Gaat Peking militair ingrijpen in Hongkong?

Civis Mundi Digitaal #88

door Jan de Boer

De manifestaties in Honkong, veroorzaakt door een wetsvoorstel dat  uitlevering van personen naar China mogelijk maakt , zijn de laatste tijd geradicaliseerd. De politieke crisis is verdiept en een interventie van het leger is te voorzien.  Een algemene staking heeft onlangs Hongkong volledig lamgelegd : een uiterst zeldzaam gebeuren in dit gebied dat in het algemeen economische activiteiten boven alles stelt. De manifestanten  weten dat zij het risico lopen van gevangenisstraffen tot 10 jaar, maar zij zijn bereid zich op te offeren voor de politieke toekomst van hun stad.

In het begin waren de bewoners gemobiliseerd voor het verdedigen van de juridische autonomie van hun gebied in het kader van het principe «één land, twee systemen». Maar nu eisen de inwoners van Hongkong  nu een drastische hervorming van hun politiek systeem. Er zijn er steeds meer die ook de toetreding van Hongkong bij China  afwijzen.  Hun eisen worden steeds verder uitgebreid en de roep om Hongkong te bevrijden uit de greep van Peking klinkt steeds luider. De rampzalige behandeling van de crisis door de  regeringen van Hongkong en China, die zich weinig of niets aantrekken van de zorgen van de bevolking, is mede verantwoordelijk voor de radicalisering van de eisen en protestvormen.

De autoriteiten tonen eveneens een schreeuwend gebrek aan politiek gevoel bij het managen van de beweging. De inwoners van Hongkong, die hun democratische cultuur sinds de ‘ beweging van de paraplu’s ’alleen nog maar versterken, willen niet geregeerd worden zoals de Chinezen op het vasteland. De politie, toch formeel één van de pijlers van de autonomie van Hongkong, heeft door herhaaldelijk gebruik van buitensporig  geweld tegen manifestanten, het vertrouwen volledig verloren. Zij wordt nu afgeschilderd als «vijand van het volk». Geen enkele concessie is aan de eisen van de  betogers  gedaan. Zo is het wetsvoorstel dat het mogelijk maakt tegenstanders van China aan Peking uit te leveren, opgeschort, maar niet ingetrokken. De eis om 420  gearresteerde betogers niet juridisch te vervolgen, heeft als resultaat gehad dat een vijfigtal betogers nu vervolgd worden voor oproer met het risico van 10 jaar gevangensstraf, etc. Wat betreft de eis van een opnieuw opstarten van het democratiseringsproces in Hongkong, heeft Peking laten weten dat een dialoog hierover niet mogelijk is. Peking heeft  in tegendeel gedreigd met het inzetten van het leger.

En deze dreiging moet zeer serieus genomen worden. Het geweld aan beide kanten neemt zienderogen toe. De betogers gebruiken guerilla-tactieken en zetten lasers in om de technologie van gezichtsherkenning te dwarsbomen. De door manipulatie van China aan de macht gekomen voorzitster van de regering van Hongkong, Carrie Lam, spreekt over een poging tot het ontketenen van een revolutie.

Natuurlijk zou gezien de functie van Hongkong een Chinese interventie economisch en financieel geen goede zaak zijn. Maar bij Peking overheerst overduidelijk het handhaven van de orde en haar  soevereiniteit over Hongkong. De woordvoerder van het bureau voor zaken betreffende Hongkong in Peking en de commandant  van het garnizoen van het volksleger voor de bevrijding (APL) waarvan 6000 soldaten in Hongkong gestationneerd zijn en voor wie de rode streep al lang is overschreden, hebben dit nog eens bevestigd. Kortgeleden presenteerde het APL een video met beelden van zeer gewelddadige anti-oproeroefeningen om de inwoners van Hongkong te waarschuwen voor hetgeen hun te wachten staat als de acties van de betogers niet ophouden. Natuurlijk is dit intimidatie, maar het is ook een verklaring van Peking dat China niet toe zal geven aan de eisen van de betogers.

De Chinese president, de alleenheerser Xi-Jinping, heeft gezworen dat tijdens zijn bewind het land weer herenigd zal worden: een volledige integratie van Hongkong en Taiwan in de Volksrepubliek China. Niets geen ‘één land, twee systemen’ meer. Als alleenheerser is XI -Jinping ook alleen verantwoordelijk voor zijn daden en als hij er niet in slaagt deze door de communistische partij van de Volksrepubliek China altijd gewilde hereniging te realiseren, dan staan zijn tegenstanders in de communistische partij klaar om hem beentje te lichten. Het is tijd  voor veel Chinese leiders om aan de vrijheid van Hongkong een einde te maken om te verhinderen dat deze stad een bolwerk van eisen voor vrijheid en democratie voor heel China wordt.

Van Amerika heeft Xi Jinping weinig te vrezen. Donald Trump heeft laten weten dat het hier een binnenlandse Chinese aangelegenheid betreft. Het Europese parlement heeft de gewelddadige acties van de politie op Hongkong veroordeeld maar heeft duidelijk zijn eigen problemen die verhinderen op te treden tegen China als een strategische partner…

Hongkong gaat zo in de richting van een tweede Tiananmen.