PPR Testament over wapenfeiten en energiescenario's

Civis Mundi Digitaal #78

 

Kees Waagmeester en Erik Jansen over de PPR
Twee verhalen over het testament van de PPR. Kees Waagmeester is gevraagd naar het belangrijkste wapenfeit van de PPR. Erik Jansen schreef over lastenverschuiving een PPR Schrift in 77. De eerste bijdragen over de PPR. Wij hopen dat het u inspireert!


Lastenverschuiving
Erik Jansen kijkt voor ons terug naar het PPR schrift Lastenverschuiving. Wij vroegen hem “Hoe kijk je daar nu tegen aan? Was de PPR de tijd ver vooruit?” Erik is nog steeds een PPR-er, zo menen we:  “Er zijn nu veel drastischer maatregelen nodig om de CO2 doelstellingen te halen: zoals halvering van de veestapel, rekeningrijden, en een meer serieuze CO2 emissiehandel of heffing“.  Maar waarom werd het PPR Schrift uitgegeven zonder er veel ruchtbaarheid aan te geven? lees het hier

PPR en de geschiedenis
Een wetenschappelijk verantwoorde studie naar de rol van de PPR als concentratiepunt van een maatschappelijke vernieuwingsbeweging. Kan dat? Jazeker! Meer weten? lees hier en doe mee!


 

PPR Wapenfeit? 
We vroegen PPR-er Kees Waagmeester om een eerste aftrap te geven in de serie PPR Wapenfeit. Kees Waagmeester werkte graag mee en geeft zijn idee hier. Wat zou hij het grootste wapenfeit vinden? Lees het hier 

Kees Waagmeester was eindredacteur van de PPR-Aktiekrant (1973 - 1977) en gemeenteraadslid in Alphen aan den Rijn (1974 - 1980). Hij geeft het stokje door aan een volgende PPR coryfee.  

Rode oortjes en tijd voor actie 
De wetenschappers worden steeds enthousiaster over het in kaart brengen van de geschiedenis. De groep bezoekers van de PPR Reünie vormt een mooie bron van belangrijke informatie. Aanvullend op het PPR archief in het KDC moet ‘oral history’ snel opgetekend worden om een compleet beeld te kunnen krijgen. Tijd voor actie.  lees meer 

Archiefopbouw
We zijn bezig met het verbeteren van het PPR archief. Daarom deze aanwijzingen voor hen die willen bijdragen aan het completeren van het PPR-archief dat is opgeslagen bij het KDC in Nijmegen. Lees ze hier
Voor een studie van de PPR op academisch niveau is meer nodig dan een nieuwsbrief. U gaat er meer over vernemen in volgende contacten.