Een Foto en een Boek

Civis Mundi Digitaal #82

door Cor Schavemaker

Reactie op: Paul Cliteur, Theoterrorism v. Freedom of Speech.

Een grote kleurenfoto (50 bij 34 centimeter over twee pagina’s) in de NRC van het afgelopen weekend (pag. 18 en 19): een heel grote menigte van wel duizenden moslimmannen en moslimvrouwen in het Indiase Kashmir kijkt verrukt en smachtend omhoog. De foto is gemaakt bij gelegenheid van de jaarlijkse viering van de hemelvaart van de profeet Mohammed.  Een overgebleven haar, afkomstig van de profeet, werd aan het publiek getoond. De foto geeft een beeld van het onvoorwaardelijk, opgetogen en alle heil verwachtend geloof in Allah van al die mannen en vrouwen.

Rechtsfilosoof Paul Cliteur heeft dit jaar zijn boek Theoterrorism v. Freedom of Speech uitgebracht. Hij betoogt dat de islam een gewelddadige religie is (terrorisme in naam van God). Hij ziet de toenemende islamisering in het Westen als een bedreiging van onze democratie.  Hij bekritiseert bij ons in het Westen het niet (willen) zien van die gewelddadigheid, alsmede het niet (willen) zien van dat gevaar, met name van zijde van politici, schrijvers en journalisten. Hij hekelt het niet straffeloos mogen bekritiseren van de islam.

Mijn opvatting: A) Het wetenschappelijk en wijsgerig onder kritiek stellen van alle wereldgodsdiensten, vooral van de islam, is hard nodig. B) Het is aan de tijd de aloude geschiedenis van de wereld en de mensheid onder ogen te zien, de beperktheid van het menselijke kennen te erkennen, de moed op te brengen om met het leven met al zijn facetten (goede en kwade) te leren aanvaarden. C)  Er moet recht worden gedaan aan de Universele Verklaring van de Rechten van der Mens (1948), met name aan de basiswaarde daarin, namelijk “de erkenning van de inherente waardigheid van alle leden van de mensengemeenschap”.