De bestuurlijke kaart van de Europese Unie. Instellingen, besluitvorming en beleid

Civis Mundi Digitaal #63

Aankondiging van: Anna van der Vleuten, De bestuurlijke kaart van de Europese Unie, 2018, 5e druk. Uitgeverij Coutinho, 5e druk.

 

Beschrijving

De relevantie van de Europese Unie is de laatste jaren enorm toegenomen door problemen als de financiële crisis, klimaatverandering en vluchtelingenstromen. Des te belangrijker is het om te begrijpen hoe de EU werkt. Dit boek heeft tot doel de kennis over en het inzicht in de Europese politiek te vergroten. Wie het leest, leert niet alleen hoe de EU beleid maakt maar begrijpt ook waarom zij op deze wijze vormgegeven is.

Onder andere de belangrijkste integratietheorieën en een beknopte geschiedenis van de Europese samenwerking komen in het boek aan bod. Daarnaast worden ook de rol van Nederland binnen de Europese Unie, de grenzen van de EU en de ‘kloof’ tussen de burger en Brussel belicht. Juist om een gefundeerde mening te kunnen vormen over ‘Brussel’ is het nuttig om te begrijpen hoe de Europese Unie werkt.

Bij dit boek hoort een website met extra studiemateriaal. Dit materiaal bestaat uit open vragen, multiple choice vragen, opdrachten, een begrippentrainer en extra leesmateriaal.

Verschil met vorige editie

De EU verandert voortdurend. Deze uitgave is dan ook volledig herzien en geactualiseerd om aan te sluiten bij de huidige status van de Europese Unie. Zo zijn er verwijzingen over de brexit opgenomen en is het oude hoofdstuk over buitenlandbeleid gesplitst in twee nieuwe hoofdstukken: Handel en Ontwikkelingssamenwerking, en Veiligheid en Defensie.

Toepassing in het onderwijs

De bestuurlijke kaart van de Europese Unie richt zich op hbo- en wo-studenten van opleidingen op het gebied van bestuurskunde, politicologie, economie, Europese studies en journalistiek. Daarnaast is dit boek een nuttig naslagwerk voor professionals die te maken hebben met ‘Europa’.

Auteur(s)

Dit boek is geschreven door een team van vijftien auteurs met ieder hun eigen expertise en kijk op Europa; vanuit een bestuurskundige, historische of politicologische achtergrond. Anna van der Vleuten (red.) is als professor Contesting Europeanization verbonden aan de opleiding politicologie van de Radboud Universiteit Nijmegen.