Corruptie ’anders’ aanpakken?

Civis Mundi Digitaal #71

door Michel van Hulten

Dezer dagen viel een wel zeer interessante benadering van ‘corruptie’ in mijn brievenbus, dat wil zeggen verscheen op mijn computerscherm. De gekozen vorm was een publicatie van 24 korte bijdragen, elk met een of meer nieuwe ideeën ‘hoe corruptie te bestrijden’, dan wel ‘standaard methoden hoe dat te doen te kritiseren’. Het geheel benoemd als een ‘blog symposium’.

Afzender: Prof. Dr. Johann Graf Lambsdorff, University of Passau, Anticorruption at icgg.org . De wetenschapper die in de 90-er jaren de eerste opzet schreef voor de Corruption Perceptions Index (CPI) die zo succesvol geëxploiteerd wordt door Transparency International en waar hij zich een tiental jaren geleden uit terug trok.

Hij verzendt onregelmatig een Newsletter on Anticorruption en publiceerde op 23 oktober 2018 om aandacht te vestigen op een ‘New Blog by the Journal "Public Administration Review".’  Om op zijn verzendlijst te komen, ga dan naar announce@icgg.org .

En om direct toegang te krijgen tot de 24 bijdragen ga naar https://www.publicadministrationreview.com/corruption-a-blog-symposium/ vrije toegang.

 

Een groot voordeel van korte bijdragen is dat je meermaals terug kunt keren naar deze 24 artikelen op een vrij moment om weer iets op te pikken dat belangwekkend is. De auteurs van de openingsbijdrage Why re-think corruption? An introduction to the symposium, Elizabeth Dávid-Barrett en Paul M. Heywood, (1936 woorden) stellen direct luid en duidelijk waar het om gaat: de nu reeds vele jaren van hard werk door velen in onderzoek en beleid gewijd aan de bestrijding van corruptie, heeft ons niet veel opgeleverd. We moeten dus op een nieuwe wijze aan de slag.

De eerste zin van hun Introduction luidt: It would be hard to argue that the major attention devoted to anti-corruption efforts over the last quarter century has resulted in signal success’ …. Een onderkoelde constatering.

 

De tweede bijdrage (van Johannes Tonn, Learning to understand corruption as a systemic problem, (1207 woorden) geeft dan meteen in één regel al de door hem voorgestelde richting van werken aan: ‘The complexity of corruption means simple approaches do not work’ en hij schrijft dan vervolgens: ‘Practitioners and researchers increasingly recognize that corruption is a systemic and complex problem. This means there are no simple, one-dimensional cause and effect relationships that can adequately explain why there is corrupt behavior and that it is futile to look for root causes of corruption in isolation from the system and the enabling environment in which corrupt activities play out. It also means we cannot predict the effects and consequences of implementing specific countermeasures.

While the field is increasingly acknowledging that simple approaches do not help — at least not if the intent is to meaningfully reduce corruption and not simply divert its energy to manifest in a different form elsewhere — it may help to step back and think about what it is we can do, as practitioners and researchers, to better address the systemic nature of the problem.

Nog een citaat uit zijn tekst:
‘a key point to make, research should not just focus on the substance of what corruption is, but also pay equal attention to the dynamics of how corruption is influenced if and when practitioners and vested stakeholders interact with each other’.

Tonn acht het verantwoord op te houden met eerdere benaderingen van corruptie gezien de tot nu toe bereikte resultaten en hij stelt dan ook de vragen: Wat zijn de alternatieve benaderingen die we zouden kunnen kiezen? Hoe zien die er uit en waarom zouden ze beter werken? Welke principes, welke karakteristieken? En wie neemt het voor zijn rekening om met alternatieven te komen?

Netwerk corruptie
Hij staat overigens niet alleen in de door hem gekozen keuzerichting dan juist te willen werken aan ‘the systemic nature of the problem’. Immers, wie hem daarna of tegelijkertijd wil volgen, lezend in zijn bijdrage, zou ook nog even in Civis Mundi Digitaal terug kunnen gaan naar # 62-juli 2018 (II) dat opende met het bericht dat op 20 juni 2018 aan de VU promoveerde de SAXION-lector Willeke Slingerland, waarbij de promotiezitting werd geopend met haar introductie van haar proefschrift gewijd aan het systemische karakter van corruptie door haar benoemd als netwerk corruptie. Daar staat ook de tekst van haar introductie[1], gevolgd door een recensie[2] van haar werkstuk.  

De volledige lijst van de 24 nu aangeboden documenten:
[Aan het eind van hun bijdrage benadrukken Elizabeth Dávid-Barrett en Paul M. Heywood dat voortgang van hun
op vernieuwing gerichte project met deze 24 bijdragen laat zien wat er al bereikt is in de voorbije kwart eeuw, maar ook het karakter van ‘symposium’ dat zij deze verzameling meegeven. Zij wachten op reacties van lezers om verder te komen:
The endeavour to understand corruption and to design policy and programmes to lessen its harmful effects cannot be exclusively academic or purely practical. Institutional and social change takes time, but this blog symposium showcases an impressive depth and breadth of expertise that has accumulated in the past quarter century. We hope that, in a small way, this symposium might accelerate learning across disciplinary and professional realms and help to build further fruitful networks of engagement.]

Corruption: A Bully Pulpit Symposium

Introduction
(1) Why re-think anti-corruption? An introduction to the symposium, Elizabeth Dávid-Barrett and Paul M. Heywood, https://www.publicadministrationreview.com/2018/10/22/615/

A systems approach to corruption
(2)
Learning to understand corruption as a systemic problem, Johannes Tonn
https://www.publicadministrationreview.com/2018/10/22/learning/
(3) Eradicating Corruption: You Can’t Just Pin Your Hopes on Democracy, Elisabeth Kramer
https://www.publicadministrationreview.com/2018/10/22/622/
(4) Informal networks: the invisible drivers of corruption and implications for anti-corruption practice, Claudia Baez-Camargo, Saba Kassa and Cosimo Stahl
https://www.publicadministrationreview.com/2018/10/22/627/
(5) What ‘hidden’ success stories tell us about anti-corruption policy and practice, Heather Marquette and Caryn Peiffer
https://www.publicadministrationreview.com/2018/10/22/631/
(6) Pressure to change: a new donor approach to anti-corruption? Phil Mason
https://www.publicadministrationreview.com/2018/10/22/pressure/

Broadening the definition of corruption
(7)
Fighting corruption through strengthening financial integrity: Reflections on Pakistan’s experience, Tom Keatinge and Anton Moiseienko
https://www.publicadministrationreview.com/2018/10/22/647/
(8) Add women and stir? Exploring the gendered dimension of corruption, Rrita Ismajli and Miranda Loli https://www.publicadministrationreview.com/2018/10/22/651/

Moving away from compliance-based, regulatory approaches to anti-corruption
(9)Fighting Corruption with Insights from Behavioral Science, Johann Graf Lambsdorff
https://www.publicadministrationreview.com/2018/10/23/658/
(10) Focusing efforts and blurring lines: the OECD’s shift from ethics to integrity, Sofia Wickberg
https://www.publicadministrationreview.com/2018/10/23/662/
(11) Rethinking corruption risk management for global health programmes: from compliance-based approaches to informed programme design, Sebastian Bauhoff, Sarah Steingrüber and Aneta Wierzynska, https://www.publicadministrationreview.com/2018/10/23/666/
(12) Interpreting anti-corruption within a public ethics of accountability, Emanuela Ceva and Maria Paola Ferretti https://www.publicadministrationreview.com/2018/10/23/672/
(13) Using a social norms approach to tackle corruption in Nigeria, Abdulkareem Lawal
https://www.publicadministrationreview.com/2018/10/23/676/

New roles for the private sector in tackling bribery and corruption
(14)Market for Bundles: A New Stage of Foreign Anti-Bribery Enforcement, Branislav Hock
https://www.publicadministrationreview.com/2018/10/23/682/
(15) Towards a system of compensation for the victims of foreign corruption, Friederycke Haijer
https://www.publicadministrationreview.com/2018/10/23/686/
(16) Public/private partnerships – an opportunity or risk for anti-corruption? Nick J Maxwell
https://www.publicadministrationreview.com/2018/10/23/689/
(17) Communicating with SMEs on anti-corruption, Brook Horowitz and Jan Dauman
https://www.publicadministrationreview.com/2018/10/23/communicating/
(18) Charting a New Path of Anti-Corruption in Africa: Bringing the Private Sector in from the Cold, Tahiru Azaaviele Liedong https://www.publicadministrationreview.com/2018/10/23/695/

Engaging more local and community partners in anti-corruption
(19) “Bottom Up” Corruption Prevention, Jennifer Widner and Tristan Dreisbach
https://www.publicadministrationreview.com/2018/10/23/698/
(20) Look beyond the nation-state: Local-level success stories may reflect different power dynamics, Tom Shipley https://www.publicadministrationreview.com/2018/10/23/701/
(21) Nuevo Leon’s Anticorruption System: Taking Stock of an Ongoing Experiment in Fighting Corruption at the Local Level, Bonnie J. Palifka, Luis A. García and Beatríz Camacho
https://www.publicadministrationreview.com/2018/10/23/704/
(22) Can Customary Authority Reduce Risks of Corruption and Local Capture? David Jackson and Jennifer Murtazashvili https://www.publicadministrationreview.com/2018/10/23/711/
(23) Every Penny Counts: Exploring Initial Strategies for Successful Open Contracting Initiatives in Challenging Environments, Tom Wright, Eliza Hovey and Sarah Steingruber
https://www.publicadministrationreview.com/2018/10/23/714/
(24) Empowering Agents of Change, Phil Nichols https://www.publicadministrationreview.com/2018/10/23/719/

Opvallend in deze lijst van auteurs is – alleen al afgaand op de herkenbaar vrouwelijke voornamen -
het aandeel dat vrouwelijke onderzoekers hebben.
Speciale aandacht vraag ik voor no. 9 op de lijst, een document geschreven door Johann Graf Lambsdorff, Fighting Corruption with Insights from Behavioral Science, al was het maar om de speciale oproep die hij doet erop te reageren. Wie hiervoor belangstelling heeft wordt gevraagd rechtstreeks aan zijn adres te reageren.  
website https://www.publicadministrationreview.com/2018/10/23/658/

Het loont om dan ook te lezen zijn artikel uit 2017 dat uitgebreider (16 pp, 7095 woorden) pleit voor deze gedragswetenschappelijke aanpak van corruptie: https://www.researchgate.net/profile/Johann_Lambsdorff/publication/286441815_Preventing_Corruption_by_Promoting_Trust__Insights_from_Behavioral_Science/links/5669477108ae7dc22ad45197/Preventing-Corruption-by-Promoting-Trust-Insights-from-Behavioral-Science.pdf   
ABSTRACT
Governments, companies and organizations across the world have implemented strategies for countering corruption. A growing body of so-called best practice has emerged in the last 20 years. But some approaches have been criticized for being costly, ineffective or even counterproductive. This study illustrates this, using six examples, relating to the four-eyes principle, procurement, development aid, compliance statements, leniency and the tone at the top. Increasingly, behavioral science has provided insights on how to improve policies. These insights, along with experimental evidence, are applied to the six examples to provide direction to behaviorally better informed policies.[2] https://www.civismundi.nl/index.php?p=artikel&aid=4211, Review of: Willeke Slingerland, Network Corruption: When Social Capital Becomes Corrupted. Its meaning and significance in corruption and network theory and the consequences for (EU) policy and law. Academisch proefschrift, Vrije Universiteit (VU) Amsterdam, 20 juni 2018.