Gedicht: Het verhaal van macht en kapitaal

Civis Mundi Digitaal #61

door Piet Ransijn

 

2018 06 11 Na lezing van  De wereld volgens Monsanto

en C F v d Horst, Dodelijke leugens                   

Waartoe heeft de moderniteit

geleid in de recente tijd?

Een multinationaal industrieel geheel

en ieder is daarvan een onderdeel

Het lijkt een nieuwe vorm van slavernij

want eigenlijk is niemand vrij

 

Wat er door ons wordt geproduceerd

wordt en masse geconsumeerd

en nauwgezet geregisseerd

opdat het geld zich concentreert

in de handen van de producenten

Het gaat uiteindelijk om de centen

 

Wie daarvan het meeste samenbracht

heeft uiteindelijk het meeste macht

Waar de geldstromen samenkomen

worden de beslissingen genomen

 

            ********

 

Het is het oude verhaal

van de macht van kapitaal

In vroeger tijden was dat land

Nog ongedeeld in stamverband

totdat het werd beplant

 

Toen werd het land bezeten

en er kwamen overheden

Er ontstonden daarna staten

die zich meester maakten

van het land in feodaal verband

 

Er ontstond een heersende stand

met heersers tegen elkander gekant

die oorlog voerden om het land

Zo ontstonden grote rijken

Kleine rijken moesten wijken

 

            ********

 

Veel later kwamen er bedrijven

die steeds meer handel gingen drijven

en ons veel fabrieken brachten

steeds op zoek naar arbeidskrachten

 

Er ontstond een nieuwe slavernij

want wie er werkte was niet vrij

niet meer gebonden aan het land

maar in een nieuw bedrijfsverband

 

Bedrijven groeiden uit naar alle kanten

en werden machtiger dan landen

In alle landen zijn er bazen

die op vette winsten azen

 

            **********

 

Er is nu veel geweld om geld

in een wereld vol industrieel geweld

De natuur wordt kaal geslagen

en kan het haast niet langer dragen

 

Arbeid staat in dienst van kapitaal

Verworven vrijheid is vooral verbaal

De veelgeprezen mensenrechten

die mensen elders nog bevechten

staan in dienst van het systeem

waarin onze ziel en geest verdween

 

Het recht te produceren en te consumeren

lijkt het hoogste goed dat wij begeren

En de vrijheid onze mening te uiten

brengt veel onbegrip naar buiten

 

            **********

 

Er zijn er ook die spreken

over fundamentele gebreken

van ons industrieel systeem

waarin onze ziel verdween

 

De macht van het kapitaal

gaat met ons aan de haal

die zich steeds meer concentreert

en met leugens en bedrog regeert

 

Achter de schermen van regeringen

broeien de samenzweringen

als de bazen naar binnenlopen

want de deur staat voor hen open

om afspraken te maken

over lucratieve zaken

 

De handel is zogenaamd vrij

maar het lobbyisme viert hoogtij

Er spelen in verborgen wandelgangen

machtige internationale belangen

 

Het gaat allemaal om macht en geld

hoewel men een ander verhaal vertelt

over banen en globale veiligheid

menslievendheid en solidariteit

Over de rechten van de mens

die gelden tot de grens

 

            **********

 

Het industriële roofsysteem

is mondiaal groot probleem

De macht van het kapitaal

vertelt een ander verhaal

 

Die neemt het niet zo krap

met vrijheid, gelijkheid, broederschap

Door daar de focus aan te geven

kan een bedrijf niet overleven

 

Maar alleen gericht op geld en macht

verliest het ook zijn collectieve kracht

Er gelden ook nog andere waarden

bij ons voortbestaan op aarde

 

Het komt er uiteindelijk op aan

dat wij er gezamenlijk voor gaan

Door gezamenlijk te werken

kunnen we elkaar versterken

De mondiale concurrentiestrijd

kent nu hopelijk zijn langste tijd

 

Komt er een tijd van solidariteit

van vrijheid en gerechtigheid

een nader politiek beleid

met minder leugenachtigheid

en  mee waarachtigheid

dan woordenstrijd?