Voorkom dat de Britten zich van de klif storten en ons meeslepen

Civis Mundi Digitaal #51

‘De huidige onzekerheid rond Brexit is voor ondernemers onwerkbaar. We moeten in maart 2018 duidelijkheid hebben met welke regelgeving ondernemers te maken krijgen na Brexit. De beste oplossing daarvoor is dat er eerst een overgangsperiode komt die alles zo veel mogelijk bij het oude laat, totdat er een nieuw handelsakkoord is bereikt tussen de EU en het VK. Dan heb je maar één transitiemoment. Twee of meerdere transitiemomenten zijn buitengewoon kostbaar, scheppen onnodige onzekerheid onder ondernemers en kosten veel banen in zowel de EU als het VK. Daarnaast zou Nederland als Noordzee-buurland en grote handelspartner een brug moeten proberen te slaan tussen de Britse binnenlandse politiek en het hechte front van de 27 EU-landen, om de Britten een warme schouder te bieden. Daarvoor is het wel absolute noodzaak dat de Britten nu serieus werk maken van de onderhandelingen voor het te laat is.’ Dat zei Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW vanmorgen in een speech over de Brexit bij Instituut Clingendael. Volgens De Boer dreigen de belangen van ondernemers en werknemers onder te sneeuwen in al het politieke geweld als we niet uitkijken. Hij riep Minister-president Rutte, één van de langst dienende Europese leiders en een ‘ old-hand’ in Europa, op om te bezien welke constructieve rol Nederland mogelijk kan spelen. Het gaat om het voorkomen van economische schade - het VK is qua toegevoegde waarde Nederlands tweede handelspartner - maar ook om geopolitieke belangen en rust in de EU en vanuit de EU op het wereldtoneel.

Onverantwoordelijk

Volgens de Boer grenst wat er nu rond de Brexit gebeurt aan het onverantwoordelijke. ‘De EU is de belangrijkste handelspartner van het VK en de Britten hebben nog nauwelijks een serieus voorstel gedaan over hoe zij handel en investeringen na Brexit vorm willen geven. Het politieke schimmenspel overheerst, terwijl de trein doordendert richting het ravijn waarvan straks de gewone Britten en Europeanen de dupe zijn als we niet uitkijken.’ De Boer gaf aan het liefste geen Brexit te zien vanwege de enorme impact op bedrijven die veel zaken doen met het VK en omdat het bovendien ook op andere vlakken verwijdering kan geven. ‘Ik vrees alleen dat er een politieke werkelijkheid is ontstaan die andere rationaliteiten in de weg staat’, aldus De Boer bij Clingendael.

Consumenten en ondernemers straks de dupe

Als er in maart 2019 niet een duidelijk en praktisch uitvoerbaar overgangsakkoord is krijgen bedrijven aan beide zijden van het kanaal te maken met hoge douaneheffingen, extra regels en bijvoorbeeld allerlei inspecties. Alleen al in een sector als de cosmetica gaan Europese-bedrijven dan door extra douaneheffingen tegen honderden miljoenen aan extra kosten en nieuwe regels aanlopen. ‘En dat is nog maar het voorbeeld van één hele specifieke sector waar consumenten en ondernemers straks gedupeerd worden, maar voor elke sector valt een vergelijkbaar verhaal te vertellen’ aldus De Boer. Hij wil daarom op Brexit-dag een transitieakkoord waarbij alles voorlopig bij het oude blijft. De hoofdlijnen daarvan moeten in maart 2018 duidelijk zijn want anders kunnen ondernemers zich nauwelijks nog voorbereiden op alle veranderingen die er in 2019 komen.’

‘It takes at least two to tango’

VNO-NCW bepleit een toekomstig handelsakkoord waarin minimaal het volgende geregeld is: vrije toegang voor producten/diensten en investeringen over en weer; vrije toegang voor talent over en weer; het VK en de EU moet de principes van de interne markt blijven onderschrijven (geen staatssteun bijvoorbeeld!), omdat anders concurrentievervalsing optreedt; gelijke regelgeving voor zaken als consumentenbescherming en gezondheid en een effectief mechanisme voor geschillenbeslechting. ‘Wij zijn meer dan andere Europese landen verbonden met het VK en dit zijn essentiële zaken voor Nederlandse ondernemers. Maar uiteindelijk moet ook het VK bewegen, want ‘ it takes at least two to tango, ’ volgens de VNO-NCW voorzitter. “At least” , omdat voor Nederland de relatie met de 27 andere EU-landen essentieel is voor onze toekomst, stabiliteit en onze welvaart. Geografisch en als middelgrote economie heeft Nederland historisch echter vaak een tussenpositie tussen de Britten en de rest van de EU. Nederland kan van daar uit de ruimte zoeken om een constructieve wending te geven aan het Brexit-drama waarbij Europese eenheid verre is te prefereren boven versnippering.’

Taskforce Brexit

VNO-NCW heeft met MKB-Nederland en LTO Nederland en in nauwe samenwerking met de overheid een eigen taskforce rond de Brexit opgezet om het bedrijfsleven voor te kunnen bereiden op wat er staat te gebeuren. Ondernemers ondervinden veel moeilijkheden als zij zich willen voorbereiden, omdat er nog zo veel onduidelijkheid bestaat. ‘Onze leden, de ondernemers van Nederland, en al hun werknemers hebben er recht op dat er zo snel als mogelijk duidelijkheid komt hoe we de schade minimaliseren, aldus de werkgeversvoorzitter.