De zin en onzin van belasting betalen | 25 april 2019

Civis Mundi Digitaal #82

Donderdag 25 april 2019 | 19.30 - 21.15 uur | Collegezalencomplex Radboud Universiteit

Radboud Reflects en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit


“Belastingen, belastingen, belastingen! De rest is onzin.” Deze woorden van historicus Rutger Bregman tijdens het World Economic Forum in Davos gingen de wereld over. Zijn boodschap was simpel: de allerrijksten moeten stoppen met belasting ontwijken en hun eerlijke deel gaan betalen. Maar waarom betalen we belasting? En wat is eerlijk? Denk mee met jurist Gerard Meussen, politicoloog Indra Römgens en filosoof Bruno over het nut van belasting.


Belastingparadijzen

Multinationals die belasting ontwijken doen op papier niets verkeerd. Ze zoeken de mazen in de wet op, maar houden zich aan de afgesproken regels. Toch wringt hier ons rechtvaardigheidsgevoel: want waarom betalen de meest vermogende bedrijven en individuen de minste belasting? Moeten ze naar verhouding niet net zoveel belasting betalen als wij? Of, om het om te draaien, waarom betalen wij niet net zo weinig? Kortom: wat vinden we rechtvaardig?


Geschreven en ongeschreven regels

Hoe komt belastingontwijking tot stand? En wat maakt het problematisch? Jurist Gerard Meussen vertelt welke fraudegevoeligheden er in het Nederlandse en Europese belastingrecht zitten. Politicoloog Indra Römgens licht toe hoe multinationals invloed uitoefenen op de nationale en Europese belastingregels en hoe Europese landen proberen samen te werken om belastingontwijking tegen te gaan. Filosoof Bruno Verbeek vertelt wat de filosofie is achter belasting betalen en verkent de morele spanning in belastingontwijking.


Mondiaal systeem

Na hun lezingen gaan Gerard Meussen, Indra Römgens en Bruno Verbeek in gesprek over verschillende ideeën over belasting en belastingontwijking. Is belasting betalen een morele plicht? Of moet het gezien worden als een vrijwillige gift aan de gemeenschap? Maakt het verschil of bedrijven of individuen belasting ontwijken? En hoe lossen we belastingontwijking op een rechtvaardige manier op? Moeten we toe naar een mondiaal belastingsysteem of is het juist beter om zoveel mogelijk belastingregels af te schaffen?


Over de sprekers:

Gerard Meussen is hoogleraar Belastingrecht aan de Radboud Universiteit. Hij doet onderzoek naar Nederlands en Europees belastingrecht en de relatie daartussen.

Indra Römgens is politicoloog en promovendus aan de Radboud Universiteit en Roskilde University. Ze doet onderzoek naar Europese samenwerking en de politieke besluitvorming op het gebied van harmonisatie van winstbelasting. 

Bruno Verbeek is filosoof en universitair docent aan de Universiteit Leiden. Hij doet onderzoek naar distributieve economische rechtvaardigheid, het basisinkomen en de politiek filosofische onderbouwing voor belastingheffing.
 

Deelname

Deelname kost € 7,50 | Medewerkers van de RU en Alumni Benefits Card-houders betalen € 5,- | studenten, scholieren en Radboud Reflects-abonnees zijn gratis. 

www.ru.nl/rr/belasting

 

Facebook

 

Dit is een programma van Radbod Reflects en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit