De zaak Oldenbarnevelt

Civis Mundi Digitaal #75

Aankondiging van: Wilfried Uitterhoeve, De zaak Oldenbarnevelt. Uitgeverij Vantilt, 2019.

In 2019 is het vierhonderd jaar geleden dat Johan van Oldenbarnevelt op het Binnenhof werd onthoofd. Zijn executie wordt landelijk uitgebreid herdacht, onder meer met exposities in Den Haag en Amersfoort.

 

In De zaak Oldenbarnevelt. Val, proces en executie brengt Wilfried Uitterhoeve de vreemde en wrede gebeurtenissen van 1619 in kaart. Aan de hand van tientallen illustraties en unieke documenten uit en rond dit proces, verplaatst Uitterhoeve zijn lezers naar het verhoor, de rechtbank en het schavot.

De terechtstelling van ‘de grootste staatsman die Nederland in al de eeuwen van zijn bestaan heeft gekend’ (A.Th. van Deursen) was de beslechting van vele conflicten. De intern-gereformeerde strijd tussen rekkelijken en preciezen, de machtsstrijd tussen Holland en de andere gewesten en de twist over hervatting van de oorlog met Spanje, kwamen samen in de strijd tussen stadhouder Maurits en Oldenbarnevelt. De zaak Oldenbarnevelt. Val, proces en executie geeft een haarscherp beeld van deze twisten, van de politieke verhoudingen en van Maurits’ uiteindelijke machtsgreep – van voorgeschiedenis tot naweeën. 

 

 


OVER HET BOEK
ISBN 978 94 6004 411 3
paperback, rijk geïllustreerd in kleur
208 pagina’s | €23,50

 

 

OVER DE AUTEUR

Wilfried Uitterhoeve
(1944, jurist en historicus) publiceerde een dozijn boeken op zeer uiteenlopend terrein. In 2009 promoveerde hij op een biografie van Kraijenhoff, die werd genomineerd voor de Grote Geschiedenis Prijs.