Nieuwsbrief van Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

Civis Mundi Digitaal #58

‘Mijn UAF-begeleider is er altijd als ik haar nodig heb’ 

Eigenlijk had Shamsa Abdikarim Muhudiin (22) geneeskunde willen studeren, zodat ze net als haar opa in Somalië cardioloog kon worden. Uiteindelijk werd het verpleegkunde aan de Hogeschool van Amsterdam, omdat geneeskunde te hoog gegrepen was. Op de afdeling Cardiologie van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam liep Shamsa stage.

‘Ik was in het begin heel erg zenuwachtig’, vertelt Shamsa. Maar dat bleek niet nodig: ‘Ik vond mijn stage heel leuk. Ik had niet verwacht dat het zo’n mooi beroep zou zijn. Veel mensen bedankten mij voor wat ik deed en daardoor raakte ik heel erg gemotiveerd.’ Omdat Shamsa in het begin onzeker was over haar taalniveau, ging ze op zoek naar een cursus waar ze haar schrijfvaardigheid kon verbeteren. Het UAF droeg bij aan de kosten hiervan en beheert haar studiefinanciering van DUO. Het regelmatige contact met haar studentenbegeleider waardeert ze: ‘Ze is er altijd als ik haar nodig heb.’

2017 was het jaar dat ze eindelijk haar draai vond in haar studie: ‘Ik werd zelfstandig en had geen hulp meer nodig bij het studeren.’ En Shamsa ontdekte nog iets: het vak van verpleegkundig specialist. ‘Ik wil hier heel graag na deze opleiding voor doorstuderen, en dan in de richting cardiologie. Het lijkt al wat meer op het vak van dokter: je mag opnames doen, medicijnen voorschrijven en voorlichting geven. Heel interessant lijkt me dat.’

Veel aanvragen voor ondersteuning

Hoewel het aantal vluchtelingen dat naar Nederland komt daalt, merkt het UAF nog altijd de gevolgen van de hoge instroom van 2014/2015. Het aantal aanmeldingen blijft historisch hoog: in het 1e kwartaal dienden 700 vluchtelingen een aanvraag in. Als deze lijn doorzet ontvangen we dit jaar 2.800 aanvragen. Dat zijn er ruimschoots meer dan vorig jaar. Een sociaal-maatschappelijk vraagstuk van deze omvang kan niemand alleen aan, ook het UAF niet. We benaderen werkgevers, onderwijsinstellingen en overheden om samen tot creatieve en duurzame oplossingen te komen. Slimme routes die de kans vergroten op economische zelfredzaamheid. De komende tijd nemen wij maatregelen om de vele aanmeldingen in goede banen te leiden, waar we u van op de hoogte houden. Daarnaast hebben wij uw steun hard nodig om meer vluchtelingen de kans te geven om aan hun toekomst te werken.

Uw donatie helpt vluchtelingstudenten op weg!

Samenwerkingen

De combinatie van leren en werken is vaak een goede manier om vluchtelingen succesvol naar een baan te begeleiden. Voor het mbo bestaan deze leerwerktrajecten al, maar voor het hbo nog niet. Het VSBfonds hecht er waarde aan dat hoogopgeleide vluchtelingen snel een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan de samenleving en financiert daarom de ontwikkelkosten van leerwerktrajecten voor hbo’ers. Er komen drie nieuwe leerwerktrajecten voor hoogopgeleide vluchtelingen met ervaring in kansrijke sectoren, zoals de techniek, de zorg of het onderwijs. Het UAF realiseert de trajecten samen met betrokken werkgevers en opleidingsinstituten. Lees verder

De Erasmus Universiteit Rotterdam biedt voortaan meer mogelijkheden aan vluchtelingen die willen studeren. Ook creëert de universiteit tijdelijke werkplekken voor gevluchte wetenschappers, zodat zij hun werk in een veilige omgeving kunnen voortzetten. Deze afspraken zijn vrijdag 6 april vastgelegd in een driejarig convenant met het UAF. Begeleiding-op-maat en talentontwikkeling zijn speerpunten in de samenwerking. Lees verder

 

Expositie van UAF-alumnus

Op donderdag 10 mei opent de expositie Altaren in Podium Mozaïek in Amsterdam, met prachtig beeldend werk van kunstenaar en UAF-alumnus Nosrat Mansouri. Nosrat maakt reliëfs die hij altaren noemt:

’Een altaar is een object dat in alle culturen bestaat. In mijn geboorteland Iran is het altaar diep verankerd in de cultuur en geschiedenis van het land. Het heeft zich door de jaren heen kunnen redden door zich aan te passen aan veranderingen.’

U bent van harte welkom om de opening bij te wonen (vanaf 17.00 uur).