Hypersonische bewapening van China

Civis Mundi Digitaal #66

door Jan de Boer

Begin augustus van dit jaar 2018 heeft China als eerste land met succes een hypersonische raket gelanceerd. Voorzien van atoomwapens kan zo’n raket dankzij zijn snelheid aan de Amerikaanse anti-raketsystemen ontsnappen. Gelanceerd door een aandrijvingsraket heeft het bij de test gedurende ongeveer 7 minuten gevlogen met een snelheid van rond de 7000 km per uur, verklaarde het Chinese Genootschap van Wetenschap en Ruimtevaart, dat sprak van een groot succes.

 

In maart dit jaar verklaarde China dat begonnen was met de bouw van een windtunnel bestemd voor de ontwikkeling van vliegtuigen en raketten die sneller dan 12.000 km per uur moeten kunnen vliegen. Ook bestemd voor het simuleren van vluchten met een snelheid van 30.000 km per uur, dat wil zeggen 25 keer zo snel als het geluid. Een bij dit project betrokken Chinese wetenschapper:

"Het is het absolute wapen, onoverwinnelijk, beter te besturen dan de gebruikelijke lange-afstands- raketten en dus ook moeilijker te onderscheppen". De Amerikanen verklaarden bij monde van admiraal Harry Harris, dat China een duidelijke voorsprong heeft op het gebied van hypersonische wapens, maar dat Amerika daar nu fors in gaat investeren. Rusland heeft bij monde van Poetin gezegd dat zij dit soort hypersonische wapens in 2019 voor het leger beschikbaar heeft.

 

China ontwikkelt deze wapens omdat het geobsedeerd is door de Amerikaanse anti-raketsystemen, die ook volgens Rusland de strategische stabiliteit ondermijnen. Deze in Zuid-Korea geplaatste anti-raketsystemen maken China kwetsbaar, dat hoe dan ook altijd de mogelijkheid van een tegenaanval wil behouden bij een Amerikaanse nucleaire aanval. Met deze hypersonische raketten kan China op elk moment en op elke afstand een vrijwel niet te pareren reactie op een Amerikaanse aanval ondernemen.

 

China moderniseert overigens op alle gebieden van nucleaire afschrikking., maar het land heeft daarbij zijn zwakheden. Zo is China er nog nooit in geslaagd met kernwapens bewapende onderzeeërs ongemerkt te laten patrouilleren. Zij werkt ook aan de industriële productie van nieuwe, op eigen kracht voortbewegende raketten die in september 2015 tijdens een militaire parade te zien waren. Ook moderniseert China haar strategische bommenwerpers en wordt er een nieuwe generatie vliegtuigen voor haar in aantal toenemende vliegdekschepen ontwikkeld. De Chinese marine is in alle zeeën aanwezig en voor mogelijke interventies is het aantal mariniers van 20.000 op 100.000 gebracht. Toch blijft China zich kwetsbaar voelen door de in Zuid- Korea geplaatste anti-raketsystemen, een gevoel ook versterkt door de alliantie van de Verenigde Staten en Japan. Vandaar haar inspanning wat betreft de ontwikkeling van hypersonische raketten.

 

Toch geloof ik stellig dat waar China zeker ook een wereldmacht met waar dan ook interventie-mogelijkheden wil worden, haar prioriteit op dit moment ligt bij de beheersing van de regio, met name betreffende Taiwan. Voor een regionaal conflict beschikt China ruimschoots over de daarvoor noodzakelijke en zeer effectieve raketten. Het doel van Peking met de hypersonische bewapening mag dan allereerst bestemd zijn voor nucleaire afschrikking van met name Amerika, maar Peking kan met dit soort raketten ook alle zeehandelsverbindingen in Azië controleren en zelfs de Amerikaanse basis op Guam in de Grote Oceaan bedreigen.

 

Met de ontwikkeling van hypersonische raketten gaan we een nieuwe fase van de wereldwijde bewapeningswedloop in met alle mogelijke destabiliserende gevolgen van dien. En dat met nu ook de "star wars" bewapening in de ruimte waar China overigens ook al een voorsprong heeft, wordt de wereld er niet veiliger op. Of zoals ik eens schreef: wij hebben zoveel militaire veiligheidssystemen dat de wereld er onveilig door geworden is.