Sterk Leren Academy

Civis Mundi Digitaal #51

De Sterk Leren Academy (www.sterkleren.academy) is een digitaal platform waar je kennis kunt halen én kunt delen over onderwerpen van maatschappelijk belang. De Academy maakt gebruik van beeld, geluid en teksten. Er is ook een community om elkaar digitaal te ontmoeten. Op een eigen YouTubekanaal presenteert de Sterk Leren Academy regelmatig filmpjes die ingaan op actuele politieke en beleidsontwikkelingen.

 

De Academy heeft op dit moment drie rubrieken:

  • Sterk met Beleid: in die rubriek kan men door middel van videogestuurde lespakketten kennisnemen van de methodologie van het maken van Samenlevingsbeleid door middel van het proces van Circulair Beleid Maken. Dat is beleid maken vanuit de samenleving, gericht op het verwerven van draagvlak voor soms ingrijpende besluiten om maatschappelijk beoogde resultaten te realiseren.
  • Sterk met Demografie: deze rubriek bevat vitale informatie over de noodzaak tot aanpassing van vele beleidssectoren wegens het toenemen van de structurele daling van de omvang van de bevolking; in Nederland, in Europa en in steeds meer delen van de wereld,
  • Sterk met Europa: hier behandelt de Academy met twaalf video’s de zwakte van het huidige intergouvernementele besturingssysteem van de Europese Unie versus de kracht van een federale staatsvorm voor Europa. In deze context werkt de Sterk Leren Academy samen met Stand Up For Europe, een onafhankelijke organisatie van Europese federalisten die zich sterk maken voor de creatie van de Verenigde Staten van Europa op basis van een federale Constitutie. Stand Up For Europe gaat in het najaar 2017 een viertal producten van de Sterk Leren Academy verspreiden door heel Europa: de European Federalist Papers (geschreven door Leo Klinkers en Herbert Tombeur), de genoemde twaalf video’s, blogs over federalisering van Europa en een journalistieke fietstocht ‘Naar het Hart van Europa’ van maart 2018 tot maart 2019 onder de noemer van Europees Burgerschap en Verbondenheid.

 

Daarnaast heeft de Sterk Leren Academy een serie van ‘101 Sterke Verhalen’ gelanceerd. Dat zijn video’s van 1-3 minuten over do’s and dont’s voor politiek, bestuurlijk en ambtelijk handelen. Wie zich via deze link registreert ontvangt elke werkdag rond koffietijd zo’n ‘sterk verhaal’.

 

De Sterk Leren Academy wil de drie rubrieken graag uitbreiden en nodigt daarom elke professional die zijn kennis wil delen uit om met de Academy te gaan samenwerken. ZZP-ers, maar ook uitvoerders en handhavers, die zich betrokken voelen bij het wel en wee van de samenleving, die zouden willen bijdragen aan zingeving en burgerschap, die bereid zijn om hun kennis te delen, die kunnen lid worden van de Coöperatie Sterk Leren Academy en in de Academy leren om met video’s zijn of haar  kennis uit te dragen.