Wat schuilt er achter de bestuursstijl van ministers en wethouders?

Civis Mundi Digitaal #58

Het feitelijk functioneren van bestuurders – op welk niveau dan ook: landelijk, provinciaal of lokaal – wordt altijd gekenmerkt door een combinatie van stijlen. Deze bestuursstijlen zijn min of meer herkenbare patronen in het gedrag van bestuurders, waardoor dat gedrag enigszins voorspelbaar en beïnvloedbaar wordt.

De nieuwe uitgave Stijlenboek voor bestuurders gaat over bestuursstijlen van onze Nederlandse bestuurders. Over onze premier en ministers, over gedeputeerden en natuurlijk ook over burgemeesters en wethouders. En over regelmatigheden die daarin te bespeuren zijn.

Analyse van vijf bestuursstijlen

In de praktijk blijkt die analyse van bestuursstijlen in een grote behoefte te voorzien. Kern van het boek blijft de analyse van de vijf bestuursstijlen. Het gaat over leiders, managers, verbinders, ambassadeurs en beheerders. Hun kenmerken worden op een rij gezet, zodat de onderlinge verschillen helder worden. De stijlen zijn zuivere, ideaaltypische constructies. Dat stijlenpatroon is waar het om gaat en om die per bestuurder (en per team) te kunnen vaststellen, is een stijlentest ontwikkeld die in het boek is opgenomen.

Uitreiking eerste exemplaar aan Kajsa Ollongren

Op woensdag 18 april zal Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koningrijkrelaties, in Nieuwspoort het eerste exemplaar in ontvangst nemen.

Namens de Wethoudersvereniging ontvangen alle wethouders binnenkort een gratis exemplaar van Stijlenboek voor bestuurders .

Over de auteurs

Gerard Schouw (1965) is algemeen directeur van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, Voorzitter van de Raad van Advies Rechtsbijstand en Voorzitter Netherlands Institute of Government. Van 2003 tot medio 2010 was hij lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal en van medio 2010 tot en met 2015 lid van de Tweede Kamer.

Pieter Tops (1956) is hoogleraar bestuurskunde en lector aan de politieacademie. Lokaal bestuur en lokale democratie spelen in zijn werkzaamheden een belangrijke rol.

Stavros Zouridis is als hoogleraar bestuurskunde en voorzitter van het Departement voor politiek en bestuur verbonden aan Tilburg University. Hij organiseert al ruim twee decennia opleidingen voor burgemeesters, wethouders en andere bestuurders in het publieke domein en doceert daarin.

Stijlenboek voor bestuurders

Gerard Schouw, Pieter Tops, Stavros Zouridis

https://www.sdu.nl/stijlenboek-voor-bestuurders.html

Bestelcode 9789012402231