Bewogen Verzen

Civis Mundi Digitaal #77

door Ons Erfdeel

Er worden ontzettend veel mooie gedichten geschreven die helaas maar een beperkte groep van vaak dezelfde mensen bereiken. Ons Erfdeel vzw en Poëziecentrum vzw willen jongeren uit de Lage Landen warm maken voor hedendaagse Nederlandstalige poëzie met het videogedichtenproject Bewogen Verzen. Ze doen daarvoor een oproep naar jonge poëziefans en videomakers, met de steun van het Nederlands Letterenfonds.

 
We leven in een beeldcultuur. Willen we meer jongeren poëzie laten ontdekken, dan doen we dat beter door hen ook aan te spreken in hun eigen beeldtaal, gemaakt door leeftijdsgenoten. Dat is de overtuiging van de Vlaams-Nederlandse culturele instelling Stichting Ons Erfdeel (in België: Ons Erfdeel vzw) en Poëziecentrum vzw in Gent.
 
Beide organisaties roepen jonge poëziefans uit de Lage Landen op om Nederlandstalige gedichten in te sturen die zij graag in beeld gebracht willen zien. Het moet wel gaan om hedendaagse gedichten, gepubliceerd na het jaar 2000. De verzen moeten niet alleen op papier zijn verschenen, maar mogen ook als rap, slam of spokenword de wereld in gestuurd zijn. De inzenders maken kans op een mooi boekenpakket. 

Een Vlaams-Nederlandse vakjury selecteert uit het ingestuurde aanbod dertig gedichten die de rijkdom en verscheidenheid van het literaire genre in ons taalgebied aantonen. Bekijk hieronder de oproep.


 
JONGE VIDEOMAKERS
Jonge videomakers uit Vlaanderen en Nederland kunnen zich via een open call aanmelden als kandidaat om de gedichten te verbeelden. Een jury van videoprofessionals selecteert tien deelnemers op basis van de kwaliteit en originaliteit van hun ingediende portfolio.

Elke videomaker kiest zijn of haar favoriete gedicht uit de dertig ingezonden voorstellen en ontvangt een budget van €1.000 om de verzen in drie talen (Nederlands, Frans en Engels) visueel te interpreteren in alle artistieke vrijheid. Het resultaat kan een filmmontage zijn, maar evengoed een animatie, een motion graphic, een stop motion of een mengvorm. 

De jonge videomakers worden de komende maanden bij hun creatie tijdens drie workshops begeleid door motion designer Klaas Verpoest, die ervaring heeft met het verbeelden van literatuur.

De videogedichten, dertig in totaal, worden in het najaar van 2019 in première voorgesteld tijdens twee toonmomenten, één in Vlaanderen en één in Nederland. Ze zullen ook massaal verspreid worden via de sociale media en de websites van Vlaamse, Nederlandse en internationale cultuurorganisaties die veel jongeren bereiken. Daarnaast worden de video’s gratis ter beschikking gesteld van het onderwijs in binnen- en buitenland, onder meer voor leesbevorderende initiatieven.

Bekijk hieronder de open call.


MEERWAARDE
Met Bewogen Verzen slaan Ons Erfdeel vzw en Poëziecentrum een paar vliegen in één klap. Zo geven ze een impuls aan video poetry, een weinig beoefende vorm van literaire kunst in de Lage Landen. De meertaligheid van het project biedt de kans om Nederlandstalig poëzietalent bekend te maken tot ver buiten de landsgrenzen. Bovendien geeft de iconische waarde van de gedichten een inzage in de kracht van de hedendaagse Nederlandstalige poëzie. Tot slot is het ook een meerwaarde dat jonge videomakers werken met poëzie, een kunstvorm waar ze anders misschien zelden mee in contact komen.

Het project Bewogen Verzen is mogelijk dankzij de steun van het Nederlands Letterenfonds.

Jonge poëziefans en videomakers die willen deelnemen aan Bewogen Verzen, kunnen alle informatie lezen op www.onserfdeel.be/bewogenverzen.