Oratie: Horizon, spel, verhaal: Contouren van hedendaagse metafysica

Civis Mundi Digitaal #71

 

Op vrijdag 2 november 2018 houdt prof. dr. Eddo Evink, onlangs benoemd tot hoogleraar Filosofie aan de faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen van de Open Universiteit, zijn oratie “Horizon, spel, verhaal: Contouren van een hedendaagse metafysica”. Evink gaat uitgebreid in op het vermeende einde van de metafysica. Volgens Evink is de metafysica ook vandaag de dag nog goed bruikbaar. Plaats van handeling van de oratie is de Open Universiteit in Heerlen.

Wie zijn we? Waarom zijn we hier? Deze fundamentele vragen over de aard van de werkelijkheid en het menselijk bestaan stellen we onszelf als mens al eeuwenlang. Een antwoord op die vragen, die we tot de metafysica rekenen, blijft vooralsnog uit. Een eerste principe of alomvattende visie op de werkelijkheid wordt zelfs meer en meer als onmogelijk beschouwd. Maar volgens prof. dr. Eddo Evink betekent dat niet het einde van de metafysica: ‘We blijven de grote vragen altijd stellen. De antwoorden zijn veranderd en minder pretentieus, maar nog steeds belangrijk en zinvol. Vaak kan de kritiek op de metafysica zelf juist als een nieuwe vorm van metafysica worden geduid. Deze behelst dan niet absolute en zekere kennis, maar een reflectie op de mogelijkheidsvoorwaarden van al het menselijk denken en handelen. Wat wij denken en doen is altijd ingebed in kaders van ruimte, tijd, cultuur en geschiedenis.’

Horizon, spel en verhaal

Met de termen “horizon, spel en verhaal” probeert Evink te tonen dat wij mensen in alles wat we ervaren, doen en weten, ingebed zijn in grotere gehelen die we niet helemaal kunnen overzien. ‘We worden altijd omgeven door kaders waarbinnen kennis, waarden en praktijken gemaakt worden, in een wisselwerking tussen de wereld en onszelf. We ervaren alles binnen ruimtelijke, tijdelijke en culturele horizonnen. Als we handelen, doen we dat altijd in interactie met onze omgeving. We kiezen dan een strategie binnen een spel van actie en reactie. En wanneer we op ervaringen en handelingen reflecteren, krijgt die reflectie gestalte in taal en volgens mij uiteindelijk altijd in een verhaal. Horizon, spel en verhaal staan op drie manieren voor de contexten waarin wij functioneren en die ons maken tot wat we zijn. Samen vormen ze de contouren van een hedendaagse metafysica, die ook het begin is van een cultuurfilosofie.’

De oratie “Horizon, spel, verhaal: Contouren van een hedendaagse metafysica” van prof. dr. Eddo Evink vindt plaats op vrijdag 2 november vanaf 16.00 uur in de aula van de Open Universiteit aan de Valkenburgerweg 177 in Heerlen. Ontvangst vanaf 15.30 uur. Aansluitend is er een receptie in het bedrijfsrestaurant van de Open Universiteit. De oratie is integraal te volgen via www.ou.nl/live.