ProDemos: Lokale politieke partijen willen meer ondersteuning

Civis Mundi Digitaal #72

Een centraal loket voor opleiding, kennis en verenigingszaken kan uitkomst bieden

Uit een verkenning door ProDemos – Huis voor de democratie en rechtsstaat blijkt dat lokale politieke partijen zonder vertegenwoordiging in de Tweede Kamer vooral behoefte hebben aan trainings- en opleidingsmogelijkheden. Partijen willen hun beleidsinhoudelijke en juridische expertise  versterken en vaardigheden trainen, zoals debatteren en (snel)lezen. Daarnaast kunnen ze ondersteuning gebruiken bij ledenwerving, verkiezingscampagnes, partijcommunicatie, scouting en kandidaatstelling.

 

Landelijke partijen bieden hun lokale afdelingen diverse ondersteuningsmogelijkheden. Lokale partijen ontberen die mogelijkheden, terwijl ze meer training en opleiding heel goed kunnen gebruiken en ook campagne-expertise niet altijd in huis hebben. Ook een jongerenafdeling, een bestuurdersnetwerk, een wetenschappelijk bureau en contact met landelijke politici scoren hoog op de wensenlijst van lokale partijen.

 

Het onderzoek, dat werd uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken, raadpleegde meer dan 200 lokale partijen middels enquête, klankbordgroep en interviews. Lees het hele rapport: “Steun maar geen sturing”.

 

ProDemos werkt momenteel aan een pilot om ondersteuning te bieden. Eind november komt er een digitaal platform met kennis, stappenplannen en met voorbeelden die behulpzaam zijn bij het oprichten van een partij, het besturen van een partij en het politieke handwerk.

 

Achtergrond

Het onderzoek maakt deel uit van het plan van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken om de lokale democratie en het lokaal bestuur te versterken. Aanleiding hiervoor was de evaluatie van de Wet financiering politieke partijen door de commissie-Veling begin 2018. Hieruit bleek onder andere dat lokale partijen een achterstand hebben op afdelingen van landelijke partijen, omdat zij geen financiële ondersteuning krijgen van een in de Tweede Kamer vertegenwoordigde partij.

 

Copyright foto: Bart van Vliet / ProDemos.