Elke 2 seconden een nieuwe vluchteling

Civis Mundi Digitaal #61

Vanuit de 70 conflictgebieden in de wereld slaat elke 2 seconden één man, vrouw of kind op de vlucht voor oorlog, geweld en onderdrukking. Een historisch hoog aantal. “Europa moet zich schamen over het gebakkelei over de opvang van mensen die buiten hun schuld letterlijk alles zijn kwijtgeraakt, zegt directeur Tineke Ceelen van Stichting Vluchteling.

“In 2017 waren 68,5 miljoen mensen op de vlucht. Van alle vluchtelingen wordt 85% opgevangen in ontwikkelingslanden. In Libanon is zelfs 1 op de 6 inwoners een vluchteling. In Nederland, met al onze welvaart, vroegen slechts 31.327 mensen asiel aan.”

Het aantal vluchtelingen steeg in 2017 met bijna drie miljoen. “De extra 2,9 miljoen mensen staan voor evenzoveel tragische verhalen van angst, radeloosheid en verlies. Miljoenen gewone burgers, op zoek naar veiligheid en een toekomst voor hun kinderen, die nergens écht welkom zijn,” licht Ceelen toe. Ceelen bezocht afgelopen jaar vluchtelingen en ontheemden in een groot aantal crisisgebieden.

Draagvlak

“Het is diep verdrietig dat het gesprek over vluchtelingen wordt gedomineerd door een luidruchtige minderheid met weinig compassie voor een grote groep mensen die niets meer hebben en op zoek zijn naar een veilig heenkomen,” zegt Ceelen. Tegelijkertijd constateren we dat er nog altijd een stevig draagvlak is voor de hulp aan vluchtelingen. In 2017 steunden 201.313 donateurs (een groei van 27,9% t.o.v. 2016) de stichting met bijna 28 miljoen euro (een groei van 32,4% t.o.v. 2016), waarmee we bijna 1,2 miljoen mensen konden voorzien van noodhulp.

“En dan zijn er de vrijwilligers die taalles geven, de hulpverleners die onder gevaarlijke omstandigheden daar helpen waar onze leiders dat zo graag zien, de eigen regio, en de 5.200 wandelaars die tijdens de Nacht van de Vluchteling 40 kilometer liepen en tot nu toe 1,6 miljoen euro inzamelden voor noodhulp”.