Een ander Onze Vader: gebed tot de evolutie als substituut van God

Civis Mundi Digitaal #76

door Piet Ransijn

In de naam van de evolutie,

de natuurlijke selectie

en het overleven van de besten

Onze genen die op de aarde werken

Uw werking worden geheiligd

Uw verrijking kome

Uw erfelijkheidswetten

geschieden op aarde

maar niet in de hemel

 

Geef ons heden ons dagelijks eten

en vergeef ons onze minder evolutionaire eigenschappen,

zoals wij die van anderen overleven en weg selecteren

door natuurlijke selectie van de best aangepasten

en leidt ons niet in nadelige mutaties

maar verlos ons van erfelijke belasting

 

Want u maakt ons rijk

geeft ons kracht en heerlijkheid

en voordeel bij selectie

om te overleven

in de komende eeuwen

Amen

 

www.rd.nl/boeken/op-de-weg-van-het-gebed-wemelt-het-van-de-hinder-nissen-1.1137653

 

Gebed tot de economie

 

Onze economie die op de aarde rendeert

Uw waarden worden geheiligd

Uw rijkdom kome

Uw wetten geschieden op aarde

maar niet in de hemel

 

Geef ons heden dagelijks te eten

En geef ons geen schulden

zoals wij die ook niet van anderen dulden

en leidt ons niet in bekoring

maar verlos ons van het sparen

want door u zijn wij rijk

aan u is onze rijkdom

ons geld en onze eerlijkheid

in de komende eeuwen

Amen

 

https://slideplayer.nl/slide/2115225/ De economie van goed en kwaad Prof Johan Graafland Tilburg

 

Geïnspireerd op dit gebed tot de economie:

 

Onze Waarden
Die in de markt zijn,
Uw groei worden geheiligd,
Uw rendement kome,
Uw wil geschiede gelijk in de winkel,
Als ook op ons aanrecht,
Geef ons heden onze dagelijkse koopkracht,
En verhoog onze schulden,
Zoals ook wij voor anderen hun schulden verhogen,
En leidt ons niet in de recessie,
Maar verlos ons van inflatie,
Want van u is de overheid en de beurs en de banken,
Tot in de eeuwigheid ….
Amen.

Bron: Pieter Derks, De Nieuws BV, NPO-Radio 1,
woensdag 19 november 2014.
Amen.

http://vanonbepaaldewaarde.nl/economie-is-een-geloof