Pesticiden en het lobbycircuit in Brussel

Civis Mundi Digitaal #69

door Jan de Boer

Mijn goede vriend de in Narbonne woonachtige Franse Europarlementariër Eric Andrieu, is voorzitter van de commissie PEST van het Europese Parlement voor onderzoek van veiligheids-en geldigheidsprocedures van pesticiden, ingesteld na de onthullingen van de "Monsato-papers". Het op 20 september jongstleden gepresenteerde conceptrapport van de commissie wordt tot 11 oktober bediscussieerd en op 6 december van dit jaar in stemming gebracht. Het is van groot belang voor de industrie van pesticiden omdat de voorwaarden voor verkoop van hun producten op de Europese markt ongetwijfeld veel strenger zullen worden.

 

Een paar weken na de installatie van de commissie en de verkiezing van Eric Andrieu als voorzitter ontving hij een brief van de EPPA, een kabinet van consultants in Brussel, namens de chemiereus Bayer die net de Amerikaanse landbouwchemiereus Monsato heeft ingelijfd. EPPA stelde een informele ontmoeting, dat wil zeggen een vertrouwelijke ontmoeting voor met de belangrijkste verantwoordelijken van Bayer. Eric Andrieu bekend om zijn kritische houding ten opzichte van de industrie van pesticiden: "Het is de eerste keer dat ik buiten de officiële agenda om gevraagd werd voor een geheime ontmoeting en ik heb er dus niet op gereageerd." Op 10 september, tien dagen voor de presentatie van het conceptrapport van de PREST, kreeg hij opnieuw een brief van de EPPA, waarin betoogd werd dat de EPPA gewend is nauwe betrekkingen te onderhouden met de politieke wereld van Brussel. De EPPA: "Het is duidelijk dat de commissie PEST erg belangrijk is en het is heel normaal dat vertegenwoordigers van Bayer vertrouwelijke informatie-uitwisseling met de voorzitter van PEST wensen". Bayer ontkent dit: "Bayer vraagt in geen geval vertrouwelijke ontmoetingen aan met Europese parlementariërs, maar heeft met parlementariërs de gebruikelijke transparante gedachtenuitwisselingen die bij kunnen dragen aan het debat over de landbouw en de noodzakelijke ontwikkeling."

 

De parlementaire medewerker van Eric Andrieu liet hem weten dat hij in de laatste maanden vier keer een anoniem telefoontje had gekregen vanuit Amerika met de stem van een vrouw die hem vroeg of alles goed met hem ging en ook met zijn familie… Het gebruikte telefoonnummer was van de operateur Verizon dat nu gedeactiveerd is.

Een paar dagen later merkte Eric Andrieu dat sommige mails zijn officieel emailadres niet bereiken. De technische dienst van het Europese parlement ontdekte dat er een filter geprogrammeerd was: alle berichten met het woord "kanker" werden naar een dossier met de naam "glyphosate" gedirigeerd en vervolgens in de prullenbak gedeponeerd. "Wij hebben geen idee wie dit filter heeft geprogrammeerd en wanneer dat is gebeurd. Een verkeerde manipulatie onzerzijds? Maar met al deze zaken ontkom je er niet aan om je het een en ander af te vragen" zegt Eric Andrieu. De technische dienst van het Europarlement stelt op zijn verzoek nu een intern onderzoek in.

 

En dat is niet alles. De leden van de commissie PEST waren verrast toen ze de tekst lazen van een door hun gevraagde notitie ter ondersteuning van hun werk. Dit technische rapport moest de stand van zaken weergeven wat betreft alternatieven voor pesticiden en de vooruitzichten betreffende nieuwe producten. "Geconstateerd werd dat de tekst niet de verwachte kwaliteit en objectiviteit bezat: bepaalde cijfers klopten niet, andere informaties dateerden van 20 jaar geleden, en een groot deel van de geciteerde bronnen was afkomstig uit de industriële wereld. Ons onderzoek wees uit dat de auteur van dit rapport al heel lang zeer nauwe banden heeft met de industrie van pesticiden. Daarom heeft onze commissie duidelijk afstand genomen van dit technische rapport. Gebleken is dat de keuze voor deze expert werd gedaan door een van algemene directies van het Europese parlement via een bij onze commissie PEST onbekende procedure. Wij hebben uitleg gevraagd en de betreffende dienst heeft ons verzekerd een onderzoek in te stellen naar de keuze van deze expert."

Eric Andrieu: "Zonder direct aan kwaadwilligheid te denken, worden wij door al deze incidenten wel erg achterdochtig…" Ik kan hem geen ongelijk geven.

 

Moge dit een duidelijk voorbeeld zijn hoe schandalig het lobby-circuit in Brussel werkt om de belangen, niet van de inwoners van Europa, maar van de op geld beluste industrie te verdedigen zelfs ten koste van de gezondheid van u en mij.