Gedichten over de crisis

Civis Mundi Digitaal #96

door Piet Ransijn

Wekroep

 

Wekroep                            2020 04 07

 

Trilt een wekroep door de sferen

om de nieuwe levenskracht te eren

die de lente alom doet vibreren?

 

Zal op allerlei belangrijke terreinen

duisternis weer gaan verdwijnen

en het licht weer sterker schijnen?

 

De belofte van het leven

krijgt weer nieuwe hoop gegeven

De toekomst is nog ongewis

 

Er is nog altijd heel veel mis

dat uitgezuiverd worden moet

zoals nu het virus grondig doet

 

De wereld wordt nu lam gelegd

Het beknelde geestesleven

krijgt meer openheid gegeven

 

Om welke zaken gaat het echt

wanneer het leven wordt bedreigd

en het water tot de lippen stijgt?

 

Nog onzeker van de overwinning

komen mensen tot bezinning

Om de waarde van het pure leven

samen diepgaand te beleven

 

Het leven van veel mensen

wordt vaak dieper en intenser

Diepere gevoelens komen boven

en de triviale zaken drijven over

 

Door dreigingen en diepe dalen

gaan we terug naar het basale:

de basiswaarden van het leven

 

Als een kwetsbaar tijdelijk gegeven

waar we samen zin aan geven

door er samen voor te gaan

 

Om vanuit een diep gevoel van binnen

ieder levend wezen te beminnen

als een medeschepsel in dit leven

dat ons door het universum is gegeven

 

 

Rampzalige evolutie                     2020 03 28

 

We geloven in de evolutieleer

en niet zo heel veel meer

De mens als een primaat

die andere dieren schaadt

 

Een soort van slimme aap

heeft vroeger vuur gemaakt*                                                   * Zie Goudsblom, Vuur en beschaving

Domineerde toen het dierenrijk

en gaf daarvan geleidelijk meer blijk

 

In deze postmoderne crisistijd

zijn dieren meer dan ooit bedreigd

Maar de natuur slaat terug

Ongenaakbaar, vliegensvlug

 

Wervelstormen teisteren de aarde

Er zijn enorme virushaarden

Hittegolven duren vele dagen

En er zijn muskietenplagen

 

Hoe lang de mens nog overleeft

op deze zwaar geteisterde planeet

is iets wat nog niemand weet

Onze kinderen zullen rampen erven

 

Hoe meer wij ons milieu bederven

des te eerder zal de mensheid sterven

En ook weinig dieren kunnen overleven

als we hen te weinig ruimte geven

 

Hoogmoed komt ten val, Jacob Peter Gouwy, De val van Icarus

 

Hooggegrepen hoogmoed

 

Aan de hoogmoed van de mens

is ook een smartelijke grens

die in rampen nu naar voren komt

waar al menigeen de dood in vond

 

De moderne maatschappij gedraagt

zich nu vergelijkbaar met een rattenplaag

die alles wat op aarde groeit belaagt

en aan de peilers van zijn wereld knaagt

 

Verbeeldingsrijke economen

durven nu niet meer te dromen

van een ideale maatschappij

met iedere burger rijk en vrij

 

In hooggegrepen toekomstdromen

is nu gruwelijk de klad gekomen

Het ‘eind der tijden’ lijkt nabij

en de mensheid lijkt nu vogelvrij

 

Vele virussen en ziektekiemen

hullen zich nog in het ongeziene

Wie had kunnen dromen

dat corona er zou komen?

 

https://www.gezondheidsnet.nl/overgewicht-en-afvallen/waarom-een-gezonde-leefstijl-moeite-kost

 

Een andere levensstijl

 

Daarom dienen wij ons te bekeren

tot een andere levensstijl

In de huidige zie ik geen heil

Anders zal de tijd ons mores leren

 

Het gaat om openheid en eerlijkheid

gezond verstand en duurzaamheid

Hopelijk is het niet allang te laat

voor oprechte zorg voor het klimaat

 

En voor menselijke waarden

ter bescherming van de aarde

met respect voor leefgebieden

van de mensen en de dieren

 

Laten wij ons eerst bezinnen

op de werken van de wijzen

die op onze plichten wijzen

voor we weer opnieuw beginnen

 

Niet doden, niet stelen en niet liegen

en elkaar niet meer bedriegen

Ons gedragen als empatisch mens

die respect heeft voor een anders wens

En vanuit een grondeloze diepte

zich verbindt in diep gevoelde liefde

 

http://quoiure.nl/?page_id=490

 

Burger van de aarde        2020 04 08  ‘Wie de goden willen verderven

                                                                  die slaan zij eerst met blindheid’ - Sophocles, Antigone

Zijn wij mensen met zijn allen

ooit eens uit het Al gevallen?

Is de nood van nu ontsproten

aan de toorn der goden?

 

Ongeziene krachten der natuur

die we zagen als personen

die ons straffen en belonen

betalen onze fouten duur

 

Een mens die dieren doodt

wordt door virussen gedood

die de dieren overdragen

naar de mens in virusplagen

 

Harmonie met onze aarde

ging verloren en ontaardde

in gewetenloze exploitatie

en de eigen degradatie

 

Men rechtvaardigde zijn roof

met een star dogmatisch geloof

Een pragmatisch geloof in de materie

verdrong daarna het Evangelie

 

Geen deel meer van het geheel

verbeeldden mensen zich teveel

Ze gedroegen zich als goden

blind voor zelfgeschapen noden

 

Exploiteerden toen de aarde

en ze schiepen zo gevaren

die wij samen moeten klaren

waar de winzucht door bedaarde

 

Er zijn nieuwe waarden nodig

Oude wijzen zijn niet overbodig

Vele mensen worden nu bewogen

door respect en mededogen

 

Velen gaan zich interesseren

voor wat oude wijzen leren

Ieder mens heeft absolute waarde

En dat geldt ook voor de aarde

 

De aard en werking van materie

is voor ons nog een mysterie

hoezeer wij ons er ook toe zetten

inzicht te verwerven in haar wetten

 

Als een onderdeel van het heelal

is de mens een burger van het Al

die de wetten dient te respecteren

en de andere burgers dient te eren

 

Laten wij ons wijden aan de aarde

en aan menselijke waarden

Iedereen heeft mededogen nodig

en geen mens is overbodig

 

https://www.espavo.net/school-voor-geintegreerd-bewustzijn-het-i-am-pad/

 

Naar een meer geïntegreerd bewustzijn                                                              2020 04 03

 

We leven in een lege wereld zonder hoger doel en groter plan*                *Aldus Goudsblom

Toch zien wij nieuwe perspectieven en een nieuw elan

Uit allerlei verbindende relaties ontstond relatie-dwang

Een onderling verbonden wereld vanuit algemeen belang

 

Die dwang bestaat allang, meer dan miljoenen jaren lang*                          *Zegt Norbert Elias

Zonder een beginpunt, een levend wezen was altijd verbonden

met de wereld eromheen, zolang microben al bestonden

Leven op deze planeet is een interdependent geheel

En ieder levend wezen is daarvan een onderdeel

 

Ieder mens heeft een verbondenheid met al het leven

Wij zijn afhankelijk van ander leven om te overleven

We moeten andere organismen eten voor ons voortbestaan

Daarom moeten wij als mens met al het leven zijn begaan

 

Geen enkel levend wezen kan hier op zichzelf bestaan

Al het leven hier op aarde is verbonden en verweven

We zijn een onderdeel van al het wemelende leven

dat wij door dodelijke industrie bedreigen met de dood

Die dreiging werd de laatste eeuwen levensgroot

 

Nu dodelijke virussen van weeromstuit op ons overspringen

is het tijd om als reactie de vervuiling terug te dringen

Een wereldwijde omvangrijke transformatie is begonnen

Vele wijzen hebben het voorzien en zich bezonnen

De vervuilde mensenwereld gaat nu op de schop

 

Nieuwe plannen en ideeën komen overal nu op

Mensen zijn nu rijp gemaakt voor grondige verandering

Omdat allerwegen doordringt dat het zo niet langer ging

Er komt een fase-overgang, een grote transformatie

Aanvankelijk, we weten niet hoe lang, is er veel consternatie

 

Mensen worden in hun steden en hun dorpen op zichzelf geworpen

en vragen zich dan met zijn allen af wat het gaat worden

Gaat het na een grote zuivering en crisis beter worden?

Breekt er langzaamaan een meer geïntegreerde tijd aan

waarin mensen hopelijk elkander minder naar het leven staan?

 

Zal de dieren- en de plantenwereld het gehavend overleven?

Krijgt de mensenwereld nog een nieuwe kans gegeven?

Om de hoogmoed af te leggen en zich te gaan wijden

aan de bevrijding van het lijden in op handen zijnde tijden

 

Daagt een andere levensstijl en meer geïntegreerd bewustzijn?

Zullen mensen meer afhankelijk en tevens autonoom zijn

meer gevestigd in hun eigen zijn en puur bewustzijn?

Maar nog lang niet allemaal, het aantal is nog klein

Zou ook dit Zelfbewustzijn epidemisch kunnen zijn?

 

Worden oude rekeningen opgedoekt en afgesloten?

Gaan er nieuwe poorten naar het onbegrensde open?

Heel veel mensen gaan nu door een innerlijke poort

Terwijl een nieuwe horizon een grote groep bekoort

De nieuwe standaard zal geen rijkdom en geen status zijn

maar het geïntegreerde leven in een liefdevol bewustzijn

 

De poort, https://www.nieuwetijdskind.com/lied-parel-lezing-hans-stolp/

 

India op slot                      2020 04 01

 

Bij het grootste volk op aarde

zijn nu ook virushaarden

die het kunnen decimeren

als zij het niet meer kunnen keren

 

Daarom zit het land op slot

Miljoenen mensen in hun hok

of in hun huizen en paleizen

en zij mogen niet meer reizen

 

Dit is voor hen heel ingrijpend

want het voedsel is er nijpend

Hoe kunnen velen overleven

als er niets meer is om uit te geven?

 

Hoe kunnen ze aan voedsel komen

als hun werk hen wordt ontnomen?

Vele mensen leven er op straat

Krijgen zij dan eten van de staat?

 

Als hun kraampjes moeten sluiten

want ze mogen niet meer buiten

komen en er wordt geen thee genomen

als ze niet meer mogen samenkomen

 

Terwijl op menige hoek van de straat

vaak een druk bezochte theetent staat

Het lijkt of kleine neringdoenden

zich reeds even met hun lot verzoenden

 

Maar hoe trotseren kleine handelaren

de rampzalige gevolgen en gevaren

van de sluiting van het openbare leven

als er niets meer is om uit te geven?

 

Wordt het hele land bedolven

onder de rampzalige gevolgen

en miljoenen kunnen overlijden

als het virus gaat verspreiden?

 

Velen zien met angst en beven

hoe het land kan overleven

Stokt het grootste volk op aarde

net op tijd de virushaarden?

 

Laten we het innig hopen

dat het gunstig af zal lopen

Dat de hele natie zich zal weren

om verspreiding nog te keren

 

Huisje op het Indiase platteland

 

Ook de jetset wordt besmet                      2020 04 03

Welgestelden pogen nu te vluchten

maar dat wil ze niet goed lukken

De verspreiding laat nu onverlet

zodat ook de jetset wordt besmet

 

Velen kwamen met een virus terug

van een verre buitenlandse vlucht

Tot hun grote ongerustheid en ontzetting

leidde een vakantie tot besmetting

 

In een heel riant vakantiehuis

voelt het virus zich ook thuis

Het wordt meegenomen

door de mensen die er komen

 

Zo verspreid het virus zich al weken

naar steeds nieuwe streken

Overal waar nu het virus kwam

raakt het hek dan van de dam

 

Als een sluipend dodelijk gevaar

maakt het overal misbaar

De remedie is nu binnenblijven

dan zou het kunnen overdrijven

 

http://www.arnoschrauwers.nl/weblog/10/09/2015/getoonde-rijkdom-zou-ongelijkheid-vergroten/

De rol van de rijken                                       2020 04 05

 

Waaom moeten mensen met zijn allen

zorgen dat de banken niet omvallen?

Ook als goed betaalde directeuren

nog een flink bedragje zullen beuren

 

Laat de rijken maar betalen

door hun rekeningen leeg te halen

Niet de burgers maar de banken

dienen schade op te vangen

 

Voor banken staat de staat garant

Zo is dat in bijna ieder land

Als een staat bankroet gaat

worden banken zeer geschaad

Want dan kan zij niet garant staan

Dat bedreigt de bank in zijn bestaan

 

Daarom moeten burgers gaan betalen

om te zorgen dat de banken het gaan halen

Als de staat de banken overeind houdt

en een reddingsplan daarvoor ontvouwt

 

Laat de rijken maar eens dokken

uit hun welgevulde oude sokken

Door vermogens uit hun kluizen

naar de burgers door te sluizen

Het virus treft behalve krottenwijken

ook de huizen en paleizen van de rijken

 

Worden zelfs de rijken bang

dan gaan ze voor het groepsbelang

dat is dat het virus wordt gestuit

anders kost het hen hun buit
Die ze anders ook verliezen

als ze niet voor anderen kiezen

 

De rijken zijn in deze tijd

ook genoopt tot solidariteit

Voor het virus is een ieder gelijk

ook al ben je nog zo arm of rijk

Maar de rijken hebben meer reserve

om zich tegen rampen te beschermen

 

Als het virus verder woedt

raakt het ook hun geld en goed

Daarom dienen zij te schuiven

uit hun banken en hun kluizen

 

Dooft of stopt de virushaard

dan worden zij en wij gespaard

als zij rampenplannen financieren

met de buffers van bankieren

 

Niet alleen de burgers en de banken

zullen hen daarvoor bedanken

Ook de goodwill van de mensen

geeft hen al hetgeen zij wensen

Wat betreft hun status en respect

zullen zij voorlopig zijn gedekt

 

Zo groeien zij ook in de richting

van een groepsverlichting

die de aarde door zal maken

en zij mogen mogelijk maken

 

https://www.oxfamnovib.nl/blogs/dilemmas-en-oplossingen/de-voor-en-nadelen-van-het-basisinkomen

 

Basisloon en basisbanen                             2020 04 03

 

Nu het noodfonds en de geldkraan

van centrale banken open gaan

lijkt nu eindelijk de tijd gekomen

voor een basisloon-inkomen

 

Is de tijd van werkverslaving nu voorbij?

worden vele mensen rijk en vrij?

Rijk aan tijd en mogelijkheden

om meer tijd aan anderen te besteden

 

Tijd om rustig te verpozen

in de tijdeloze, grenzeloze

openheid van het bewustzijn

waarin wij onsZelf weer zijn

 

Het einde van de slavernij

lijkt meer dan ooit nabij

velen worden rijk en vrij

werkverslaving lijkt voorbij

 

We worden we minder meegenomen

door de strijd om het bestaan

met gegarandeerd inkomen

met of zonder een betaalde baan

 

 

Omvallende bedrijven

 

Heel veel sluitende bedrijven

hoeven straks niet meer te blijven

Velen kunnen dan de taak verlichten

van degenen die dan nodig verrichten

 

Veel bedrijven zullen het niet overleven

ondanks steun die wordt gegeven

Zoals heel veel overbodig vliegverkeer

vliegt nu niet meer heen en weer

 

Kroegen zijn nu minmeer zo bezopen?

Maar zij kunnen thuis gaan zuipen

en zich daar met drank bedruipen

ook al zijn de kroegen nog niet open

 

Horeca en eetgelegenheden

worden nu massaal gemeden

Net als stedentrips en reizen

naar vakantieparadijzen

 

We gaan terug naar overleven

hebben minder uit te geven

De gezondheid gaar nu voor

en de crisis zet zich door

 

Wat is in ons luxueuze leven

voor ons wezenlijk gebleven?

Zorg voor velen die ons dierbaar zijn

en de groei van ons bewustzijn

 

 

Basisbanen

 

Een ander plan is basisbanen

voor een basiswerk-inkomen

zodat mensen samenkomen

Mensen werken liever samen

dan te leven zonder banen

 

Zo komt men niet alleen te staan

zonder werk en zonder  baan

Mensen hebben werk om handen

in een soort van werkverbanden

met gegarandeerd een basisbaan

 

Door de tijd aan werk te wijden

kan men ledigheid vermijden

basiskwaliteiten cultiveren

door bekwaamheid aan te leren

 

Voor maatschappelijke taken

die voor velen een verschil uitmaken

Er valt voor mensen veel te cultiveren

veel te transformeren en te fatsoeneren

 

Er zijn nog tal van nieuwe taken

om de wereld te vervolmaken

Burgerschap en collectieve educatie

vormt een stap naar transformatie

 

https://www.debewustzijnschool.nl/hoe-bewandel-je-een-nieuw-pad/

 

Nieuwe wegen

 

Er zijn genoeg briljante breinen

op verscheidene terreinen

om nieuwe wegen te bedenken

die de wereld fatsoeneren

 

En aandacht te gaan schenken

aan verwaarloosde terreinen

die ook heel belangrijk schijnen

om het nodige te transformeren

 

Zoals rustig te verpozen

in de grenzeloze, tijdeloze

openheid van het bewustzijn

en daarin onsZelf te zijn:

 

De bron van creativiteit

energie en inventiviteit

zonder ondelinge strijd

ligt in grenzeloze openheid

 

 

Het leven als gave en overgave                      2020 04 09 De tol die de ene generatie betaalt aan de andere

N a v de discussie over opofferen van het levensperspectief van jongeren voor dat van ouderen

 

Mensen willen zelden dood

De wil tot leven is te groot

Gehechtheid aan het leven

is een algemeen gegeven

Slechts in hoge nood

willen mensen dood

 

We willen graag het einde

van het leven liefst vermijden

hebben moeite met het overgeven

van een eindig, pijnlijk leven

 

We geloven niet meer in genade

in bevrijding en in overgave

Hechten ons aan aardse zaken

Zien de dood niet als ontwaken

 

We geloven enkel in materie

en de dood is geen mysterie

want het einde van het leven

is een absoluut gegeven

 

Ook al zijn er talloze verhalen

in haast alle ons bekende talen

van de dood als overgang

maakt de dood ons bang

 

Om het leven kwijt te raken

en een eind te maken

aan hetgeen ons bindt

waar ons leven zin in vindt

 

Waarom is de dood zo vreselijk?

Wat maakt het zo onwezenlijk

om het leven te verliezen

en niet voor de dood te kiezen

 

Als het leven lijkt voltooid

waarom voelt dat zo berooid?

Wat is er zo afschrikwekkend aan

een eind van ons bestaan?

 

Ook zijn mensen dankbaar*                                            *Zoals Wim Couwenberg

voor de gaven van het leven

die hen zo lang zijn gegeven

en zijn schikken zich ernaar

 

Vinden het genoeg geweest

als de hoop is opgegeven

en hun ziekte niet geneest

aan het einde van hun leven

 

Om zich daarna op te maken

voor hun laatste levenstaken

en hun leven in de laatste stonde

stijlvol en met gratie af te ronden

 

Als een kostbaar monument

dat zijn levenseinde kent

wat blijft is een herinnering

en een baken van bezinning

 

En een overwinning

van de angst tot overgeven

van het kostbaarste gegeven

dat ons werd gegeven