Rusland onder Poetin een groeiend gevaar

Civis Mundi Digitaal #46

door Jan de Boer

Het vertrouwen in en de populariteit van de Russische regering is het laatste jaar drastisch gedaald. Niet alleen omdat er niets gedaan wordt om de economische crisis  met daardoor een toenemende armoede in Rusland te bestrijden, maar ook met name door de onthulling van door corruptie en misbruik van macht verkregen rijkdom van de eerste minister van President Poetin, zijn goede vriend Dmitri Medvedev, in een video gemaakt door de tegenstander van Poetin’s bewind Alexeï Navalny. Een video die aanleiding gaf tot de grootste protest-manifestaties  sinds vijf jaar in Moskou en ver daarbuiten en nog steeds het bewind van Poetin beroeren. Een dilemma voor het Kremlin: het handhaven van Medvedev als eerste minister blijft het ongenoegen van het Russische volk voeden, het vervangen van Medvedev zou uitgelegd kunnen worden als een overwinnig van de oppositie .Meer dan de helft van het Russische volk heeft volgens een recente peiling van het Instituut Levada geen enkel vetrouwen meer in de eerste minister, maar vooralsnog blijft Poetin zijn beste vriend Medvedev trouw misschien ook omdat ook hij zelf door machtsmisbruik een gigantische rijkdom heeft verworven. Macht leidt tot corruptie en almacht tot absolute corruptie.

 

Medvedev was van 2008 tot 2012 president van Rusland om Poetin de gelegenheid te geven zich in 2012 weer als president te laten kiezen. Medvedev had in het begin een zeker krediet verworven als ideoloog van de modernisering van Rusland in tegenstelling tot de  kant van de" siloviki" ( de veiligheidsdienst van  Poetin ) maar dat imago is volkomen verdwenen. Het politieke gewicht van Medvevev is  vederlicht geworden . Dat komt overigens tot dusverre het Kremlin goed uit omdat zo het ongenoegen van het Russische volk zich concentreert op de regering.

 

Poetin niet langer buiten schot

Maar die situatie is drastisch aan het veranderen. De opiniepeilingen die iedere week door het publieke Institut VT-sLom gehouden worden, tonen duidelijk aan dat president Poetin niet langer buiten schot valt. Na de omvangrijke manifestaties op 26 maart jl is het vertrouwen in hem voor de eerste keer sinds februari 2014 tot net beneden de  50 % gedaald. De manifestaties die eind april in een dertigtal steden plaats vonden  onder het motto" nadoel "( we hebben er schoon genoeg van )waaraan ook tienduizenden jongeren deelnamen,   werden " illegaal" verklaard door het ministerie van binnenlandse zaken. Dezer dagen werd de organiserende oppositiepartij " Open Rusland" van de in ballingschap verkerende Mikhaïl Khodorovski door de Russische justitie als een "ongewenste organisatie"  bestempeld met als motief dat" haar activiteiten tot doel hebben op te roepen tot manifestaties om de politieke situatie te destabiliseren hetgeen een directe bedreiging voor de staatsveiligheid is" . Direct daarna werd in de  Russische burelen van de oppositie partij "Open Rusland" huiszoeking gehouden door de politie van het Centrum van de Strijd tegen het Extremisme.  Zo gaat dat in steeds toenemende mate in het door en door corrupte Rusland waar elke oppositie letterlijk en figuurlijk monddood wordt gemaakt.

 

In een land waar behalve in de wapenindustrie niets in de economie wordt geinvesteerd, waar de gevangenissen uitpuilen, er steeds meer de regering ongevallige mensen verdwijnen, waar de armoede schrikbarend toeneemt,  de corruptie van welgestelde partijfunctionarissen geen grenzen kent, er een groeiende oppositie is, wordt de macht zenuwachtig. Zo ook Poetin. Het gevaar is levensgroot dat waar de doorsnee Rus heimwee heeft naar het vroegere Sovjet-imperium " waar alles beter was " Poetin om zijn macht en populariteit te houden, een steeds gevaarlijker spel gaat spelen met Russische sentimenten in Moldavië, in de Baltische staten, in de republieken in de  Kaukasus..... ......In Oost-Oekraïne en de Krim werd het gevaarlijke spel al gespeeld. Poetin heeft zijn voorbeeld gekend : Adolf Hitler die terwijl de Duitse bevolking voor 1940 in armoe verkeerde,

ook afrekende met alle oppositie , speelde met de pro-Duitse sentimenten in Tsjechoslawakije en Oostenrijk en populair bleef bij een groot deel van de bevolking door gewonnen oorlogen en inlijvingen...... Hoeveel vonken zijn er nodig om een volgende grote niet meer in de hand te houden oorlog te ontketenen?