Beter Onderwijs Nederland: Onze reactie op de brief van de minister over internationalisering

Civis Mundi Digitaal #61

De minister hoeft slechts de wet te handhavenDe vereniging Beter Onderwijs Nederland is een organisatie van vrijwilligers. Wilt u onze rechtszaak steunen? Dat kan op de volgende manieren (aanklikbaar):

  1. Doe een donatie voor de rechtszaak (ieder bedrag is welkom, bijna 10.000 euro opgehaald)
     
  2. Werf nieuwe leden voor BON (sinds vorige week hebben we een groot aantal nieuwe leden mogen verwelkomen!)
     
  3. Verspreid deze nieuwsbrief onder uw relaties
     
  4. Onderteken onze petitie


Reactie van BON op de brief van de minister van OCW
 
BON heeft kennisgenomen van de brief van de minister van OCW over de verengelsing en is niet verrast door de voorstellen en analyses van de minister; de brief is in overeenstemming met haar eerdere uitlatingen over dit onderwerp.

De minister houdt een pleidooi voor verdere internationalisering van het mbo en het hoger onderwijs, maar neemt als vanzelfsprekend aan dat de beste manier daarvoor zou zijn om Engels als voer- en instructietaal in te voeren en daarmee buitenlandse studenten en docenten/wetenschappers aan te trekken. Maar Nederlandse universiteiten hebben altijd uitstekende contacten met buitenlandse universiteiten en wetenschappers gehad en hebben altijd al onderwijs verzorgd in verschillende talen. Vanwaar dan de noodzaak tot verregaande verengelsing? Als Nederland behoefte heeft aan meer hoog geschoold technisch personeel, is het dan ook niet noodzakelijk dat dat personeel ook het Nederlands machtig is. We vragen dat met goede reden van iedere immigrant. De kans dat buitenlands toptalent in Nederland blijft werken is ook groter als hij of zij zich verbonden voelt met Nederland en de taal beheerst.

Onderdeel van de internationalisering is de door de universiteiten gewenste international classrooms, maar de contacten tussen de verschillende studentengroepen zijn veel minder positief dan wel wordt gewenst of voorgespiegeld. Er is minder contact tussen de groepen onderling en de slechte mondelinge actieve en passieve vaardigheid in het Engels zijn een serieus probleem in zowel hoor- als werkcolleges. Berichten daarover komen uit de praktijk, uit ervaringen van studenten, maar worden ook ondersteund door het onderzoek van prof. dr. Annette de Groot. Het is onmogelijk om op afzienbare termijn de taalvaardigheid van studenten en docenten zo te verhogen dat die bezwaren worden weggenomen. Daar komt bij dat studenten ook in sociale contacten vooral de eigen groep prefereren. Je kunt je afvragen of de internationale ervaring van zowel de Nederlandse als de buitenlandse student wel optimaal is. Is die ervaring niet veel beter als de buitenlandse studenten Nederlands spreken? Dat kost wat inspanning, maar de ervaring van zowel de Nederlandse als de buitenlandse studenten zal diepgaander zijn.De minister stelt die vraag niet eens.

De minister gaat ook voorbij aan de plicht van het hoger onderwijs om academisch Nederlands van studenten te bevorderen.

De minister miskent de ernst de groei en de urgentie van de huidige problemen en wat de verengelsing betekent voor de inrichting van ons voortgezet onderwijs. Wat is er gebeurd met de verstandige kritiek en adviezen van de KNAW, de Taalunie en de Onderwijsraad? Ondanks al het gescherm met internationalisering wordt geen enkele vergelijking met het buitenland gemaakt. Wat betekent het voor lerarenopleidingen, Nederlands als onderwijstaal, de overdracht van vaktermen, de integratie?

In feite constateert de minister slechts dat de huidige situatie strijdig is met de wet, maar in plaats van die wet te handhaven of in ieder geval een moratorium op verdere uitbreiding van de verengelsing te bepleiten, wil ze de wet aanpassen zodat zij meer mogelijkheden zou hebben en regelingen op maat mogelijk zouden zijn. Maar de minister heeft de wettelijke mogelijkheden allang. Ze hoeft die slechts toe te passen. Nu ook de minister zegt dat de huidige praktijk in strijd is met de wet zal duidelijk zijn dat er voor ons geen enkele reden is om op basis van deze brief ons kort geding af te blazen.

(Deze reactie is ook na te lezen op onze site.)

 

NRC Handelsblad steunt onze zaak

In een hoofdredactioneel commentaar (getiteld ’De minister hoeft zich alleen aan de wet te houden’) heeft de NRC zijn volmondige steun uitgesproken voor onze zaak, naar aanleiding van de brief van de minister over internationalisering:

Welk probleem wil minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, D66) eigenlijk oplossen met de brief over ‘internationalisering’ die zij maandag aan de Tweede Kamer stuurde? Die vraag dringt zich op omdat het de minister aan focus lijkt te ontbreken in haar schrijven.
(…)
Het begint gewoon met het handhaven van de Wet op het hoger onderwijs. En van Nederlands als voertaal aan de academie.


We zijn erg blij met de massale steun die we de afgelopen weken hebben gekregen van docenten, studenten en belangstellenden – en nu dus van een krant.

Het zal duidelijk zijn, de rechtszaak gaat door. Zoals eerder bericht vindt die plaats op donderdag 14 juni om 10.00 uur. Plaats: de rechtbank in Utrecht, Vrouwe Justitiaplein 1. De zitting is openbaar. U bent van harte uitgenodigd. Komt allen!

 

Voor de Ommekeer

BON-voorzitter Ad Verbrugge heeft samen met Paul van Liempt en anderen het platform "Voor de Ommekeer" opgericht. Op het Youtubekanaal van dit platform worden met enige regelmaat gesprekken geplaatst over onder andere het onderwijs. Wij houden u daarvan graag op de hoogte.


Eerder berichtten we over het gesprek met prof. dr. Annette de Groot. Kort geleden zijn onder andere gesprekken met Rik Torfs, voormalig rector van de Universiteit Leuven en met leraar economie, lerarenopleider en scherp columnist Ton van Haperen toegevoegd.