Het programma van Bolsonaro

Civis Mundi Digitaal #69

door Jan de Boer

Waar ik al voor waarschuwde wordt naar alle waarschijnlijkheid werkelijkheid: de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen is ruimschoots gewonnen door de extreem-rechtse Jair Bolsonaro. In de tweede beslissende ronde moet hij het opnemen tegen Fernando Haddad, de kandidaat van de linkse Arbeiderspartij PT van de vroegere president Lula die nu een gevangenisstraf uitzit wegens corruptie. Ik geef Fernando nog een uiterst miniem kansje in deze tweede ronde als hij duidelijk afstand neemt van de door de meerderheid van de Braziliaanse bevolking gehate Lula, toegeeft dat de Arbeiderspartij ook niet vrij uitgaat wat corruptie en zelfverrijking betreft en ook afstand neemt van zogenaamde linkse leiders als Maduro in het zieltogende Venezuela. Daarenboven moet ook nog een deel van de niet alleen vrouwelijke Braziliaanse bevolking weer tot bezinning komen en niet deze voor de democratie uiterst gevaarlijke Bolsonaro stemmen. En of dat allemaal gaat gebeuren waag ik te betwijfelen, dus is deze extreem-rechtse oud militair vooralsnog de gedoodverfde kandidaat voor de functie van president van Brazilië.

 

Wat heeft Bolsonaro met Brazilië voor? Mijn goede Braziliaanse vriend en auteur François:

"Bolsanoro heeft eigenlijk geen programma, uit wel veel bedreigingen". Zijn ADN is als oud-militair een vertoog tegen de criminaliteit. In Brazilië met zijn oorlogen tussen gangs waar iedere tien minuten een moord gepleegd wordt, wil hij de politie (" helden" zoals hij zegt) die gekend wordt door corruptie en miskleunen weer in ere herstellen, zwaar investeren in uitbreiding van het leger en vooral ook de in 2003 ingevoerde wet op het verbod van het vrij aanschaffen en dragen van wapens afschaffen ter wille van "de legitieme verdediging van de burger, zijn gezin en zijn eigendom". Waar dat toe leidt, kunnen we in de Verenigde Staten zien…

Wat betreft de ecologie, heet hij onlangs nog de uitspraak gedaan dat onder zijn bewind "de indianen geen vierkante centimeter land meer zullen bezitten", dat het ministerie van milieu ondergeschikt zal worden gemaakt aan het ministerie van landbouw, dat Brazilië het klimaatakkoord van Parijs wellicht verlaat en dat het afgelopen moet zijn met "de industrie van het uitdelen van boetes door het Ibama = het officiële Braziliaanse Instituut voor het Milieu".

Agrarische ondernemers wrijven zich in de handen: het voor de ecologie zo kostbare Amazone- gebied is nu voor hun, niets staat nu nog verdere uitbreiding van gigantische monoculturen in de weg.

 

Verdediger van “traditionele waarden" en gesteund door de ultra-conservatieve evangelisten - dus tegen emancipatie van vrouwen, tegen abortus, tegen het homohuwelijk, tegen homoseksualiteit: een afwijking, een ziekte, tegen euthanasie, etc.- wil Bolsonaro het onderwijs hervormen, de studie van de exacte vakken versterken "zonder een te vroege inwijding in de seksualiteit" Hij is ervan overtuigd, dat de Braziliaanse scholen zedenbedervend zijn voor hun leerlingen door onderwijs te geven op het gebied van seksualiteit en het marxisme. Dat is ook een directe aanval op zijn mededinger Fernando Haddad, oud-minister van onderwijs, die in 2011 het idee had een tekst voor het gebruik op scholen te schrijven om de homofobie op de scholen te bestrijden. Dit project werd afgeblazen, maar desondanks verzekert Bolsonaro, de door zichzelf uitgroepen beschermer van het gezin, dat op de lagere scholen " kits gay" worden uitgedeeld.

Het ministerie van cultuur zal worden afgeschaft of teruggebracht worden tot een kleine dienst: te frivool…

 

De financiële markten zijn opgetogen. Hoewel van oorsprong Bolsonaro beslist geen liberaal is, heeft zijn economische raadgever, Paulo Guedes, hem kennelijk bekeerd. Deze Paulo Guedes, bijgenaamd het "zwitserse mes" van Bolsanoro gezien zijn vele functies/mogelijkheden voorziet het privatiseren van vrijwel alle publieke diensten en ondernemingen en de verkoop van alle staatseigendommen om de gigantische staatsschuld terug te brengen. Mijn vriend François: "Jair Bolsanaro wil een maximale Staat op het gebied van veiligheid en een minimale Staat wat betreft de economie".

Bolsanaro die de militaire staatsgreep van 1964 beschrijft als een "democratische revolutie" bewondert de folteraars van dat militaire regime, betwijfelt de betrouwbaarheid van de huidige democratische instituties en wil een autoritair regime invoeren door ook het aantal door hem gekozen rechters van het Hoog Gerechtshof te vermeerderen waardoor hij ook volledig grip krijgt op het justitiële apparaat. De woorden van zijn waarschijnlijke vicepresident, generaal Hamilton Mourao, doen het ergste vrezen. Hij suggereerde een herziening van de grondwet zonder toestemming van het Congres en sprak over een mogelijke eigen staatsgreep in het geval van "anarchie". De daardoor in verlegenheid gebrachte Bolsonaro ontkende dit, maar eenieder weet dat hij geen werkelijk engagement heeft wat betreft democratische waarden. Bolsanaro na de verkiezingen van de eerste ronde: "De keuze gaat tussen onze weg van welvaart, vrijheid, het gezin en God, en de weg die nu Venezuela bewandelt…"