Wat is corruptie?

Civis Mundi Digitaal #46

door Michel van Hulten

Een vraag die dikwijls wordt gesteld luidt: Wat is dat eigenlijk corruptie? En vervolgens de vraag: Hoe word ook ik een goede corruptie-bestrijder?

In Noorwegen zijn die vragen gezamenlijk opgepakt door een aantal kerken en kerkelijke organisaties die een financiering verkregen van de Noorse overheid om een zo simpel mogelijke cursus op te zetten die digitaal verspreid kon worden, ondersteund met 115 power-point slides, die alle essentialia voor de definiëring en opvoeding/onderwijs naloopt en onderricht. Zie hierna ‘How to combat Corruption’, de cursusteksten en -slides die iedereen in zijn of haar eigen tempo kan doornemen om ervan te leren. (Zo nodig: scroll door de eerste pagina’s naar het begin van de cursus).

‘Eenieder’ betekent ook inderdaad ‘eenieder’. In de openingsparagraaf van de cursus wordt dit ook al benadrukt met de tekst: The course avoids using complicated words, and explains important terminology. This way, anyone can participate without any particular expertise.’

zie hierna 1.

 

 

Kinderen/jongeren

Mogelijk dat voor kinderen een nog iets andere aanpak meer geschikt is. Ga daarvoor hieronder naar de cursus-tekst ‘Youth Kit’ for anti-corruption, opgezet door het in Berlijn gevestigde secretariaat van Transparency International: kort en kernachtig geformuleerd in ’15 ideeën’.

zie hierna 2.

 

 

Ouderen/experts

Voor onderzoekers met jarenlange ervaring biedt een bibliografie af en toe geplaatst in het Global Anticorruption Blog een wel zeer royaal aanbod van auteurs/titels en daardoor veel inzicht in wat zoal de onderwerpen zijn waarin onderzoekers geïnteresseerd zijn.

zie hierna 3.

------

1.

How to Combat Corruption?

Course by Digni and Wycliffe.

Grassroots anti-corruption course version 3/2016

https://drive.google.com/file/d/0B7C6_RTivzOWZnpkTVJ0RFRjcnc/view

See below [1]

 

2.

‘Youth Kit’ for anti-corruption

Published by / (een uitgave van) Transparency International: 15 Ideas for Young activists

https://issuu.com/transparencyinternational/docs/2014_anticorruptionkit_youth__en

 

3.

Bibliography

https://globalanticorruptionblog.com/2017/03/23/anticorruption-bibliography-march-2017-update/

De jongste update daterend van maart 2017 telt 521 pagina’s met samen rond de 5.500 titels van rond de gehele aarde, maar vrijwel alle wel in het Engels. Een afzonderlijke update die aangeeft wat er nieuw is toegevoegd sinds de eraan voorafgaande van februari 2017 telt 4 pagina’s en 45 titels. Het Nederlandse aandeel aan auteurs is gering, bekende namen kon ik nauwelijks vinden. Als je even kijkt naar familienamen die beginnen met ‘van’ dan vind je er 23 op de rond 5.500 (ik sta er ook niet tussen!) ook allemaal met Engelstalige teksten. Vorige bibliografieën zijn te vinden op dezelfde site, die dateren van september en oktober 2015.

De samensteller van deze Bibliography on Corruption and Anticorruption is Professor Matthew C. Stephenson, Harvard Law School, http://www.law.harvard.edu/faculty/mstephenson/ Hij nodigt lezers uit aanvullingen voor te dragen. Het zou een belangwekkende studie kunnen zijn die nagaat wat de bronnen zijn geweest voor deze bibliografie, welke landen, welke wetenschappelijke bladen, welke uitgevers, welke landen, welke thema’s best worden vertegenwoordigd, welke vertalingen bestaan? In elk geval moeten we allemaal beseffen dat slechts een klein deel van de academische corruptie-onderzoekswereld wordt bestreken, niet de francophonen, lusophonen, Aziaten behalve zij die in ‘het westen’ publiceren en dan veelal in het Engels, Russen? Hoe vertekend is daardoor onze kijk op de wereldwijde aanpak van onderzoek op het terrein van corruptie en anti-corruptie? Beschikt een Nederlandse/Vlaamse Bestuursacademie over een dergelijke bibliografie van het eigen bezit aan publicaties over Corruptie en Anticorruptie?  

 

------

 

 

[1] Hoe word ik een bestrijder van corruptie? / How do I become a corruption-fighter?

 

This anticorruption course is a very well designed tool for everyone who would like to become a beginning corruption-fighter. Go to the website:

http://digni.no/en/our-work/anti-corruption/?gclid=CIvb4PKEv9ICFcUp0wodD7EFHA, and find the course.

[gefinancierd door de Noorse regering en voorbereid en gepubliceerd door een consortium van een twintigtal kerkelijke organisaties.]

The course recognizes that it is financed by the Norwegian Government and that the actual work to develop the course is done by a consortium of some twenty church-based organizations.


See all 115 slides in a continuous row: https://www.slideshare.net/Ruijgrok/digni-anti-corruption-presentation

For this same series of 115 power-point-slides go to 170331, Ppt A-C (see on line for attachments above).

 

 

What is corruption?

 

Opening paragraph of the course:

            quote

There are many different definitions of corruption, but a widespread and simple definition (which is also used by the World Bank) is that
“corruption is abuse of public office for private gain”.
NORAD, the Norwegian Agency for International Development Cooperation, also uses the following definition:
“Corruption is any transaction between public and private operators where public goods are illegally transformed into private advantages.”

 

Corruption can be found at all levels; both as a part of the entire political system in a country (so-called “grand corruption”), and as a part of the daily lives of the common people where bribes and other factors are expected in the face of local administration and healthcare (so-called “petty corruption”). Corruption comes in many forms, for example bribes, embezzlement, and blackmail. However, it is worth noting that it is not always about money. For example, bypassing normal procedures to provide someone with a job or other advantages, so-called favouritism/nepotism, also counts as corruption.

unquote

 

Allow me to add as possible synonyms to ‘favoritism / nepotism’ the use of words like ‘conflicts of interest’ also known as ‘trading in influence’.

[het gaat bij corruptie niet alleen om geld en goederen, maar ook om ‘gunsten’ die verleend worden (bijvoorbeeld in allerlei dienstverlening in onderwijs, gezondheidszorg, lokaal bestuur), of om het voortrekken van familieleden, ‘belangenverstrengeling’ en ‘handel in macht en invloed’.]

 

Anti-corruption

Digni supports work in countries where the risk of corruption is particularly high. We therefore work systematically to ensure that all money reach their intended receptors.

It is not hard to see the negative consequences of corruption. The poorest are often left with even greater difficulties in terms of accessing basic services, such as health and education, infrastructure is not expanded, the resources in the country are unfairly divided, and the economic growth and investments are inhibited, while the aid becomes less efficient. Last, but not least, corruption undermines the trust towards democratic processes and political systems in many countries.

What we do

Digni’s members all work in countries that are high up on the Transparency Internationals «Corruption Perception Index». Corruption is therefore an issue we take very seriously. Digni is 100 percent financed by Norad and we therefore see it as our responsibility to fight corruption to ensure that Norwegian public means reaches those that need it the most.

In the last few years, Digni has put in a significant effort to prevent corruption.

Norwegian authorities have adopted a zero tolerance policy for fraud in Norwegian aid, which Digni of course follow. This includes reporting all cases that appear directly to Norad, and cooperating with Norad to handle said cases.

[ ….. ]

 

Anti-Corruption Course

Are you looking for a simple course on corruption and how to prevent it? Digni and Wycliffe Norway have together developed a simple, free and grassroots-based anti-corruption course.

The course has been launched in a new edition in 2016!

Download the new and updated anti-corruption course!

 

The course has been developed so that:

 

Everyone can participate. The course avoids using complicated words, and explains important terminology. This way, anyone can participate without any particular expertise.

You can hold the course yourself. It’s not necessary to hire someone to hold the course, but you can download the material and do it yourself. There is an own manual for whoever holds the course.

The course can be customised. Is it too long or too short? Alternatively, are you just interested in using parts of the material? You can edit the material you find yourself. For example, we recommend making the case-related tasks more relevant for the culture they will be used in.

●  For free.

 

The anti-corruption course was first developed to be used in project work in development countries, but the material is universal, and can therefore anywhere.

You can see and download the videos included in the course on Digni’s Vimeo-page, or below.

The course is available in English, Spanish and French. We recommend translating the course into local languages.

Because of high demand, we have translated the course into Urdu– and made a Urdu PowerPoint presentation.

 

English

French
Spanish