Visvangst, milieu en hypocrisie

Civis Mundi Digitaal #82

door Jan de Boer

Op 4 april jongstleden heeft het Europese Parlement de vijftien jaar geleden aangegane verplichtingen om tegen de buitensporige visvangst in de wateren van de Europese lidstaten te strijden naar de prullenmand verwezen. Daar is iets meer dan 6 miljard euro mee gemoeid. De komende Europese verkiezingen in mei zullen daar niet vreemd aan zijn. Immers iedere stem telt… dus het milieu moet maar even wachten. Bij de stemming over de verdeling van het ‘Fonds Européen pour les affaires maritimes et la Pêche’ (Feamp) voor de periode 2021 – 2027, hebben de Europarlementariërs het opnieuw invoeren van de subsidies – verboden sinds 2004 – goedgekeurd en daarmee de financiering van nieuwe, ongetwijfeld veiliger maar ook robuustere vissersboten, terwijl veel visvoorrraden eigenlijk al uitgeput zijn.

De affaire werd met de nodige vrees gevolgd. Dinsdag 2 april riepen socialistische en radicale parlementariërs in een artikel in de Franse krant ‘Libération’ hun collega’s op hun « historische verantwoordelijkheid » waar te maken en » onverbloemd te kiezen voor duurzaamheid ». De avond tevoren maakten ook Europese en Amerikaanse wetenschappers zich in een artikel in het dagblad ’Le Parisien’ ongerust over de door het Europese parlement te maken keuze: « De bescherming van de Oceaan of zijn ondergang «. Pascal Lamy, voormalig algemeen directeur van de Wereldhandelsorganisatie, was één van de ondertekenaars van dit artikel. Sinds jaren heeft de Europese Unie deze organisatie bewerkt met als doel dat haar leden een akkoord zouden sluiten inzake de beëindiging van financiële steun aan de visvangst, die rampzalig is voor de zee-rijkdommen. Overigens had ‘Brussel’ – akkoord met het doel van duurzame ontwikkeling van de Oceanen – zich in 2015 in de Verenigde Naties geëngageerd om » van nu tot en met 2020 subsidies die bijdragen aan de overcapaciteit en de overbevissing te verbieden » …

Maar wat zijn de grote principes van behoud van het leven in zee waard, als de onmiddellijke professionele belangen op het spel staan? Voor Alain Cadec, voorzitter van de Commissie Visvangst van het Europese parlement, « moet de Feamp de aantrekkelijkheid en de concurrentiekracht van de sector van de visvangst ondersteunen ». Hij onderstreept dat een kwart van het budget bestemd is voor de bescherming van de ecosystemen. « Dat is ook het enige verzoek van ons waarnaar geluisterd is, voor de rest is het een catastrofe » laat Mathieu Colléter van de NGO ’Bloom’ mij weten. Hij hoopte op 25 procent van het budget voor het verzamelen van gegevens. Maar de parlementariërs hebben het niveau van 15 procent voor deze essentiële evaluatie van voorraden gehandhaafd en hebben de investeringen betreffende de vissersvloot op 60 procent van het budget vastgesteld. Dit laatste betreft de modernisering van de vloot en van de motoren, zonder ook maar enige eisen aan transparantie te stellen. De vereniging ‘ClientEarth’ betreurt deze enorme stap achterwaarts en hekelt met name de versoepeling van de verdeling van publieke financiële steun.

Ik sluit mij hier graag bij aan.