Natuurlijk evenwicht is zoek: gedicht

Civis Mundi Digitaal #91

door Piet Ransijn

https://gezondidee.mumc.nl/evenwicht

 

Natuurlijk evenwicht is zoek     2019 11 20

In een wereld vol met noden
schiep men nieuwe goden

en een nieuwe industrie

vol met giftige chemie

Dit industriesysteem

is een groot probleem

 

De natuur die wij bestelen

exploiteren en verkrachten

zit vol subtiele krachten

die het leven kunnen helen

Vol met geesten en met goden

die zich niet meer aan ons tonen

 

Mensen zijn nu ziende blind

Oude mythen en adviezen

slaan wij dikwijls in de wind

Als wij kunnen kiezen

tussen goed en kwaad

kiezen wij voor overmaat

 

Het goede is in evenwicht

Hetgeen ten grondslag ligt

aan natuurlijke processen

die verlopen volgens wetten

en die mensen kunnen kennen

om zich erop af te stemmen

 

Als wij roofbouw plegen

komen wij onszelf tegen

Als wij minder kopen

mogen wij weer hopen

dat zich de balans herstelt

die nu gevaarlijk overhelt

 

Overmatige industrialisatie

leidt tot overexploitatie

Het evenwicht is zoek

Komt het ooit weer goed?

Kunnen wij nog tijdig leren

de natuur respecteren?

 

En ons richten op de goden

en de krachten die het leven

overal zijn groeikracht geven

Onze wereld vol met noden

vraagt herstel van evenwicht

en een meer omvattend inzicht

https://www.lerendeleiders.nl/forum/18-anderen-leiden/809-sterke-verhalen