Frisse lucht… vergeet dat maar!

Civis Mundi Digitaal #92

door Jan de Boer

De Franse regering verzekerde de bevolking dat de radioactieve wolk die vrijkwam bij de nucleaire ramp in Tsjernobyl bij de Franse grens halthield. Volkomen onzin natuurlijk. Net zo’n onzin als dat nu de Franse door pesticiden vervuilde lucht binnen de Franse grenzen blijft. Bovendien mag je rustig aannemen dat deze luchtvervuiling ook in andere Europese landen wordt geproduceerd, inclusief Nederland, en heel wat (long)ziekten tot gevolg heeft.

De lucht die wij inademen zit niet alleen vol met minuscule stofdeeltjes en giftige gassen van industriële activiteiten, autoverkeer en verwarming, maar ook met een veelvoud van pesticiden, voornamelijk gebruikt in de landbouw. De Franse federatie van verenigingen belast met het volgen van de luchtkwaliteit (Aasqa) heeft op 18 december jongstleden daarover gerapporteerd. Voor het eerst zijn gegevens over de laatste 15 jaar gepubliceerd: tussen de 40 en 90 pesticiden (!) zijn in de door ons ingeademde lucht ontdekt: onkruidverdelgers, schimmeldodende middelen, insecticiden… Verschillende van deze pesticiden zijn al jarenlang in Frankrijk officieel verboden…

De ontdekte concentraties zijn zeer verschillend. In tegenstelling tot de minuscule stofdeeltjes of de uitlaatgassen van dieselauto’s, worden pesticiden in de lucht niet reglementair gevolgd. Er zijn alleen grenzen gesteld voor water en voedsel, grenzen die niet overschreden mogen worden in verband met onze gezondheid. Deze vooral in de landbouw gebruikte pesticiden kunnen echter door de wind, door bodemerosie of gewoon door vervluchtiging in de door ons ingeademde lucht terecht komen. Tot de jaren 2000 werd gedacht dat er geen pesticiden in de lucht aanwezig waren, dus interesseerde men zich er ook niet voor – dit tot grote vreugde van de chemische industrie.

In het algemeen is er een duidelijk verband tussen de concentraties van pesticiden in de lucht en meteorologische omstandigheden. Niet alleen nemen die concentraties toe bij zeer warm weer, maar zij zijn ook seizoensgebonden en hangen mede af van de periodes waarin de pesticiden gebruikt worden. In Frankrijk zijn de concentraties van schimmeldodende chemicaliën en insectenbestrijdingsmiddelen het hoogst op het einde van het voorjaar en in de zomer in de wijnbouwgebieden, terwijl de piek van onkruidbestrijdingsmiddelen vooral in de herfst in de grote graangebieden optreedt.

Vandaag de dag interesseert men zich wat betreft luchtvervuiling vooral voor de problemen veroorzaakt door het autoverkeer in steden. Maar het is overduidelijk dat de bestrijding van luchtvervuiling door pesticiden veel te lang verwaarloosd is en nu echt aangepakt moet worden. Ook mag duidelijk zijn dat de chemische industrie heel hard zal lobbyen om strenge regels van deze onze gezondheid aantastende pesticiden tegen te gaan. Het verleden heeft steeds aangetoond dat bij hun het winstmotief veel belangrijker is dan onze gezondheid en dat hun lobby zo sterk is dat verschillende overheden drastische maatregelen om het gebruik van deze chemicaliën te beperken of te verbieden veelal uit de weg gaan.

Uw gezondheid? Ophouden met zeuren…