Marine le Pen: quitte of dubbel

Civis Mundi Digitaal #68

door Jan de Boer

Marine le Pen is haar echec van het debat met Macron tijdens de presidentsverkiezingen van een anderhalf jaar geleden nog niet te boven gekomen. Ondanks haar goede score bij deze presidentsverkiezingen en haar eigen verkiezing in het parlement is ze er niet in geslaagd de door haar opgeëiste rol van de belangrijkste opposant van Macron waar te maken. Haar imago is flink gekelderd en het ledental van haar partij is gedaald van 80.000 vlak voor de presidentsverkiezingen naar 30.000 op dit moment. De verandering van naam van het Front National in Rassemblement National in de hoop dat dat haar basis zou verbreden en wellicht ook samenwerking met andere rechtse partijen mogelijk zou maken, heeft niets opgeleverd. Bovendien is de Rassemblement National fiks gehandicapt door justitiële stappen tegen Marine le Pen en diverse kaderleden. En dan ook nog eens het justitiële onderzoek bij het voormalige Front National betreffende de financiering van de verkiezingen tussen 2012 en 2015. Marine le Pen en haar Partij worden ervan verdacht tussen 2009 en 2017 in " Brussel" en "Straatsburg" een algemeen systeem van rond de 40 fictieve parlementaire medewerkers te hebben gecreëerd die door Europa betaald werden maar in de praktijk vrijwel geheel voor het Front National werkten. Het betreft hier een bedrag van rond de 7 miljoen euro. Marine le Pen en nog 15 andere personen worden reeds door Justitie gehoord. Ook hebben de rechters in juli besloten veiligheidshalve en vooruitlopend op een hoogstwaarschijnlijke veroordeling betreffende het bovengenoemde systeem van fictieve medewerkers de 2 miljoen euro overheidssubsidie voor de Rassemblement National te bevriezen. De partij wordt zo financieel verlamd, een derde van de departementale bureaus is al gesloten en een goede campagne voor de Europese verkiezingen wordt ernstig bedreigd. Marine le Pen schreeuwt van de daken dat het hier  "een politieke moord" betreft.

 

Wie zal zich in Frankrijk gezien al deze tegenslagen en justitiële acties nog druk maken over Marine le Pen? Toch is dat een grote vergissing zeker waar Marine le Pen alles uit de kast haalt om deze Europese verkiezingen in Frankrijk te winnen. Ze mobiliseert haar aanhang met een terugkeer naar de programmapunten van extreemrechts: afkeer van de regerende elite die alleen aan haar eigen beurs denkt, de immigratie die de Franse identiteit bedreigt en het Europa van Brussel dat de nationale soevereiniteit vernietigt. Ze valt de politiek van de bankier Macron aan: "de slechtste economische resultaten van de eurozone". Helemaal karikaturaal is haar aanval op de "volslagen idiote immigratiepolitiek van Brussel waaraan Macron onderworpen is." Zij vervolgt: " Wij beleven in dat kader de overstroming van Europa en zo heel stil ook de beschamende overstroming van Frankrijk. Hele dorpen worden voor de immigranten opgeëist. Op geld wordt niet gekeken bij opvang van immigranten. Wij worden geconfronteerd met een massa-immigratie die de misdadigheid, de onveiligheid en de verwildering vergroot." Zij besluit haar opruiende woorden met "Gelukkig kunnen de Europese verkiezingen voor een historische ommekeer zorgen. Onze ideeën hebben weerklank gevonden in Polen, Hongarije, Italië en Oostenrijk en het volk triomfeert ook in Amerika en Engeland. Ik hoop op een overwinning van het Rassemblement National in Frankrijk en op Europees niveau met onze wapenbroeders op een meerderheid in het Europese parlement of ten minste een minderheid die het Europese parlement kan blokkeren".

 

Niets zegt dat Marine le Pen de Europese verkiezingen in Frankrijk verliest. Zij kan rekenen op de harde kern van haar kiezers, op de nationalistische en populistische golf in heel Europa, een president Macron die steeds meer aan populariteit verliest - nog maar 29 % van de Franse kiezers heeft vertrouwen in hem op het moment dat ik dit schrijf - op interne verdeeldheid op rechts betreffende voor of tegen Europa en op zoals gebruikelijk interne ruzies binnen links. Op 26 mei 2019 zal de uitslag bekend zijn. Marine le Pen zet waarschijnlijk met het spel van quitte of dubbel haar toekomst op het spel, maar het zou zeer onvoorzichtig zijn haar nu reeds te begraven!