39% van de slachtoffers doet geen aangifte

Civis Mundi Digitaal #61

Nederlanders meldden nog steeds te veel misdaden niet in 2017 blijkt uit onderzoek door buurtveiligheid-app Veiligebuurt.

’Dalende misdaadcijfers botsen met realiteit’ stelde korpschef Akerboom tijdens de presentatie van de jaarresultaten van de politie over 2017. Voor het vijfde jaar op rij daalden de misdaadcijfers. Samen met de publicatie van de AD Misdaadmeter vorige week roept dat zoals elk jaar weer soortgelijke vragen op. Het gaat hier om geregistreerde cijfers, maar hoe zit het met de misdaden die niet gemeld worden? Veiligebuurt besloot daarom te onderzoeken hoe het staat met de aangiftebereidheid in Nederland.

Veiligebuurt vroeg aan 26.398 mensen of ze aangifte hebben gedaan, nadat ze slachtoffer waren van een misdrijf. Uit de reacties blijkt dat 39% van de respondenten, die in 2017 een misdrijf hebben meegemaakt, één of meerdere misdrijven niet heeft gemeld bij de politie.

39% is veel maar er is nog geen duidelijke stijging of daling zichtbaar in de aangiftebereidheid. Yves Verschueren (Oprichter van Veiligebuurt.nl) geeft aan erg geschrokken te zijn van de reacties op dit onderzoek. “Toen ik de individuele reacties aan het lezen was zag ik zelfs enkele gevallen van mishandeling, aanranding en brandstichting. We moeten wel allemaal de moeite blijven nemen om dit te melden anders geven met zijn allen de verantwoordelijke instanties ook niet de juiste indruk. Wil je het om wat voor reden dan ook niet melden bij de politie, meld het dan (eventueel anoniem) aan je buurt. Hierdoor blijft iedereen alert en kunnen we samen optreden. Doe dit via de Veiligebuurt app of bij jouw lokale buurtpreventie initiatief. Op die manier komen de inzichten in ieder geval ook bij de politie in beeld. Aangiftebereidheid is niet bewezen lager of hoger dan de laatste 10 jaar, dus de officiële politiecijfers hoeven we niet te wantrouwen.”

Veiligebuurt vroeg welke misdaden ongemeld bleven en waarom. Ongeveer 30% van de ongemelde misdaden betrof vernieling/vandalisme, 23% bedreiging, 13% diefstal en 7% mishandeling (onderzoeksresultaten zijn beschikbaar op https://veiligebuurt.nl/nieuws/aangiftebereidheid-erg-laag/ ). Als belangrijkste redenen voor het niet melden van misdaad bij de politie gaf 57% aan dat het “toch geen zin heeft” (politie doet er niks mee, of de crimineel wordt toch niet gepakt). Negen procent gaf aan dat het te veel moeite kost, ook negen procent gaf aan dat het niet mogelijk was om op het politiebureau aangifte te doen of werd daar niet goed geholpen. Acht procent vond online aangifte doen te ingewikkeld.

Dick Berlijn, voormalig commandant der strijdkrachten en nu voorzitter raad van advies: “Het is niet goed dat zoveel mensen verzuimen aangifte te doen en het gevoel hebben dat het geen zin heeft de politie te informeren. Willen we de veiligheid en het veiligheidsgevoel in onze buurten verbeteren dan moeten burgers en politie samenwerken en elkaar goed op de hoogte houden van wat er speelt. Informatie waar mensen over beschikken is cruciaal voor de politie om haar werk te kunnen doen. Burgers moeten hun verantwoordelijkheid nemen en melden als er dingen in hun omgeving gebeuren die verdacht zijn. Twee-richtingscommunicatie met de burger en het makkelijker maken om zaken te melden zijn cruciaal, ook als er niet direct aangifte gedaan hoeft te worden.”

De resultaten van dit onderzoek zorgen ervoor dat Veiligebuurt een oproep doet aan Gemeenten en politie maar vooral ook aan iedereen die slachtoffer wordt of getuige is van een misdaad. Blijf samenwerken om de misdaad in beeld te krijgen, blijf misdaad melden! Ook als je overtuigd bent dat de boef toch niet gepakt wordt is het de moeite waard om te melden! Dit kan nu al met de Veiligebuurt app als je iets wilt melden aan je buurt. Binnenkort kun je ook zaken melden aan gemeente en politie. Veiligebuurt zorgt dat je melding wordt doorgezet.

 

Over Veiligebuurt

Veiligebuurt is een organisatie die de weerbaarheid van buurten op het gebied van veiligheid probeert te vergroten middels een app. Met deze app kunnen buurtbewoners zich gemakkelijk organiseren en blijven buurtbewoners op de hoogte van alles wat er speelt op het gebied van veiligheid in hun buurt. Daarbij geeft de app ook handelingsperspectief bij veiligheidsincidenten door duidelijk aan te geven welke maatregelen mensen zelf of met de buurt kunnen treffen om toekomstig slachtofferschap te voorkomen. De app heeft in Nederland al bijna tweehonderdduizend actieve leden met de ambitie dat in de toekomst iedereen meedoet! www.veiligebuurt.nl