Islamofobie en Christofilie

Civis Mundi Digitaal #87

door Cor Schavemaker

Er is hier in het Westen veel islamofobie: vrees voor de oorlogszuchtige en onverdraagzame islam, niet in staat tot hervorming en vernieuwing.  Er is in het Westen ook veel christofilie:  genegenheid voor het vredelievende en tolerante christendom dat ons het Verlichte denken  heeft gebracht.  De Vlaamse filosoof en publicist Maarten Boudry stelt in zijn column, getiteld Hou op met die christofilie (NRC van het afgelopen weekend, pag. 02 Opinie & Debat), dat de gedachte dat het christendom van nature ontvankelijk is voor vrijdenken en wetenschap, pure geschiedvervalsing is. “De waarheid is dat de moderniteit wortel schoot in West-Europa ondanks en niet dankzij het christendom. [-] Vanaf het moment dat christenen het voor het zeggen kregen in Europa, begonnen ze alle andere religies en denksystemen te onderdrukken . [-]  Dat het christendom vandaag zo tam en vredelievend lijkt, komt omdat het reeds door de ‘wasmachine van de verlichting’ is gegaan, zoals Pim Fortuyn het uitdrukte. En als dat christendom vatbaar is voor zo’n wasbeurt, waarom zou dat dan met de islam onmogelijk zijn”, aldus Boudry.’