Waarheid

Civis Mundi Digitaal #74

Aankondiging van: Lidwien Schuitemaker, Waarheid. Uitgeverij Filograph, 2018.

Titel: Waarheid

Auteur: drs. Lidwien Schuitemaker, filosofe, sociaal wetenschapster, auteur van Beeldende kunst filosofie, Filosofie van het denken, Filographie, filosofie van denken in vormen en andere publicaties Uitgever: uitgeverij Filograph e-boek, isbn 978-90-77913-27-7

Het e-boek is kosteloos op te vragen bij de uitgever. 

 

Is de werkelijkheid voor ons een black box vol geheimen die voor ons voor eeuwig verborgen blijven? Ligt de waarheid in de werkelijkheid besloten en zullen wij haar vinden als we op de juiste manier zoeken?

Of creëert iedereen zijn eigen waarheden en leugens? Ontdekkingen op het gebied van de natuur – en wiskunde hebben aangetoond dat de werkelijkheid anders en ingewikkelder in elkaar zit dan wij dachten. Kennis die de status had van absolute waarheid, overal en altijd geldig, bleek veel minder zeker te zijn dan we dachten. 

In Waarheid schrijft de auteur dat wij de werkelijkheid interpreteren met onze kennis. Waar wij geen weet van hebben, heeft voor ons geen betekenis, bestaat voor ons niet. De grens van onze kennis vormt voor ons de grens van het heelal en van wat we als waar aannemen. Waarheid is wat wij vanuit onze kennis weten over de werkelijkheid en accepteren als waar.

De auteur laat met tal van voorbeelden zien dat waarheid op verschillende manieren met de andere levensgebieden verweven is en bijvoorbeeld in de kunst anders functioneert dan in de rechtspraak, wetenschap, politiek of moraal.

Waarheid is volgens de auteur een vorm van zoeken: we onderzoeken de werkelijkheid en ontdekken verbanden die we voor waar aannemen. Met dit zoeken veranderen we onze kijk op de werkelijkheid en creëren we werkelijkheid en waarheid.