Koper

Civis Mundi Digitaal #74

door Jan de Boer

De prijs van koper is dit jaar gedaald met 16 procent. Voor een ton koper wordt nu 6000 dollar (= 5250 euro) betaald. Maar het was geen gestage prijsdaling. Begin juni knalde de prijs omhoog, bereikte de hoogste piek sinds vier jaar om na de zomer plotseling weer in te zakken. Nee, niets bijzonders, want koper is de thermometer van de mondiale economie. Koper is overal aanwezig in de mondiale industrie van de auto-industrie tot in de ’high tech’ en geeft de commerciële gevechten die onze onherbergzame planeet in 2018 beleefde, heel goed weer. De spanningen tussen Washington en Peking nemen daarbij een grote plaats in. Zelfs als na een periode van agressieve diplomatie tegen Xi-Jinping die zich overigens niet onbetuigd liet, Trump toch bezig is een compromis te zoeken.. Een Amerikaanse president die niet aarzelde om ook andere fronten te openen tegen Europa, tegen Iran, tegen Rusland en daarmee het ritme van de mondiale economische groei in gevaar bracht en brengt.

 

De markten surveilleren ook van dichtbij de economische gezondheid van China die de belangrijkste motor van de mondiale economische groei is geworden. Elk teken van vertraging doet de koersen dalen. Te meer waar China ook de belangrijkste consument is van koper. De experts gaan uit van een lagere economische groei van China in 2019 met 6,5 procent met als gevolg dat de beursspeculanten de prijs niet alleen van het koper flink deden dalen, maar ook van andere metalen als nikkel, aluminium, lood en zink.

 

China is evenwel niet alleen een consument van grondstoffen. Net als in andere industriële sectoren past ze het Chinese spel Go toe - verovering door omsingeling - om zich te verzekeren van de sleutelposities betreffende de mondiale primaire grondstoffen. Bevoorrading vanaf de bron is voor haar de keiharde strategie geworden. En de markt voor koper illustreert dat op een uitstekende manier. De Chinees Zijin heeft dit jaar de grootste kopermijn van Servië weten te bemachtigen waarvan de Servische Staat afstand wilde doen. Hij heeft ook voor 1,4 miljard dollar de Canadese groep Nevsun die goud- en kopermijnen exploiteert overgenomen. In de Democratische republiek Congo heeft Zijin ook een kopermijn in zijn bezit. Zo probeert China zich meester te maken van alle primaire grondstoffen waarbij Europa grotendeels toekijkt en van China afhankelijk wordt.

 

Op dit moment is evenwel Chili nog het centrum van de kopermarkt. Het land levert bijna één derde van de mondiale koperproductie en bezit in de woestijn van Atacama de grootste kopermijn ter wereld: de Escondida. In het eerste kwartaal van 2018 draaide deze mijn volop, maakte een winst van 1 miljard dollar waarvan de helft de staatskas spekt. Gaat deze mijn met een dreiging van een nieuwe staking van de mijnwerkers een minder florissante toekomst tegemoet? De speculanten blazen in ieder geval het vuurtje aan, terwijl de Chinezen begerig toekijken. Hoe dan ook de Chileense mijnwerkers hebben nu een salarisverhoging gekregen en daarmee is vooralsnog deze grote kopermijn voor Chili behouden.