Lancering van The Hague Principles en het Earth Trusteeship Initiative

Civis Mundi Digitaal #75

Maandag, 10 december 2018 markeert de 70e verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Op deze dag zullen "The Hague Principles for a Universal Declaration of Responsibilities for Human Rights and Earth Trusteeship" publiek gemaakt worden. Dat gebeurt in het Vredespaleis, Den Haag, vanaf 9 uur. Dit is een oproep aan overheden, bedrijven, het maatschappelijk middenveld en iedereen om kennis te nemen van de ’The Hague Principles’ en naar te gaan handelen. Steunen kan via de website http://www.earthtrusteeship.world/ die ook toegang geeft tot de volledige tekst van de “The Hague Principles”.

 

Earth Trusteeship Initiative

Het Earth Trusteeship Initiative roept op tot een nieuwe dimensie van besturen op lokaal, nationaal en wereld niveau (UN). Daarbij dienen de verantwoordelijkheden die mensen hebben tegenover elkaar (mensenrechten) maar ook tegenover de natuur, dieren en de aarde centraal te staan (Earth Trusteeship). Staten en regeringen, bestuurders waar dan ook, dienen op te treden als beheerders van de rechten van de mensen én de aarde. The Hague Principles vormen een uitgangspunt voor alle organisaties om te komen tot een Universele Verklaring hieromtrent en nieuwe bestuurlijke en juridische kaders te creëren, die het mogelijk maken om de principes uit te voeren. Het Earth Trusteeship Initiative lanceert zijn principes en wereldwijde campagneactiviteiten samen met andere organisaties en in de context van de inspanningen om de Sustainable Development Goals (SDG’s) te implementeren - met name SDG 16 en 17.

Waarom nu?

Klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, verlies van bewoonbaar land, burgeroorlogen en gebrek aan toegang tot levensonderhoud zijn allemaal reëel. Deze worden niet veroorzaakt door de soorten die uitsterven, ze worden veroorzaakt door mensen. Alle naties en alle mensen worden hierdoor beïnvloed. We leven op één planeet. Terwijl velen aan deze kwesties werken, blijven mensen voor eigenbelang de rechten van anderen schenden en de aarde uit putten met behulp van falende wetten uit het verleden. Het Earth Trusteeship Initiative roept op om dit met grote urgentie te verhelpen.

Wat voor soort wereld willen we creëren?

Wij willen een wereld waar besturen effectief kan zijn voor de aarde als geheel en alle levende wezens inclusief de mens . Om dat te bereiken, moeten we ons concentreren op de verantwoordelijkheden die mensen, organisaties, bedrijven en onze regeringen hebben voor de mensenrechten, voor toekomstige generaties, voor de natuur, dieren en de aarde.

Programma Inschrijving via de website: http://www.earthtrusteeship.world/

Ochtend : Openbaar maken van de principes: Vredespaleis, Den Haag, 09.00 - 13.00 uur

Middag: Dialoog en planning

Elisabeth Vreedehuis, Den Haag, 14.00 - 16.30 uur

Initiële stuurgroep (in alfabetische volgorde): Nnimmo Bassey, Nigeria; Klaus Bosselmann, Nieuw-Zeeland; Bert de Graaff, Nederland; Prue Taylor, Nieuw-Zeeland; Leo van der Vlist, Nederland; Hans en Wallapa van Willenswaard, Thailand; Rembrandt Zegers, Nederland / VK.

Neem voor meer informatie, voor interview of uitleg, contact op met: info@earthtrusteeship.world