Presentatie Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2017. Het volk spreekt

Civis Mundi Digitaal #52

Op dinsdag 21 november 2017 wordt het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2017 gepresenteerd. Dit jaar staat ’het volk’ centraal als thema voor het jaarboek. De presentatie vindt plaats in De Oude Zaal, de voormalige vergaderzaal van de Tweede Kamer.
 

’Het volk’

In verband met het honderdjarig jubileum van het algemeen kiesrecht en de actuele discussie over de opkomst van populisme in de politiek in Nederland en daarbuiten, heeft de redactie ervoor gekozen het Jaarboek 2017 in het teken te laten staan van de Nederlandse bevolking. Daarbij staat de vraag centraal hoe ‘het volk’ in het verleden heeft geprobeerd bij de politiek in beeld te komen en welke wisselwerking tussen volk en parlement er heeft plaatsgevonden. Dit wordt uitgewerkt aan de hand van artikelen over onder meer de verzoekschriften die de Nationale Vergadering en het parlement in de 18de en 19de eeuw hebben ontvangen, de volkssoevereiniteit in de Bataafse Grondwet en de verdwijning van dit concept, ordeverstoringen door het publiek in het parlement, massademonstraties in de jaren 1980, de ‘verbeelding’ van het volk in cartoons, en de contemporaine worsteling van de politieke elite met ‘het volk’.

 

Jaarboeken Parlementaire Geschiedenis
Het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis wil in zo breed mogelijke kring belangstelling wekken voor de Nederlandse parlementaire geschiedenis. Het probeert dit te bereiken door naast wetenschappelijke ook opiniërende artikelen op te nemen, alsmede boekbesprekingen, een kroniek van het afgelopen parlementaire jaar, egodocumenten en herinneringen aan onlangs overleden prominente politici.

 

Actuele thema’s of gebeurtenissen liggen vaak ten grondslag aan de onderwerpskeuze van de historische artikelen. In het Jaarboek komen niet alleen wetenschappers aan het woord, maar ook journalisten en (oud-)politici. In alle bijdragen is het Nederlandse parlement in een nabij of ver verleden uitgangspunt van beschouwing; zijn positie en handelen sinds de invoering van het parlementair stelsel in 1848 staat steeds centraal.

 

Waar en wanneer:

Locatie: Oude Zaal Tweede Kamer, Plein 2, 2511 CR Den Haag 

Datum: 21-11-2017

Tijd: 16:30