Een ander godsconcept: gedichten over religie en secularisatie

Civis Mundi Digitaal #74

door Piet Ransijn

 

Een ander beeld van God                       2018 12 13   

 

Wordt de kosmos soms geleid

door een superieure entiteit?

Is er een creatieve intelligentie

met meer dan één dimensie?

 

De twinkelende sterren

zeggen het van verre

De baan van de planeten

laat ons hun wetten weten

 

Ons weten is nog incompleet

Er is nog veel dat niemand weet

Van mythen heeft men geen benul

Maar oude kennis is geen flauwekul

 

Men heeft het weggevaagd

tot beeld en fantasie verlaagd

Het leven wordt van zin beroofd

als men niet in zin gelooft

 

Men gelooft nu vaak in de materie

verstoken van mystiek en van mysterie

Mensen die met godsdienst zijn behept

geloven veelal in een godsconcept

 

Atheïsten geloven in een ideaal*                         *Zie John Grey, Zeven vormen van atheïsme

ook al lijkt dat heel mentaal

Evolutie als een levensperspectief

of vooruitgang als abstract idee

 

In de mensheid als een ieders wel en wee

en in mededogen heeft men allen lief

Waarom zouden wij een zinloos leven leiden

als een mens zich daarvan kan bevrijden?

 

 

Door een plaats te geven aan mysterie

wijkt een dichte sluier van materie

waarin wij als wezen met bewustzijn

als een cocon in verwikkeld zijn

 

Een kosmische intelligentie

uit een onbekende dimensie

komt als glimp in ons gemoed

ons haast onmerkbaar tegemoet

 

In de schoonheid van de sterren

als een twinkeling van verre

of de zon die aan het leven

een glans heeft gegeven

 

Als wij het bezien in het groot

is ons leven niet van zin ontbloot

Want alles is een onderdeel

van een veelbetekenend geheel

 

Dat zinloos en chaotisch lijkt

als je naar het lijden kijkt

Een veelal pijnlijk leven

lijkt een ongerijmd gegeven

 

Op het onbeschrijfelijke leed

waarop ik geen antwoord weet

valt als antwoord toch te geven

te kijken naar het mooie in het leven

 

Chaoskrachten kunnen ook verdwijnen

als er steeds meer licht gaat schijnen

Negatieve krachten worden omgekeerd

als er licht in ons vibreert

 

Kerstmis is een feest van licht

met een menselijk gezicht

dat in harten wordt ontstoken

Vele harten gaan weer open

als het licht zich in een kind

met de mensheid weer verbindt

 

Illustratie bij het gelijknamige boek van Hans Joas

www.jezuieten.org/agenda/de-macht-van-het-heilige

 

Het heilige en seculiere                          2018 12 17

 

De wetenschap is het domein

van het objectieve zijn

Er is daarnaast een ander weten

dat de meesten zijn vergeten

 

Het domein van het sacrale

is anders dan het seculiere

Het leeft in mythen en verhalen

en gewijde feesten die wij vieren

 

Waarin symbolen als in dromen

beeldend weer tot leven komen

en de wereld die is opgedeeld

weer tot eenheid wordt geheeld

 

Waar tweedracht en verdeeldheid

oplost in een hemelse vergetelheid

waarin de dingen die vervelend zijn

uiteindelijk weer helend kunnen zijn

 

 

Waar het donkere weer licht wordt

en een mens weer lijkt op God

en het leven weer een zin krijgt

die zich ver voorbij de stof neigt

 

Waar het tijdelijke onvoltooide leven

in een groot geheel wordt opgeheven

en de wereld weer doorschenen wordt

door een licht dat sprekend lijkt op God

 

Waar de wereld door een wonder

met zijn oorsprong wordt verbonden

in een alomvattend groots geheel

dat vibreert in ieder nietig onderdeel

 

Dit geheel in ieder onderdeel is een mysterie

dat voorbij gaat aan de wereld van materie

Het oude en gewijde weten werd vergeten

Maar wij weten dat er meer is dan wij weten

 

Soms komt dit weten weer tot leven

dat sinds eeuwen levend is gebleven

als een leidend en bevrijdend licht

dat op vastgestelde tijden oplicht

in de glorierijke glans van het geheel

dat verschijnt in ieder onderdeel

 

De glans van het geheel

www.finanzen.nl/grondstoffen/nieuws/De-glans-is-weer-even-helemaal-van-goud-af

 

Gebed tot de economie

 

Onze economie die op de aarde rendeert

Uw waarden worden geheiligd

Uw rijkdom kome

Uw wetten geschieden op aarde

maar niet in de hemel

 

Geef ons heden dagelijks te eten

En bevrijd ons ook van schulden

zoals wij niet van anderen dulden

en leidt ons in bekoring

en verlos ons van het sparen

Maak ons zonder sparen rijk

 

Van u komt onze rijkdom

ons geld en onze eerlijkheid

in de komende eeuwen

Amen

 

Geïnspireerd op dit gebed tot de economie:

 

Onze Waarden
Die in de markt zijn,
Uw groei worden geheiligd,
Uw rendement kome,
Uw wil geschiede gelijk in de winkel,
Als ook op ons aanrecht,
Geef ons heden onze dagelijkse koopkracht,
En verhoog onze schulden,
Zoals ook wij ook voor anderen hun schuld verhogen,
En leidt ons niet in de recessie,
Maar verlos ons van inflatie,
Want van u is de overheid en de beurs en de banken,
Tot in de eeuwigheid.

Amen.

Bron: Pieter Derks, De Nieuws BV, NPO-Radio 1, 19 nov. 2014.
http://vanonbepaaldewaarde.nl/economie-is-een-geloof

 

https://logos.nl/het-scheppingsverhaal-is-een-geloof-evolutie-is-wetenschap

 

Gebed tot de evolutie als substituut van God                   2018 06 22

 

In de naam van de evolutie

de natuurlijke selectie

en het overleven van de besten

Onze genen die ons heil bewerken

Uw werking worden geheiligd

Uw verrijking kome

Uw erfelijkheidswetten

geschieden op aarde

maar niet in de hemel

 

Geef ons heden ons dagelijkse eten

en vergeef ons onze minder evolutionaire genen

zoals wij die van anderen overleven

door ze weg te selecteren

door de natuurlijke selectie

van de beste adaptatie

en leidt ons niet tot nadelige mutaties

maar verlos ons van erfelijke belasting

 

Want u maakt ons rijk

geeft ons kracht en heerlijkheid

en voordeel bij de selectie

om te overleven

in de komende eeuwen

Amen