Moslimhaat in India

Civis Mundi Digitaal #92

door Jan de Boer

Het Indiase parlement heeft op 11 december jongstleden definitief de hervorming van de wet inzake de nationaliteit aangenomen. Deze wet heeft nu de in de grondwet bepaalde scheiding tussen religie en Staat substantieel gewijzigd en van de moslims tweederangsburgers gemaakt. De fanatieke nationalistische premier Narenda Modi sprak van een « historische dag « voor de natie. De tekst – de Citizenship Amendment Bill – stelt voor de hindoes, de sikhs, de christenen, de jaïnis, de boeddhisten en de parsen die voor 2014 illegaal het land binnenkwamen na hun vlucht « om religieuze redenen » uit Afghanistan, Pakistan of Bangladesh te naturaliseren als zij aantoonbaar ten minste zes jaar in India wonen. Dat is voor velen overigens onmogelijk, met alle gevolgen van dien. De moslims zijn van deze naturalisatiemogelijkheid uitgesloten. Zij blijven illegalen en hebben geen enkel recht. De regering heeft zich nog niet uitgesproken over hun mogelijkheid om in India te blijven, te worden uitgewezen of in kampen te worden opgesloten, zoals nu al het geval is in de Indiase deelstaat Assam.

Deze wet laat de nationaliteit bepalen door religieuze criteria. Zij streeft twee belangrijke doelen na: het legaliseren van naar India gekomen Hindoes en het uitsluiten van moslims. Het is weer een stap in de door Narendra Modi gewenste richting van een natie uitsluitend voor hindoes. De moslims, die 14 procent van de bevolking uitmaken, dat wil zeggen 180 miljoen inwoners, zijn het dankbare doelwit van de nationalisten. Zij worden volledig gemarginaliseerd en in getto’s opgesloten. De oude partij van de onafhankelijkheid, de Congres Partij, geteisterd door corruptieschandalen, heeft tevergeefs geprotesteerd tegen deze wet. De interim-president Sonia Gandhi van deze Partij stelde « de overwinning van kleingeestige en sektarische geesten over het Indiase pluralisme » aan de kaak.

Studenten protesteren tegen deze wet in diverse steden, maar de protesten zijn het sterkst in de deelstaten Tripura en Assam in het noordoosten van India. De regering heeft als tegenmaatregel de toegang tot Internet in tien districten van Assam op de grens met Bangladesh afgesloten en een avondklok ingesteld in de stad Guwahati, waar de botsingen het hevigst zijn. De burgers in Assam vrezen dat deze wet een massale komst van hindoe-vluchtelingen tot gevolg zal hebben, waardoor hun cultuur en politieke invloed in gevaar komt. Vijfduizend militairen zijn ter versterking daarheen gezonden. Buitenlandse journalisten wordt al verscheidene weken verboden bepaalde regio’s, waaronder Kasjmier, te bezoeken. Televisiestations zijn gewaarschuwd om geen beelden uit te zenden die « antinationale gevoelens kunnen bevorderen ».

De in het parlement aangenomen Citizenship Amendment Bill is een overwinning van de minister van binnenlandse zaken, Amit Shah, een vriend van de premier en door de nationalisten voorgesteld als toekomstig leider van het land. Deze vroegere chef van de aan de macht zijnde Indiase Volkspartij (BJP) trad in mei na de herkiezing van Narendra Modi tot de regering toe. Deze twee mannen werken al sinds twintig jaar samen en verdelen hun rollen: Modi die van het bindend element, Shah die van de provocatie. Er gaat geen dag voorbij dat Shah geen controversiële uitspraken doet. Hij heeft beloofd de illegale migranten uit Bangladesh te verjagen en kwalificeerde deze als « termieten die het graan van de armen opeten en hun banen afnemen «.

Toen Modi op 5 augustus jongstleden met een machtsgreep de autonomie van Kasjmier afschafte, stond Shah ook al in de voorste linie. Ondanks het opgelegde regime aan deze regio, waar 80 % van de inwoners moslim is, met huisarrest van de leiders en onderdrukking van de bevolking, verklaarde hij voor de parlementariërs tijdens het debat over de hervorming van de wet op de nationaliteit dat de situatie in Kasjmier « in alle opzichten normaal » is. De oppositie heeft nu samen met een moslimorganisatie aangekondigd bij het Hooggerechtshof in India in beroep te gaan tegen deze wet.

Het is de hoogste tijd dat de internationale gemeenschap haar stilzwijgen doorbreekt over de dagelijkse lynchpartijen van moslims beschuldigd van het slachten van koeien en de gewelddadige machtsgreep in Kasjmier: toonbeelden van het autoritaire regime van de regering Modi en de racistische ideologie van de nationalistische hindoes. Deze wet op de nationaliteit is een verraad van de belofte van de vader van de onafhankelijkheid van India, Mahatma Gandhi, en zijn eerste minister Jawaharlal Nehru: een land open voor diversiteit, niet gedefinieerd door de religie. India dat zich presenteert als de grootste democratie op onze planeet mag geen miljoenen al heel lang in het land verblijvende inwoners alle rechten ontnemen. Maar zoals gewoonlijk is, over ethiek en politiek gesproken, de internationale gemeenschap ook hier om geopolitieke redenen ziende blind en horende doof.