Let’s Talk Health, (Wo)men!

Civis Mundi Digitaal #56

Uitnodiging IWD 8 maart

Op donderdag 8 maart is het Internationale Vrouwendag, waar we vieren hoe belangrijk de positie van de vrouw in onze hedendaagse samenleving is. Ter ere van deze dag organiseert de Erasmus Universiteit een talkshow (ronde-tafel-gesprek) waar verschillende thema’s aan bod komen met betrekking tot gelijkwaardigheid in ‘Women’s Health’, een heel actueel en belangrijk thema.

 

De talkshow zal worden gehost door Dory Grandia (Erasmus Centre for Women and Organisations). Zij zal in gesprek gaan met de volgende sprekers:

v  Prof. dr. Semiha Denktas (EUC) over ‘Gezondheidsvoorlichters & nudging’. Hoe veranderen we gedrag a.d.h.v. een positieve boodschap?

v  Dr. Jeanine Roeters van Lennep (Erasmus MC) over de man-vrouw verschillen in onderzoeken in de medische wetenschap.

v  Ginie Servant (EUC) over ‘Fairfight’. Een organisatie die zich sterk maakt voor het empoweren van vrouwen d.m.v. martial arts.

v  Pinar Coskun over het Sustainable Foodlab. Het creëren van een duurzame levensstijl die past bij de nieuwe global way of living.

 

Praktische informatie over de talkshow:

 • Locatie: Erasmus Paviljoen
 • Zaal open om 15.15 uur; de talkshow begint om 15.30 uur
  (na 15.30 uur geen toegang meer tot de zaal)
 • Einde talkshow rond 17.00 uur; drankje na afloop
 • Voertaal Engels

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

Diversiteit is één van de speerpunten van het beleid van de EUR. De viering van IWD sluit daar goed bij aan en iedereen – studenten en medewerkers - is dan ook van harte uitgenodigd. Laat je inspireren door de sprekers en hun ideeën en grijp de mogelijkheid aan je prangende vragen te stellen! Let’s celebrate health together.

 

Zie voor meer informatie: https://www.eur.nl/over-de-eur/corporate-events/internationale-vrouwendag.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de organisatie via iwd@eur.nl

 

Hartelijke groet,

Comité IWD

 

 

Let’s Talk Health, (Wo)men!

Invitation IWD 8 March

International Women’s Day on Thursday 8 March celebrates the position of women in society. Everyone is invited to a talk show hosted by Erasmus University Rotterdam to address equality in women’s health, an internationally topical and important theme.

 

The talkshow will be hosted by Dory Grandia (Erasmus Centre for Women and Organisation). Her discussion partners are:

v  Prof.dr. Semiha Denktas (EUC) on ‘health information & nudging’. How can we change behaviour through a positive message?

v  Dr. Jeanine Roeters van Lennep (Erasmus MC) on the male/female differences in medical research

v  Ginie Servant (EUC) on ‘Fairfight’ – an organisation fostering women empowerment through martial arts

v  Pinar Coskun on the EUR Sustainable Foodlab, aimed at creating a sustainable life style befitting the new global way of living.

 


Practial information for the show:

 • Location: Erasmus Paviljoen
 • Doors open at 3.15pm, play starts at 3.30pm
  (no admittance once the play has started!)
 • End of play and debate around 5 pm; drinks afterwards
 • Language English

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

The EUR firmly supports diversity in its workforce and EUR’s celebration of International Women’s Day complements this policy. Everyone – students and staff, male and female – is invited to attend. Become inspired by the speakers and their ideas, and get answers to your questions! Let’s celebrate health together.

 

For more information and registration: https://www.eur.nl/en/about-eur/corporate-events/international-womens-day.

 

If you have questions regarding this event, you can contact us at iwd@eur.nl

 

 

With kind regards,


IWD- Committee