Gedicht over de hoofdredacteur n.a.v. diens 92e verjaardag

Civis Mundi Digitaal #54

door Piet Ransijn

Voor Wim Couwenberg

 

Wim werd tweeënnegentig jaar

Zet nog steeds zijn tijdschrift in elkaar

Hij doet dat samen met zijn secretaris

die elke week weer bij hem is

 

Voor deze ongehoorde prestatie

past een hartelijke felicitatie

Niet alleen voor zijn verjaardag

Die is voor hem als een gewone dag

 

Waarbij hij zich verheugen mag

in gezelschap van zijn dochter en zoon

Verder gaat zijn leven gewoon

zijn gang: er komt van alles binnen

 

Hij vraagt zich af waar te beginnen

verzet op hoge leeftijd bergen werk

al voelt hij zich niet altijd even sterk

en het werk gaat steeds maar door


         Hoe krijgt hij dat steeds voor elkaar?

Iedere keer het nieuwe nummer klaar

Wat is nu eigenlijk zijn geheim

om zo lang productief te kunnen zijn?

 

Ongetwijfeld heeft hij wel

een sterk en taai fysiek gestel

gedreven door een sterke geest

die steeds zijn motor is geweest

 

Hij heeft een zekere bevlogenheid

en een veelzijdige betrokkenheid

die zich uitstrekt tot de mensheid

Lokaal, nationaal en globaal

en bepaald niet ééndimensionaal

 

Zijn leven geeft hij nog steeds zin

Hij brengt nog steeds veel in

heeft een visie en een levensdoel

bezield door medemenselijk gevoel

 

Hij ziet een kenterende tijd

waarin lang niet iedereen gedijt

Ziet hij ons gezamenlijk bestaan

in zijn lange leven beter gaan?

 

Overal zijn legio problemen

die velen het uitzicht benemen

op een zinvol levensdoel

en een vreugdevol gevoel

 

Verliest het geloof in de moderniteit

niet iets van zijn geloofwaardigheid?

Kan het worden bijgesteld?

Want de mensheid wordt gekweld

door problemen en geweld

 

De dreiging is niet van de lucht

Miljoenen mensen op de vlucht

voor een uitzichtloos geweld

Met velen is het droef gesteld

 

Zo klinkt ook in onze tijd

de roep om beter beleid

om meer betrokkenheid

en menselijke waardigheid

Onze zwaar getergde aarde

roept om menselijke waarden

om menselijke waardigheid

vrijheid, gelijkheid, solidariteit

 

In een meer geïntegreerd bewustzijn

waarin mensen weer een deel zijn

en zich zien als onderdeel

van een veel groter geheel

 

Waarin de eigen identiteit

en het eigene van ieder land

zich verruimt in breed verband

met een mondiale en lokale kant

 

Waarin mensen elkaar ruimte geven

en in staat zijn voor en tegen

tegen elkaar af te wegen

met als verder liggend doel

meer betrokken burgerschapsgevoel

 

In zo’n visie van moderniteit

als nieuw beschavingsperspectief

is de hele mensheid ons weer lief

met oog voor de verscheidenheid

 

Aan de polariteit van het leven

wordt in Civis Mundi aandacht gegeven

door verschillende belangen af te wegen

met argumenten voor en tegen

 

Met oog voor enige nuance

krijgen schrijvers nieuwe kansen

met hun visie hiertoe bij te dragen

door aan hen artikelen te vragen