Boerenprotest (gedicht)

Civis Mundi Digitaal #90

door Piet Ransijn

 

De band met de dieren en het milieu ging er niet op vooruit

https://www.berkelbode.nl/nieuws/algemeen/823884/boeren-niet-blij-met-uitspraken-d66

 

Boerenprotest                                 2019 10 20

 

In een wereld die van wanen aan elkaar hangt

en naar nog meer waan en faam verlangt

strijden de partijen om de politieke macht

Geen van hen heeft het er gunstig afgebracht

Overal is ontevredenheid en wanbeleid

Nergensop de wereld domineert de wijsheid

 

Boeren op hun tractoren

blazen hoog van de toren

De trots van onze natie

raakt nog niet uit de gratie

 

In kolonne gaan ze door de nacht

Het lijkt wel een bezettingsmacht

Ze bieden de bestuurders weinig keuze

en ze praten vaak met botte leuzen

Ze willen ook de wetenschap herijken

om anders naar de feiten te kijken

 

Boeren voelen zich de dupe van het wanbeleid

en voeren nu tesamen een soort wanhoopstrijd

Maar de crisis in de machinale landbouw

herstelt zich door protesten niet zo gauw

 

Tal van regels en beperkingen

hebben slechts beperkte werkingen

en geven ook bij een strikte naleving

nog een belasting voor de omgeving

Achter deze boerenopstand

is veel meer aan de hand

 

Onze veeteelt is te intensief

Geeft mens en dier veel ongerief

De boerderij werd een fabriek

Dieren worden eerder ziek

Een onnatuurlijk dierenleven

kan hen weinig weerstand geven

 

Teveel kippen in een hok

Koeien worden doorgefokt

tot lopende melkfabrieken

Er zijn geregeld nieuwe ziekten

 

De varkens komen niet meer buiten

om te wroeten tussen modderkluiten

De stal werd een gevangenis

Met het dierenwelzijn is veel mis

 

Hoe kunnen we de machinale landbouw keren

als we tegen andere landen moeten concurreren?

Met landen waar de landbouwindustrie

nog meer leunt op de agrarische chemie

 

De grote agrochemische bedrijven

willen steeds hun winst opdrijven

De grootschalige voedselverwerking

wil beslist geen productiebeperking

Ze willen dat mensen consumeren

zodat zij er optimaal van profiteren

 

Voor zorgvuldig geteelde spijzen

krijgen boeren bodemprijzen

Boeren werden slaven van de handel

en veranderden hun levenswandel

 

Het is niet dat ik het romanticeer

maar het boerenleven van weleer

bestaat nu haast niet meer

Het zelfvoorzienende privébedrijf

groeide met een factor vijf

 

Anders was het veel te klein

en kon het niet rendabel zijn

Het bedrijf werd vijf keer zo groot

Dat gaf een gigantische uitstoot

 

Boeren moesten mechaniseren

om te kunnen concurreren

De wereldwijde voedselhandel

legt overal de boeren aan banden

Onder horigheid en heerschappij

zijn de boeren niet meer vrij

 

Ze moeten ook steeds investeren

om te kunnen blijven concurreren

Ook in vele derde wereldlanden

liggen de boeren overal aan banden

van de voedselverwerkingsgiganten

 

Van de lokale autonomie van weleer

is al vele jaren lang geen sprake meer

Multinationale agrochemische bedrijven

kunnen landen nu de wet voorschrijven

Beïnvloeden de legalisering van herbiciden

en verspreiden overal hun pesticiden

 

Over de rol van voedseltechbedrijven

valt nog heel veel meer te schrijven

net als over de agrochemische industrie

als hun multinationale evenknie

 

De overheid doet wel gewichtig

maar is goeddeels medeplichtig

aan de knechting van de boerenstand

Achter de nationale boerenopstand

is echt veel meer aan de hand

 

De landbouwindustrie ging over de top

en moet nu landelijk op de schop

De hele industrie vraagt om een adaptatie

in een wereldwijde transformatie

 

De noodzaak van een schone industrie

met minder vervuilende chemie

vraagt een wereldwijde operatie

met de inzet van iedere natie

in plaats van met elkaar te concurren

moeten we meer samenwerking leren