Passionaria van de anti-corruptie

Civis Mundi Digitaal #58

door Jan de Boer

Gelukkig dat Leeuwarden/Friesland zich na enige aarzeling nu toch met kracht heeft uitgesproken tegen de afschuwelijke moord op de Maltese journaliste Galizia nu Valletta/Malta samen met Leeuwarden/Friesland dit jaar de culturele hoofdstad van Europa is. De Maltese minister van Cultuur komt naar Leeuwarden en wil alles graag uitleggen in de hoop dat de goede betrekkingen weer worden hersteld. Ongetwijfeld zal zij zeggen dat Malta deze moord betreurt , maar dat men niet alles moet geloven wat deze journaliste heeft gezegd. Op Malta is ze dikwijls aangeklaagd wegens laster....Bovendien was zij lid van de Nationalistische partij die de regerende Arbeiderspartij maar al te graag zwart maakt....Of de Maltese minister van cultuur daarmee weg komt, waag ik te betwijfelen. Want wat is er aan de hand?

 

Laatste wanhoopskreet: situatie is hopeloos

Deze journaliste, een “passionaria van de anti-corruptie”, sprak zich altijd met verbetenheid uit op haar veel gelezen blog en bracht daar met haar serieuze enquêtes onder meer de betrokkenheid van directe medewerkers van de Maltese premier aan het licht betreffende de beruchte " Panama Papers" over fraude en oplichting. Deze journaliste was een zeer moedige en derhalve omstreden vrouw met een erg pessimistische kijk op onze graai-samenleving. Zij durfde haar huis niet meer lopend verlaten en schreef vlak voordat zij werd vermoord een laatste zin:" Er zijn nu overal oplichters, de situatie is hopeloos".

De moordenaars hadden een bom onder haar stoel in de auto geplaatst die met een sms vanuit zee op een boot tot ontploffing werd gebracht. De journaliste werd levend in haar auto verbrand.

 De slechts 440.000 inwoners tellende Maltese samenleving waarin iedereen elkaar kent, is van oudsher ondermijnd door de georganiseerde misdaad en corruptie. Er zijn twee politieke clans: de Arbeiderspartij sinds 2013 aan de macht en de Nationalistische Partij. De Arbeiderspartij verfoeide haar wegens haar onderzoek naar fraude en corruptie, en ook in haar eigen nationalistische partij is ze niet onomstreden. Zo schreef ze op haar blog dat de leider van deze partij, Adrian Delia, geld uit de prostitutie in Londen overmaakte op een rekening van een maatschappij offshore.

 

Een kleine twee maanden na deze afschuwelijke moord arresteerde de politie de broederschap Degorgio en Vincent Muscat in La Valetta. De Maltese politie bijgestaan door de Amerikaanse FBI, Europol en de Nederlandse onderzoekspolitie, identificeerde de drie mannen dank zij hun portables.

Maar de verdachten hullen zich in stilzwijgen. Het motief van de moord en de mogelijke opdrachtgevers blijven tot dusverre officieel onbekend.

 

Gelukkig is er nog een vrije pers zonder wie een democratie niet kan bestaan. Achttien internationale media werken samen om te verhinderen dat met de dood van deze journaliste haar onderzoekingen een zachte dood sterven: in Frankrijk onder meer Le Monde en Radio France, in Engeland de Guardian en het persbureau Reuters, in Duitsland de Süddeutsche Zeitung, in de Verenigde Staten de New York Times en gelukkig ook de Times of Malta. Zij werken samen in de vereniging" Forbidden Stories". Gedurende vijf maanden werken en onderzoeken nu 45 journalisten samen in het geheim op Malta. In de eerste plaats wat betreft de moord op deze journaliste waarvan het onderzoek om begrijpelijke redenen van de Maltese regering niet of nauwelijks vordert......

 De herinnering aan Daphne Caruana Galizia uit respect levend houden , betekent ook haar onderzoekingen naar fraude en corruptie voortzetten." Forbidden Stories " stellen de media in staat om zekere zeer discutabele praktijken op het eiland in de komende tijd te onthullen zoals de fiscale optimalisatie van de verkoop van jachten. Maltese paspoorten zijn ontdekt in het bezit van meer dan 800 Russen en nog een onbekend aantal verdachte figuren uit Azerbeidsjan die daarvoor ieder aan de Maltese regering één miljoen euro betaalden en zo vrije toegang tot Europa kregen..... Uiteraard een streng verboden criminele handel die ook Europa in gevaar brengt.

Hulde aan deze media want helderheid van politieke en financiële systemen mee dank zij onthullingen van de media is een essentiële voorwaarde voor het voortbestaan van de democratie. Daarvoor hebben in 2017 , zo laat Reporters zonder Grenzen weten, 65 journalisten hun leven verloren: 26 in oorlogsgebieden, 39 werden bewust vermoord waaronder Daphne Caruana Galizia.

In de politiek is terwille van haar eigen integriteit enige morele moed vereist.Leeuwarden en Friesland hebben dat gelukkig goed begrepen.