En ze leefden nog lang en gelukkig… maar niet in de Verenigde Staten

Civis Mundi Digitaal #61

door Jan de Boer

De " American Dream" van een steeds bloeiender Amerika verkeert in een " American Nightmare".

Voor de eerste keer in de moderne geschiedenis is het beter om in China dan in de Verenigde Staten geboren te worden als je in goede gezondheid lang wil leven. Wie had dat ooit gedacht? Volgens de door het persagentschap Reuter bekendgemaakte laatste gegevens van de Wereld Gezondheids Organisatie is de levensverwachting met een goede gezondheid van een Chinese baby nu 68,7 jaar tegen 68,5 jaar voor een baby in de Verenigde Staten.

 

Op dit moment is de totale levensverwachting in Amerika nog78,5 jaar en blijft deze voor die van China met 76,4 jaar, maar de Wereld Gezondheids Organisatie bevestigt de sinds enige jaren geobserveerde tendens, dat de gezondheid in de Verenigde Staten een dalende lijn laat zien. In december 2017 lieten de Amerikaanse Centra voor controle en voorkoming van ziekten (CDC) deze trieste ontwikkeling weten in hun jaarlijkse rapportage. Voor de eerste keer sinds 1963 is er in de Verenigde Staten een daling van de levensverwachting in twee opeenvolgende jaren 2015 en 2016.

 

Het betreft hier geen algemeen maar een specifiek Amerikaans probleem al kennen alle westerse landen wel een teruggang van de levensverwachting met een goede gezondheid. Behalve het rijkste land ter wereld, de Verenigde Staten, hebben slechts vijf landen: Somalië, Afghanistan, Georgië in de Kaukasus, en het belastingparadijs in de kleine Antillen: de archipel Saint Vincent -et -les Grenadines, een dergelijke terugval in 2016 laten zien. Daartegenover staat dat de peuters in Singapore, Japan of Zwitserland het hoogste scoren op de mondiale ladder van de levensverwachting. De sterkste stijgers op deze ladder met een afspiegeling van hun economische ontwikkeling zijn de Aziatische landen. De levensverwachting in de Verenigde Staten ligt nu beneden die van de landen van de OECD, ligt dichterbij die van Turkije dan die van de Europese landen.

 

De oorzaak van deze trieste situatie in de Verenigde Staten is bekend. Volgens de CDC is deze in de eerste plaats te wijten aan een explosie van het aantal doden door het gebruik van (een overdosis) drugs in de Verenigde Staten. Met 63.000 doden in 2016 is het na hartziekten en kanker de derde doodsoorzaak geworden. De doodsoorzaak door drugs is bij jongeren in de leeftijd tussen 25 en 34 jaar met maar liefst met 50 procent gestegen tussen 2014 en 2015. En aangezien deze tendens zich in 2017 heeft voortgezet, zal het naar verwachting van de CDC de grootste teruggang in de levensverwachting zijn in de Verenigde Staten sinds de epidemie van de Spaanse griep die in de jaren 1920 de wereld haar greep hield en mondiaal tientallen miljoenen doden tot gevolg had.

 

Deze door drugs veroorzaakte sociale achteruitgang is mee door het Amerikaanse populisme aangegrepen om Donald Trump aan de macht te brengen. Trump beloofde de kiezers een groot strijdplan tegen drugs, maar tot dusverre is het bij woorden gebleven en heeft dit strijdplan het licht nog niet mogen zien. De explosie van ongelijkheden, van een zwakke sociale zekerheid inclusief ziektekostenverzekering en van een zeer middelmatige kwaliteit van het basisonderwijs, spelen waarschijnlijk een sleutelrol in deze nieuwe Amerikaanse tragedie.

 

Op dit moment lijkt de Amerikaanse regering zich duidelijk meer te interesseren voor de deregulering van maatregelen genomen na de financiële crises van 2008 om te voldoen aan de speculatieve ambities van de Amerikaanse banken dan voor een aanpak van een maatschappelijk probleem dat op termijn de welvaart - om van welzijn maar niet te spreken - van de eerste economische wereldmacht bedreigt.