Boek ’Afscheid zonder begrafenis’ - Over narcisme en schizofrenie

Civis Mundi Digitaal #56

Recent verscheen het boek ‘Afscheid zonder begrafenis’ van debuterend auteur Emma van Weel (1973, pseudoniem). Haar broer kreeg op adolescente leeftijd de diagnose schizofrenie en haar vader had een sterk narcistische persoonlijkheid en leidde jarenlang een kluizenaarsbestaan. Het boek geeft een indringend verslag van opgroeien in een gezin met psychiatrische ziekten. De impact van de vele opeenvolgende dramatische gebeurtenissen in korte tijd is voelbaar. Suïcidepogingen, verwardheid, psychoses, alcoholverslaving, narcisme, herseninfarct…in één gezin. De verantwoordelijke rol die Emma telkens op zich nam in de zorg voor alle familieleden is bijna onvoorstelbaar.

‘Ik heb het boek geschreven, omdat ik zelf lang heb gezocht naar erkenning voor de lastige situatie waarin ik ben opgegroeid. Ik wil met dit boek anderen helpen bij het vinden van steun en ik wil het taboe in de omgeving van familieleden van psychiatrisch patiënten verder doorbreken. Vooral na mijn broers eerste zelfmoordpoging had ik behoefte aan het boek dat ik nu zelf heb geschreven’, aldus Emma van Weel.

Suïcide en verwarde personen in Nederland

Jaarlijks denken zo’n 410.000 mensen in Nederland aan zelfmoord. Dat stelt het Trimbos-instituut na onderzoek onder Nederlanders van 18 tot en met 64 jaar. Ieder jaar doen 94.000 mensen in Nederland ook daadwerkelijk een poging om zichzelf te doden.

Daarnaast is de maatschappelijke roep om een oplossing voor de toegenomen overlast - veroorzaakt door verwarde mensen - groot. De politie en woningcorporaties hebben er de handen vol aan, ook als gevolg van de strakke bezuinigingsprogramma’s die zijn doorgevoerd in de GGZ de laatste decennia. In december 2017 riep korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie nog op tot meer psychologische hulpverleners in wijken. Agenten moeten volgens hem steeds vaker in actie komen voor zaken waarbij mensen met psychische problemen betrokken zijn. "De wijkagent dreigt de nationale hulpverlener te worden. Het opvangen en helpen van verwarde personen is eigenlijk geen politiewerk. Agenten komen er vaak bij als het al te laat is. Deze mensen zouden in een eerder stadium geholpen moeten worden."

Emma van Weel ondersteunt de oproep van Akerboom voor eerdere hulp aan psychiatrisch patiënten en illustreert in haar boek haarfijn waarom de geestelijke gezondheidszorg voor verwarde personen zonder ziekte-inzicht beter toegankelijk moet zijn.

Het boek ‘Afscheid zonder begrafenis’ biedt steun

Dit ervaringsverhaal laat voelen hoe het is om te leven tussen de onvoorspelbare karakters van een schizofrene broer én een narcistische ouder. Voortijdig afscheid nemen hoort daar soms bij, zonder begrafenis. Uit zelfbescherming, maar hoe doe je dat?

Lotgenoten zullen steun en erkenning vinden in dit boek. De eerste recensies zijn lovend.

Het boek ‘Afscheid zonder begrafenis’ is online te koop via www.afscheidzonderbegrafenis.nl en via alle reguliere verkoopkanalen.