:

 

De werkelijkheid voorbij de waan

waar wij niet meer als ik bestaan

Waar stemmingen weer overgaan

maar liefde blijft bestaan

 

Waar we met verbazing gadeslaan

hoe dingen komen en weer gaan

Hoe mensen leven in een waan

en elkaar niet meer verstaan

Een onbevredigend bestaan

 

Waarom geen ander leven?

Meer nemen en meer geven

Meer liefde en meer vrede

Meer en beter helder weten

in een helder bewustzijn

van wie wij eigenlijk zijn

niet wat wij menen te zijn

 

De werkelijkheid voorbij de waan

waar wij niet meer als ik bestaan

Waar stemmingen weer overgaan

maar liefde blijft bestaan

 

* Bhagavad Gita II-1: ’The unreal has no being; the real never ceases to be’

* Het transcendente bewustzijn voorbij waken, dromen en slapen

Zie hierover de artikelen van Hans Komen en Patricia van Bosse

 

Alice in Wonderland: kijkt achter een gordijn om een verbortgen wereld te onthullen

Illustratie van John Tenniel,1865

 

Achter het gordijn             2017 03 12

 

De dood lijkt een gordijn

dat dicht gaat aan het eind

Maar achter het gordijn

daar gaat het leven voort

zonder dat je het ziet of hoort

 

Waarom zouden doden er niet zijn?

Niet verder leven achter een gordijn

van ruimte-tijd tot in de eeuwigheid

voorbij de wereld van de relativiteit?

 

De meesten zien er niet doorheen

en menen dat de ziel verdween

eenvoudig ophoudt te bestaan

niet zonder lichaam door kan gaan

 

Voor wie daarachter ziet

ligt een ander leven het verschiet

Toen het gordijn ooit open viel

onthulde zich de wereld van de ziel

 

Lichtgestalten die verschijnen

en weer in het niets verdwijnen

waar alles opkomt en weer ondergaat

zoals een bloem ontkiemt uit zaad

 

Die uitbloeit in verwelkte staat

en zijn zaad weer achterlaat

Zo lijkt de ziel op levend zaad

dat niet opeens verloren gaat

 

 

 

Het leven is een bloem die bloeit

en soms opeens wordt weggesnoeid

Weggemaaid door Magere Hein

aan wie wij uitgeleverd zijn

 

Die alles wat leeft en groeit

soms onverwachts wegsnoeit

en ons ontredderd achterlaat

wanneer hij snoeihard toeslaat

 

 

Achter het gordijn van ruimte-tijd

ligt het domein van eeuwigheid

waar zielen blijven voortbestaan

en niet ten onder zullen gaan

 

Daar kan de liefde eeuwig zijn

Een andere staat van bewustzijn

waarin wij leven, bewegen en zijn

voorbij een tijdelijk gordijn

 

De gedaantes van Paolo en Francesca aanschouwd door Dante en Vergilius, Ary Scheffer, 1835 

 

Het lot van de liefde             2016 12 08 Over een oude en een nieuwe liefde

 

Soms is liefde als een noodlot

waardoor je meegenomen wordt

Je moet dan mee en volgt gedwee

zoals rivieren naar de zee

 

Alsof je in de macht

van een fatale kracht

geen nee kunt zeggen

en je neer moet leggen

bij een onontkoombaar lot

dat met je voltrokken wordt

 

Je komt in het nauw

door een fatale vrouw

Het eindigt in verdriet

Zij is de ware niet

 

 

Eenvoud is kenmerk van het ware*                          *Motto van Herman Boerhaave

Liefde die wij in ons hart bewaren

opent ons hart voor het ware

Alle pijn wordt dan vergeten

in een helder zeker weten

 

Een gevoel dat niet voorbijgaat

dat het leven anders maakt

als het zijn bestemming vindt

wanneer de ander wordt bemind

 

Ongemak lost op en ongerief

en overmacht neem je voor lief

In liefde voor elkaar

komt alles voor elkaar

 

 

De bron in het dal                     2017 03 13

 

In de nachtelijke stilte

loop ik hier alleen

Niemand die je ziet

Niemand om me heen

Mijn geliefde is er niet

 

In de nachtelijke kilte

leek het of ik even rilde

In lichte huivering verdween

een emotie naar het scheen

 

 

Omgeven door het Al

loop ik door een dal

nader naar het diepste punt

waar je niet meer verder kunt

 

Daar kom ik bij een bron

die schittert in de zon

op de bodem van het dal

omgeven door het Al

 

               *****

 

Ik zie mijn leven

mijn zinloos streven

wat ik heb bereikt

dat nergens toe leidt

Het is verleden tijd

 

Geluk en verdriet

zoals je vaker ziet

verdwenen in het niet

in nostalgiek verdriet

 

Het gaat allemaal voorbij

Eén ding blijft mij bij:

Ergens in de diepte

vloeit nog altijd liefde

Liefde voor het leven

die niet op wil geven

 

 

Wat is er nog van waarde?                         2017 04 04 Na de c rematie van een voormalig collega

 

We zijn maar kort op aarde

Wat is er dan van waarde

om te doen en om te laten?

Welke mensen te ontmoeten

om het niet alleen te doen?

 

Wat is dan het goede

om gezamenlijk te doen

en om gezamenlijk te laten

om de aarde te bewaren

en van smetten vrij te waren?

 

Wat is er nog van waarde

om dan te doen op aarde?

Welke klussen zijn te klaren?

Hoe wil je de aarde achterlaten

wanneer je deze gaat verlaten?

Wat kun je daartoe zelf bijdragen?

 

Wat zijn dan je vragen?

Hoe kun je ermee voort?

Wie geven antwoord

op gestelde vragen?

Wie kunnen je belagen

Wie helpt je bij je vragen?

 

Wat is er vandaag te doen?

Wat ligt er om af te maken?

Wat is geen manier van doen

en welke dingen kun je laten?

 

Doe het nodige

en laat het overbodige

Vraag mensen om je heen

en doe het niet alleen

Ze komen als geroepen

als vrienden en in groepen

 

Het is een kwestie van vertrouwen

Op één gegeven kun je altijd bouwen:

op de kosmos en jezelf vertrouwen

De bron van creatieve krachten

De bron van heldere gedachten

God helps those who help themselves

Go back and refer to the Self

 

 

Een jonge en een oude ziel              2016 11 28 Voor radioprogramma hierover bij Radio Merlijn

                                                           en onze jongste zoon die een kamer heeft gevonden

Een jonge ziel wil nog de wereld in

een oude ziel begeeft zich binnenin

De jongere wil nog de wereld winnen

Een oudere zoekt het van binnen

 

Verzadigd van het uiterlijke leven

wil hij zich binnenin begeven

Ervaringen verwerken en verteren

en daaruit het een en ander leren

 

Een jonge ziel stuift op een draf

pardoes op interessante dingen af

Een oude ziel hoeft nergens heen

De drang om te zoeken verdween

 

Een jonge ziel doet nog ervaring op

en stoot herhaaldelijk zijn kop

Hij moet nog van het leven leren

en zal zich onvermijdelijk bezeren

 

Overmoed doet ons slechts zelden goed

terwijl bezonnenheid een mens behoedt

om zinloze gevaren op te zoeken

die loeren vanuit onverwachte hoeken

 

Een oude ziel zoekt geen gevaren

Een jonge ziel denkt het te klaren

Hij stort zich in het leven

en heeft nog menig streven

 

Een jongere wil zich vermaken

met wisselende aardse zaken

Kennis kan hen weinig schelen

Het gaat erom plezier te delen

 

Nu eens hier en dan weer daar

ontmoeten zij herhaaldelijk elkaar

Met scholen en kerken is niets mis

als het er maar gezellig is

 

Een oudere wil naar het licht

Zijn streven is daarop gericht

Alle streven lost daar op

Het enige wat blijft is God*

 

’The unreal has no being, the real never ceases tot be,’ Bhagavad Gita, II-16

*Het zij in de zin van ’het kosmische’ dat wij niet kunnen bevatten of in de zin van een persoonlijke God, zoals bijv. bij Augustinus: “Gij hebt ons tot U geschapen, en ons hart is onrustig tot het rust vindt in U,” Augustinus, Confessiones, Boek I, I, zie ook H.J. Störig, p 214: ’Fecisti nos ad Te inquietum est cor nostrum, donec requiescat in Te”

Dante en Beatrice aanschouwen de hemelse roos, Gustave Doré