De elektrische auto, dieselolie en schijnheiligheid

Civis Mundi Digitaal #54

door Jan de Boer

De uitstoot van CO2 moet heel snel drastisch verminderen, willen we als dat nog lukt, de opwarming van de aarde met alle rampzalige klimatologische gevolgen van dien min of meer beheersen. De politiek heeft in dat kader besloten de elektrische auto te promoten ten einde auto’s op benzine, dieselolie en gas - dus op fossiele brandstoffen - met hun CO2-uitstoot op termijn van de weg te halen.

 

Pure manipulatie, want de levenscyclus van een elektrische auto maakt dat deze net zo vervuilend is als een auto op fossiele brandstoffen. De fabricatie van batterijen (nog afgezien van hun recycling, elektromagnetische uitstoot, etc.) stoot zoveel CO2 in de atmosfeer, dat een elektrische auto tussen de 50.000 en 100.000 km moet afleggen wil deze minder vervuilend zijn dan een auto op fossiele brandstoffen, d.w.z. 15 tot 30 km per dag, 365 dagen per jaar gedurende 10 jaar. Dus in tegenstelling tot hetgeen de meeste mensen denken door een voortdurende propaganda van politici en industriëlen, is een elektrische auto niet beter voor het klimaat dan een auto op fossiele brandstoffen. Deze conclusie staat overigens al in een oude studie (november 2013) van de Franse organisatie "Ademe" die zich bezighoudt met milieu en energie - beheersing.

 

Als je je realiseert dat elektrische auto’s met name gebruikt worden voor korte afstanden, is het waarschijnlijk dat de meeste elektrische auto’s het aantal kilometers nodig voor een begin van

 " beter zijn voor het milieu dan auto’s op fossiele brandstoffen " nooit halen.

Er wordt ook overal verkondigd dat de elektrische auto geen "fijnstof" uitstoot, maar in het serieuze wetenschapsblad "Science et Vie" (januari 2015) wordt gesignaleerd dat "banden, remmen en slijtage van wegen "bijna net zoveel "fijnstof" uitstoten als de uitstoot van "fijnstof" door dieselauto’s. Natuurlijk stoot de elektrische auto minder "fijnstof " uit als een auto op fossiele brandstoffen, omdat ze geen knalpot heeft, maar ze heeft wel banden en remmen en ze rijdt ook op asfalt. Kortom een elektrische auto is niet milieuvriendelijker dan een auto op fossiele brandstoffen. Wil men het autogebruik terugdringen, dan moet er gezorgd worden voor beter toegankelijk, uitgebreider en goedkoper openbaar vervoer tegelijkertijd met het duurder laten worden van het privé- vervoer waardoor carpooling gestimuleerd wordt.

 

In heel wat landen wordt veel overheidsgeld besteed aan de promotie van elektrische auto’s, niet in het minst in Frankrijk waar de lobby van de nucleaire industrie die te maken heeft met een dalend elektriciteitsverbruik, heel sterk is. Zo heeft de Franse regering een plan gelanceerd voor de installatie van 7 miljoen oplaadpunten, kosten daarvan ongeveer 70 miljard euro’s. De ecologische bonus voor de aanschaf van een elektrische auto bedraagt hier tenminste 10.000 euro per auto. Omdat elektrische auto’s erg duur zijn, komen verreweg de meeste kopers uit welgestelde milieus. Met andere woorden: het voor elektrische auto’s benodigde geld, via de belastingen door iedereen opgehoest, komt grotendeel terecht bij het meest geprivilegieerde deel van de bevolking.

 

Met name dieselolie wordt door de politici aan de kaak gesteld. Maar is het dan niet uiterst schijnheilig dat het gebruik van dieselolie bij zwaar vrachtverkeer, autobussen en schepen zelfs bij de klimaatconferenties buiten beschouwing gelaten wordt? De 15 grootste vrachtschepen van de wereld vervuilen net zoveel als de 760 miljoen auto’s die op onze planeet rijden. Deze grote containerschepen verbruiken ieder voor een retourtje Azië-Europa ongeveer 10.000 ton olie. En dan te bedenken dat deze 15 grootste vrachtschepen deel uitmaken van een vloot van 3500 vrachtschepen waarbij je nog eens 17.500 tankers op moet tellen die op hun beurt deel uitmaken van een 100.000 schepen die de oceanen en zeeën bevaren. Denk ook aan de plezierjachten, alleen al 500.000 in Frankrijk waarvan 5000 jachten van meer dan 60 meter lengte die ieder ongeveer 900 liter dieselolie per uur verbruiken. En dan heb ik het niet eens over vissersvloten en zwaar vrachtverkeer - alleen Frankrijk kent al een internationaal vrachtverkeer van 4,7 miljoen vrachtwagens per jaar - om over de duizenden vliegtuigen waarvan het brandstofverbruik per passagier en per kilometer 3 keer giftiger is dan dat van een auto en het gebruik in de Franse landbouw van een 101 liter dieselolie per tractor per hectare maar niet te spreken.

Ik kan me nog altijd geweldig kwaad maken over zoveel politieke schijnheiligheid wanneer er gesproken wordt over de absolute noodzaak de CO2 -uitstoot mee verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde met haar klimatologische catastrofes en de door de Verenigde Naties verwachte 1 miljard klimaatvluchtelingen in de komende decennia, terug te dringen.