Overzicht van auteurs nummer 97

Civis Mundi Digitaal #97

Jan de Boer studeerde geschiedenis en werkte als directeur sociale zaken bij diverse gemeenten en was actief betrokken bij de politiek, in het bijzonder het milieubeleid en het sociale beleid. Woont na zijn pensioen in Zuid-Frankrijk, waar hij bekendheid kreeg als dichter. Zijn autobiografie Een profeet die stokbrood eet is besproken in nr 37 en 86.

David Bakker volgde de studie fiscale bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In het dagelijkse leven is hij zelfstandig werkzaam als pensioenspecialist. Daarnaast publiceert hij op zijn vakgebied alsmede op andere terreinen die zijn interesse hebben.

Wim Couwenberg (1926-2019) was oprichter en tot vorig jaar hoofdredacteur van Civis Mundi, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Erasmus Universiteit, auteur van honderden artikelen en tientallen boeken over maatschappelijke en levensbeschouwelijke onderwerpen. Was na de oorlog jarenlang journalist bij De Maasbode en gemeenteraadslid voor de KVP.

Toon van Eijk, studeerde tropische landbouwkunde en promoveerde in Wageningen op een interdisciplinaire dissertatie over landbouw en spiritualiteit op basis van 20 jaar werkervaring in Sub-Sahara-Afrika en opdrachten in andere landen. Schreef boeken over ontwikkelingsprocessen in Afrika en over Spinoza’s filosofie en bewustzijnsontwikkeling. Zie ook: www.toon-van-eijk.nl

Hans Kuijper, studeerde Sinologie te Leiden en economie in Rotterdam; werkte vele jaren bij de Economische Voorlichtingsdienst in Den Haag en als handelsattaché bij de Nederlandse Ambassade in Singapore en als Trade Representative in Taiwan. Schreef diverse artikelen over regio’s en landen, o.a. in Civis Mundi (nr 1/2 januari 2005).

Fred Neerhoff werkte als gepromoveerd elektrotechnisch ingenieur en toegepast wiskundige jarenlang aan verschillende universiteiten en hogescholen. Publiceeerd over onderwerpen uit de mathematische fysica, de theorie van elektrische circuits en systeemtheorie. Studeerde ook psychologieen was vakbondsbestuurder. Onlangs verscheen van hem De Erasmus-mythe. Website www.fredneerhoff.nl.

Piet Ransijn studeerde sociologie en filosofie aan de UvA, promoveerde in India op een proefschrift over collectief bewustzijn op basis van een eerder boek Bewustzijn als bewapening. Werkte 20 jaar als onderwijsadviseur bij Leefstijl voor jongeren, een onderwijsprogramma voor sociaal-emotionele vaardigheden en ruim 20 jaar als docent sociologie en keuzemodulen aan een hogeschool.

Maarten Rutgers studeerde geneeskunde te Groningen. Opgeleid tot neuroloog in Den Haag en Rotterdam. Promoveerde aldaar op een proefschrift over epidemiologie en public health. Was staflid op het EMC te Rotterdam, was vele jaren bestuurder van ziekenhuizen en tot op heden adviseur en toezichthouder.  Auteur van Gezondheidszorg als handelswaar. Worden we daar beter van?

Matthieu Wagemans werkte 40 jaar bij het Ministerie van Landbouw: voorlichting, visserij, milieu- en planologisch beleid; voor de Wereldbank en de FAO inzake reorganisatie van overheidsinstellingen (o.a. in Rusland, China, Vietnam en Moldavië). De laatste 10 jaar bij InnovatieNetwerk inzake systeemvernieuwing. Schreef in 1987 een proefschrift over ambtelijke oppositie. 35 jaar actief in de gemeentepolitiek voor een lokale partij. Auteur van Een oceaan van betekenisloosheid, een kritische analyse van beleid, politiek en wetenschap. Zie verder: www.ontganiseren.nl