SIB-Utrecht presenteert A Struggle for Peace 2018

Civis Mundi Digitaal #55

 

Een congres over de grenzen van kennis, identiteit en macht

Op 7 april 2018 organiseert de Utrechtse Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen (SIB-Utrecht) de vierde editie van het congres ‘A Struggle for Peace’. Net als vorige edities staat dit congres in het teken van de uitdagingen van onze tijd. Ditmaal is het thema grenzen: grenzen van kennis, identiteit en macht, omdat deze aspecten de bouwstenen van zowel conflicts- als vredesprocessen vormen. Met grenzen als kader hopen wij inzicht te verschaffen in en bewustwording te creëren over huidige conflictsituaties, vrede en haar voorwaarden. Het congres heeft een grote variatie aan onderdelen, sprekers en onderwerpen. Verder lezen over de grenzen van kennis, identiteit en macht?

 

We hebben een nieuwe website, bezoek hem snel!

 

Waar: Academie gebouw, Domplein 29 
Tijd: 10:00 - 18:15 
Kosten: 15 euro 

 


Kennis

Onder de categorie ’kennis’ vallen onderwerpen die huidige verschuivende of veranderende grenzen rondom het concept waarheid belichten: wat is de waarheid, wie onderzoekt dat en wat moeten we geloven? Welke rol speelt taal? Ook uitrekkende grenzen wat betreft technologie staan centraal. Er zijn steeds meer mogelijkheden, maar deze zorgen tegelijkertijd voor nieuwe problemen en conflict. Tot slot zal de connectie tussen politiek en kennis worden belicht met name kennis en beleid.
 

Identiteit
Identiteit wordt opgemaakt door grenzen en speelt in elk conflict een grote rol. Wie ben ik en wie is de ander? Waardoor en door wie wordt dat bepaald? Tijdens ‘A Struggle for Peace’ zoomen we met name in op mannelijke en vrouwelijke identiteit, discriminatie op basis van identiteit en het samenleven met mensen met allerlei verschillende en samengaande identiteiten.
 

Macht
Onder deze categorie vallen programmaonderdelen die met name te maken hebben met politieke macht en de grenzen hiervan. Politiek conflict en verschuivende politieke machtsgrenzen staan centraal. Onderwerpen zijn o.a. de liberale orde, polarisatie en de machtsgrenzen van Europa.

 

Cultureel programma
Een vernieuwend onderdeel van ons congres is het uitgebreide culturele programma. Een centrale doelstelling is om de onderwerpen te bespreken vanuit verschillende perspectieven. Hierbij speelt ons culturele programma een belangrijke rol. Door middel van muziek, kunst en cultuur willen wij bezoekers andere perspectieven presenteren, waarmee wij mensen op andere wijzen aan het denken willen zetten. Enkele namen die hier aan verbonden zijn, zijn: Bruno van den Elshout, Catching Cultures Orchestra, Jan Rothuizen, Jeroen van Loon, Jonat Deelstra, Lana Mesíc, Lucas de Man, Mette Gieskes, Merlijn Twaalfhoven, Movies that Matter en studenten van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU)!