CAOP Congres "Integriteit 2025: de nieuwe vraagstukken" | 18 april

Civis Mundi Digitaal #78

“Integriteit 2025: de nieuwe vraagstukken" - 18 april 2019 - CAOP Den Haag

 

Openbaar congres georganiseerd door CAOP op 18 april 2019, van 15.30 tot 17.00 uur bij het CAOP, Lange Voorhout 13 in Den Haag. Tijdens het congres wordt de Ien Dales Integriteitsaward 2019 uitgereikt. Na afloop wordt een borrel aangeboden.
Onderwerp:  "Integriteit 2025: de nieuwe vraagstukken"

Toelichting      
Integriteit en integriteitsincidenten zijn van alle tijden. Door allerlei technologische, demografische en juridische trends (social media, vervaging van grens tussen werk en privé, toenemende diversiteit en normalisering van de ambtelijke rechtspositie), ontstaan echter nieuwe typen integriteitsdilemma’s en integriteitsschendingen waar we beleidsmatig nog niet altijd een antwoord op hebben gevonden. Dat wordt misschien ook wel steeds lastiger gezien de aard van deze nieuwe typen integriteitskwesties.
De vraag is of meer beleid in termen van nieuwe codes, richtlijnen en regelgeving nodig zijn - en hoe deze er dan uit moeten zien - of dat bewustwording, leiderschap en het ’goede gesprek’ over dilemma’s nog belangrijker worden. Welke typen integriteitsincidenten gaan in de nabije toekomst de agenda bepalen en wat betekent dat voor het integriteitsbeleid en hernieuwde bewustwording. 

Om 16.30 uur wordt de Ien Dales Integriteitsaward 2019 uitgereikt.
Professor Zeger van der Wal bekleedt de Ien Dales Leerstoel bij de Universiteit Leiden en het CAOP.

Doelgroepen en aanmelden
Het congres is voor werkenden in de brede publieke sector, bijvoorbeeld sociale partners, bestuurders, HRM, integriteitsfunctionarissen, OR-leden, adviseurs, werkgevers en  werknemers en wetenschappers. U kunt zich kosteloos aanmelden via het formulier op de website.

Deelnemers ontvangen vooraf de webpublicatie ’Integriteit 2025’ van professor van der Wal.

Informatie: l.spaans@caop.nl, t 070 3765 711 | m 06  51002967.

Postadres: postbus 556, 2501CN Den Haag, https://www.caop.nl/