Bevrijd gevoel. Gedichten en ervaringen bij de Eye-openers therapie

Civis Mundi Digitaal #92

door Piet Ransijn


https://kunstzinniggezond.nl/blog/alles-wat-je-aandacht-geeft-groeit-waar-zou-jij-je-aandacht-op-willen-richten/

 

Bevrijd gevoel: gedichten bij de Eye-openerstherapie

 

Een vrij bewustzijn         2019 08 17 Enkhuizen

 

Ik voel me eindelijk

van slavernij bevrijd

Gevestigd in de vrede

van een eeuwig heden

dat niet voorbij gaat

en verleden achterlaat

 

Ieder ogenblik begint

een nieuw moment

dat nieuwe kansen kent

Alsof een frisse wind

waait door mijn leven

 

Het oude streven

en een opgelegde plicht

gedreven door verlangen

naar een wijkend vergezicht

hoeft nu niet langer

in een vrij bewustzijn

 

Met een vergezicht

dat nu veel dichterbij is

en in mijzelf te vinden is

voorbij verlangen en gemis

in stil aanwezig zijn

 

Waar mijn zelfbewustzijn

dat voorbij het denken gaat

ook voorbij gevoelens gaat

in een zelfbewuste staat

van stil aanwezig zijn

 

Alles wat er in en om ons is

gewoon gebeuren laat

terwijl er vrede is

in mijn bewustzijn

in een stil aanwezig zijn

 

https://www.voluitzijn.nl/aandacht-open-weg-naar-innerlijke-rijkdommen/

 

Liefdevolle aandacht     2019 08 18    

         

Liefdevolle aandacht

heeft genezingskracht

Een wonderlijk gegeven

dat wonden kan genezen

 

Wat vast zit wordt bevrijd

in maar enkele dagen tijd

Wat zich niet kon uiten

komt bevrijd naar buiten

 

Verkrampingen verdwijnen

als wij er licht op laten schijnen

Ieder trauma heeft zijn charme

wanneer wij het liefdevol omarmen

 

Als een lang verwaarloosd kind

dat  weer een moeder vindt

Die het liefdevol omarmt

en het koestert en verwarmt

 

Warmte kan verkrampingen bevrijden

die een mens onnodig laten lijden

Wat verhard is wordt weer zacht

door de warme liefdevolle aandacht

als een helder in onszelf ontstoken licht

dat ieder mens van binnenuit verlicht*

 

*Johannes 1:9, ‘Licht dat ieder mens verlicht’, het licht van het bewustzijn waarmee ieder mens al of niet bewust is toegerust

 

https://zenzy26.wordpress.com/2012/12/15/voor-altijd-in-ons-hart-gesloten/

 

De schat in ons hart       2019 08 19       

 

Voorbij angsten en zorgen

is een edelsteen verborgen

In de diepte van ons hart

ligt een verborgen schat

Als hij aan het licht komt

staan wij vaak verstomd

 

Als de glans van het ware

ons leven op doet klaren

in het schitterende licht

dat ieder mens verlicht*                              *Johannes 1:9 

 

In het licht der eeuwigheid

voelen wij verbondenheid

met alles en met iedereen

In diepste wezen zijn wij één

 

Wij delen in hetzelfde zijn

Afgescheidenheid is schijn

Wij allen zijn een onderdeel

van een veel groter geheel

 

Het kosmische totaalverband

krijgt geleidelijk de overhand

Het schittert in de weerschijn

van het licht van het bewustzijn

 

Het kosmische bewustzijn

is een andere staat van zijn

Niet meer afgescheiden

Vrij van lijden*                                                 *Zo omschreef Boeddha het Nirvana

 

In de kosmische omhulling

vindt het leven zijn vervulling

in de alom aanwezige weerschijn

van het licht van het bewustzijn

 

https://www.bezinnen.com/bent-goed-zoals-bent/

 

Thuisgekomen                                 2019 08 21

 

In de wereld thuisgekomen

die ik ooit als vreemd bekeek

en mij vroeger dreigend leek

laat ik mijn gevoelens stromen

en de mensen tot mij komen

 

Er is nu geen verweer

en geen reserve meer

Ik vind mensen sympathiek

ook al vatten ze mij niet

 

Van mij mag iedereen er zijn

Plek genoeg in mijn bewustzijn

Ik vind anderen niet vreemd

Voel mij ook niet meer ontheemd

 

Bij mijzelf thuisgekomen

laat ik mijn gevoelens stromen

Want de wereld is vol schoonheid

die ik zie met dankbaarheid

 

https://www.ina.wiki/tags/doorvoelen

 

Doorvoeld gevoel                           2019 11 28

 

Het gaat erom voorbij gevoel te reiken

en door de gevoelens heen te kijken

naar wat vrij van pijn en wonden is

vrij is van gemis en droefenis

 

En vanuit ons diepste wezen

in het licht te zetten en genezen

wat nog zwaar en donker is

 

Het doorvoelen van gevoel

dient een dieper doel

Want door milde aandacht

wordt ons leed verzacht

 

Wat troebel is, komt in het zicht

wordt doorstraald door helder licht

Het licht dat ieder mens verlicht*                            *Johannes, I:9

 

https://rodetentpurmerend.wordpress.com/6-januari-2019-mee-met-de-levensstroom/

 

Levensstroom en toekomstdroom          2019 11 29 Schoorl

 

Als het leven meer gaat stromen

zal alles weer ten goede komen

Alles valt dan op zijn plek

en we staan niet meer voor gek

 

Het overrrompelende leven

is vol verrassingen gebleven

Mensen komen naar ons toe

en zonder veel gelazer en gedoe

neemt het leven vorm aan

op de weg die je moet gaan

 

In de levenstijd die is bemeten

opent zich een dieper weten

dat ons leven verder leidt

naar vrede en ruimhartigheid

 

Die alle mensen kan omarmen

die ons hart verblijden en verwarmen

In een warme levensstroom

vervult zich onze toekomstdroom

Een overvloedig leven in geluk en vrede

waarin geen leed meer wordt geleden

https://www.pastoralezorg.be/page/als-een-boom-geplant-aan-stromend-water/

 

Het middelpunt                               2019 12 02

 

Ga geregeld als je kunt

naar je innerlijke middelpunt

Vrij van wisselvalligheden

vind je daar een dieper weten

 

Dit weten kan je leiden

en van angst en leed bevrijden

in een glimp van helder licht

die de ziel van binnenuit verlicht

 

Het geeft een warm gemoed

waarin een stille passie leeft

die tintelt in ons bloed

en aan ons leven charme geeft

 

Alsof het leven sneller stroomt

als in je hart een liefde woont

die het leven kan omarmen

in al zijn niet te vatten charme

 

https://touteslavie.com/ego-vs-bewustzijn/

 

Het ik-bewustzijn                           2019  08 21

 

Het ik is slechts een marionet

die op de wereld is gezet

losgemaakt van God

als speelbal van het lot

 

Verstrikt in zijn emoties en gevoel

zoekt het naar zijn bron en doel

dat het ooit is kwijtgeraakt

toen het ik zelfstandig werd gemaakt

 

Als een dolende speelbal

in een zinloos, leeg heelal

waar de goden zijn verdwenen

en waar noden zijn verschenen

waar wij afhankelijke wezens zijn

verstrikt in ik-bewustzijn

 

Het heeft zich afgescheiden

van zijn goddelijke bron

toen het zijn bestaan begon

Bij de scheiding ging het lijden

 

Het menselijk bewustzijn

kan meer omvattend zijn

dan slechts het ik-gevoel

en vindt zo bron en doel

 

Wanneer het alomvattend wordt

als evenbeeld van God

Het kosmische bewustzijn

waarin wij, leven, bewegen en zijn*       *Handelingen van de apostelen 17:28

 

Zonsondergang langs het wad. https://zoom.nl/foto/landschap/puzzelstukjes.2958001.html

 

Puzzelstukjes                    2019 08 28

 

Op een dag kwam zij bij mij

van eerdere belemmingen vrij

en liet zich teder strelen

wilde alles met mij delen

in een zachte blijde stroom

die uitstroomt in de oceaan

 

Het voelde zo uitzonderlijk gewoon

alsof zij mij steeds bij mij had gestaan

Zoals twee golven in de oceaan

die samen op- en ondergaan

versmelten in een groot geheel

waarin wij leven als een onderdeel

 

De puzzelstukjes passen in elkaar

Andere stukjes schikken zich ernaar

Ieder stukje heeft een eigen plek

en komt dan op die plek terecht

in het grote geheel van het Zijn

waarin wij puzzelstukjes zijn

 

https://www.preach-it.nl/geen-slaven-meer-romeinen-815/

 

Het einde van de slavernij                         2019 09 02

 

Velen hebben liefde als een slaaf beleefd

waardoor het geen vervulling geeft

Als slaaf van passie of een man

waardoor gevoel niet stromen kan

 

Nu komt de bevrijding

onder innerlijke leiding

uit de diepte van de ziel

waar zelden licht op viel

 

Als het helder wordt

wat er aan ons schort

en de ziel dit ziet in liefde

komt er vrede in de diepte

 

Waar verdrietigheden

en boosheid ongemerkt

ons parten spelen

tot ze zijn verwerkt

 

Verdrongen emoties en gedachten

vormen onbewuste krachten

die ons leven vaak blokkeren

en maar moeilijk zijn te weren

 

Als een drift die in de diepte

sluimert, wordt verlicht in liefde

bloeit hij op in schoonheid

van zijn remmingen bevrijd

 

Verdriet en boosheid komen vrij

Hun onderdrukking is voorbij

Zij komen in het volle licht

en verliezen hun gewicht

 

Het einde van de slavernij

is dan nabij, wij worden vrij

en niet meer onderdrukt

We gaan niet meer gebukt

in slavernij, dat is voorbij

en liefde maakt ons vrij

 

 

 

Liefdesenergie                 2019 09 05 Voor G en J

 

Soms voel ik een liefdesenergie

die ik wel eens vaker zie

als helder schijnend licht

soms korte tijd op mij gericht

 

Het geeft een mooi en warm gevoel

en wijst mij op een levensdoel

waarbij wij onze liefde delen

eerst met enkelen en dan met velen

 

Een wereld waarin liefde heerst

niemand meer wordt afgeweerd

is een zegen voor de mensheid

die zich zo van pijn bevrijdt

 

 

 

 

Ruimte voor het volle leven                      2019 10 29 Doorwerth, bijeenkomst verbindende communicatie

 

Als kind was ik geen ik

en had een wijde open blik

Mijn hart was groot en wijd

en kende grote openheid

 

Mijn ruimte vult zich met wat is

Meestal vreugde soms gemis

Laat het allemaal maar komen

Laat het volle leven stromen

 

Mijn ik is niet veel anders dan een ander

De meeste mensen spiegelen elkander

Laat het ik en alle anderen maar komen

opdat wij samen verder kunnen stromen

 

https://www.vonnieschrijft.nl/tag/wonderlijke-wereld/

 

Wonderlijk stil                                                 2019 10 29 Doorwerth, bijeenkomst verbindende communicatie

 

Een wonderlijke stilte is in mij gekomen

waar belevenissen doorheen stromen

Soms als een lange keten van problemen

Soms als zaken die een wending nemen

 

Ook zijn er wensen die vervulling vinden

en mij daardoor niet meer binden

aan een onvervuld verlangen

waar ik in was blijven hangen

 

Alsof ik eindelijk ben thuisgekomen

en mijn leven vrij kan stromen