Toch nog maar eens: politiek correct

Civis Mundi Digitaal #48

door H. Bruins

Mijn gedachten gaan terug naar de jaren zeventig en tachtig toen Civis Mundi bijdragen plaatste van een dwarse denker in Nederland, C.W. Rietdijk. Rietdijk kan met recht een originele, onorthodoxe  denker worden genoemd, en ook moedig.  Maar zijn bijdragen werden geplaatst in Civis Mundi zonder een preambule van de redactie waarin men zich meer of minder distantieert van de inhoud en de schrijver. Zoals in mijn geval is gebeurd door de redactie bij mijn reactie op de bijdrage van Lidwien Schuitemaker. Maar ook de hoofdredacteur, de heer Couwenberg, heeft destijds ervaren wat het is om genegeerd en gediskwalificeerd te worden in zijn onderzoek naar de nomenklatoera in Nederland. Hij toonde, met vele bewijzen,  het bestaan aan van een bestuurlijke elite die goed voor zichzelf zorgde  en ervoor zorgde dat anderen, andersdenkenden,  geen toegang kregen tot  die elite. Couwenberg werd intellectueel op een zijspoor gezet en genegeerd. In een wetenschappelijk tijdschrift werd hij eens weggezet als een veelschrijver en dat was voldoende reden voor intellectuele verbanning. De inhoudelijke discussie met hem werd uit de weg gegaan. En eigenlijk bestaat deze situatie nog steeds volop.

Ik zou de kwalificatie incorrect kunnen accepteren als een geuzennaam maar dat zou dan een woordenspelletje  worden waaraan ik niet mee wil doen. Ik sta voor een scala aan hoogwaardige westerse waarden, waarden die zich hebben bewezen, waarvoor het christendom en het humanisme als inspiratiebron hebben gefungeerd. Mijn ageren tegen de vloedgolf aan immigranten komt voort uit de vrees dat die westerse waarden het op den duur  zullen gaan afleggen tegen de waarden van de nieuwkomers.  Immers, uiteindelijk gaat het om aantallen. De eigen cultuur en identiteit kan niet worden gehandhaafd wanneer we in een getalsmatige minderheidssituatie komen te verkeren. De geschiedenis biedt hiervoor niet te loochenen voorbeelden, evidente bewijzen. De cultuur van de Indianen in Noord- Amerika werd in een mum tijd weggevaagd door de vloedgolf aan immigranten uit Europa die in aantal snel de Indianen overstegen  maar ook ondernemend waren en de drive hadden iets van hun nieuwe bestaan te maken. En men liet zich door niemand in hun plannen dwarsbomen.  Hetzelfde geldt voor de Aboriginals in Australië en de Maori’s in Nieuw  - Zeeland. Niet alleen hun cultuur delfde het onderspit maar ook fysiek werd men bijna volledig uitgeroeid. En mutatis mutandis geldt dit ook voor de inheemse bevolking van Midden- en Zuid-Amerika.  Wanneer de  immigratiegolven zich voortzetten zullen ook wij in een minderheidspositie komen te verkeren  en zullen we  onze waarden moeten opgeven. Nogmaals, uiteindelijk gaat het om aantallen. Daar gaan wat generaties overheen dus wij zullen dat niet meer meemaken maar dat is geen reden om ons geen zorgen te maken. En dat gaat natuurlijk gebeuren misschien al sneller dan we denken, door ketenmigratie en een groter kindertal bij de nieuwkomers. Integratie, inburgering? Dat is illusiedenken van de multiculti’s. Het lukt nu al niet met kleine aantallen en met nog grotere aantallen van de eigen mensen alhier is er geen enkele reden voor de nieuwkomers om zich aan te passen.  

Binnen de redactie van Civis Mundi heeft het cultuurrelativisme en het multiculti-denken wortel geschoten. Dat is een op zich te respecteren standpunt. Maar dat betekent wel dat men afscheid heeft genomen van de westerse waarden. Ik voeg er aan toe: waarvoor Civis Mundi eens pal stond. Zo ‘n 30, 40 jaar geleden – zo lang lees ik Civis Mundi al – maakte de hoofdredacteur zich sterk voor het zogenoemde project van de moderniteit.  Nieuwe, jongere lezers moeten dat maar eens naslaan in de oude jaargangen. Maar dat is dus verleden tijd, letterlijk en figuurlijk. Het cultuurrelativisme is onverenigbaar met westerse waarden.

Ik heb de nieuwe koers van CM te respecteren maar kan het niet accepteren dat de redactie mijn standpunt incorrect noemt. Dat past niet binnen een onbevangen en intellectueel discours, zo bejegen je andersdenkenden niet.

Natuurlijk is dit een afscheid van Civis Mundi want een dergelijke behandeling kan ik me niet laten welgevallen. Ik sta voor de westerse waarden, Civis Mundi niet meer en kapittelt mij, nota bene. Jammer dat het blad die weg is opgegaan. Er blijven zo maar weinig fora over waar op enig niveau op een wetenschappelijke en niet-vooringenomen  wijze met elkaar van gedachten kan worden gewisseld.

 

Ja, en dan is er nog die contrareactie van Lidwien Schuitemaker. Onbegrijpelijk dat die is opgenomen in Civis Mundi. Ik denk dat de redactie haar bijdrage erg  correct vond, anders kan ik plaatsing niet verklaren. Het schrijfsel bestaat voor driekwart uit citaten uit mijn bijdrage en voor het overige herhaalt ze nog maar eens wat ze eerder schreef (in mijn woorden): het is allemaal de schuld van het Amerikaanse grootkapitaal. Ze noemt de wapenhandel, oorlogen, mensenhandel en dan staan er enkele puntjes. We mogen dus naar believen invullen  waarvoor we de miljardairs nog meer verantwoordelijk achten. Ik had haar in mijn reactie uitgenodigd met bewijzen en feiten te komen. Haar reactie: geloof mij nou maar het is gewoon zo. Feiten doen er niet toe in haar denken. Het klinkt bijna als een wanhoopskreet omdat ze geen feiten heeft, maar de redactie acht het de moeite waard er kennis van te nemen. Veelzeggend.